Gonosz gyanúsítás és feltételezés

Gonosz gyanúsítás és feltételezés

A gonosz gyanúsítás a szeretet hiányából ered és ellentéte annak a példának, amit Krisztus hagyott nekünk. Ám van kiút ezekből a romboló gondolatokból!

5 perc ·

Az emberekkel és eseményekkel kapcsolatos gonosz gyanúsítás és feltételezés az ember érzékiségében gyökerezik. Lát és hall és test szerint ítél. Gyakran más emberek dolgaival van elfoglalva, szükségtelen nyugtalanságot eredményezve ezzel először magában, majd üres fecsegéssel továbbadva másokban is. Bár a felszínen gondoskodásnak tűnhet, a máz alatt nagyfokú beképzeltség található.

Érzéki vagy szellemi beállítottság

Jézus azt mondta, „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!” (János 7:24.) Ha megkérdezel valakit az információ forrásáról, amiből következtetéseket vont le, sokszor kiderül, hogy az pusztán a saját vagy mások emberi gondolatain alapuló gyanakvás és feltételezés. A forrás lehet a rokonság vagy más emberek, akik esetleg megbántódtak vagy megsértődtek. Ez minden, csak nem igazságos.

Ez ellentétes azzal a példával, amit Krisztus és igaz szolgái hagytak ránk. „Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, …” (Ézsaiás 11:3.) „És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.” (1 Korinthus 2:3.)

Sirák írja: „Kérdezd meg barátod, hogy csakugyan úgy tett-e, és ha úgy tett, mondd neki, többé ne tegyen úgy. Kérdezd meg szomszédod, mondott-e valamit, és ha mondott, kérd meg, hogy máskor ne mondjon. Beszélj barátoddal, mert sok a rágalmazó, s ne higgy minden szóbeszédnek.” (Sirák 19:13-15; Szent István Társulat fordítása) Ez gyakran nyugalmat eredményező válasszal jár és inkább megerősíti a közösséget, mint rombolja azt. A másik lehetőség saját lelkünk és érzéki beállítottságú emberek tanácsának követése, hogy támogatást és együttérzést kapjunk.

A gonosz gyanúsítás a szeretet hiányából ered

Az apostol biztos volt a római testvérek felől abban, hogy „ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.” (Róma 15:14.) Gyakorta talán ennek a mások iránti jóságnak és szeretetnek a hiánya miatt maradnak ezek a gonosz feltevések valakinek a gondolataiban és beszél róluk másoknak ahelyett, hogy odamenne az érintett személyhez segítségnyújtás reményében.

„Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.” (Jakab 3:14-16.) A dolgok könnyen bonyolulttá és zavarossá válnak, ha valaki a lentről jövő bölcsességet használja. Megnyitod magad a gonoszság forrásának és gyorsan be leszel mocskolva a gonosz szellemi hatalmak által. Egy korábban drágának és szeretettnek tartott személy most kérdőjelessé válhat, ítélve és talán kárhoztatva is lehet. Ekkor már messzire jutottál a Krisztus iránti hűség egyszerűségétől, helyet adva a viszálykodásnak és irigységnek.

Az Evangélium egészséges beszéde

„Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik.” – 1 Timótheus 6:3-4.

Forduljunk el minden emberi bolondságtól és tartsuk magunkat szilárdan az evangélium egészséges beszédéhez, a megváltás forrásához, áldáshoz és közösséghez. Vegyük fel keresztünket és tagadjuk meg magunkat, ahogyan Jézus parancsolta és ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Legyünk szellemben szegények és szeressünk úgy, ahogyan Ő szeretett minket. Legyen gondunk önmagunkra és a tanításra, hogy megmenthessük magunkat is és hallgatóinkat is. Törekedjünk mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Lukács 9:23; Máté 7:1; Máté 5:3; János 13:34; 1 Timótheus 4:16; Zsidók 12:14.)

Ez a cikk először “Gyanúsítások és feltételezések” címmel jelent meg az Elrejtett Kincsek című folyóiratban 2017 októberében.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2017 | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.