„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok”

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok”

Mi Isten célja velem? Mi Isten akarata az életemmel?

2 perc ·

Isten ezt mondja: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.” Ján. 14:15. Isten akaratát az Ő igéje, parancsolatai tartalmazzák. Az Újszövetségben Isten a szívembe írja parancsolatait, és ezek a parancsolatok többségében a belső életemre vonatkoznak, nem külső körülményeimre. Így nem számít, hogy házas vagy egyedülálló vagyok, hol dolgozok, hol élek – a legfontosabb dolog az Isten szava iránti engedelmesség.

Mindenkinek különböző adottságai vannak, amelyek különböző hivatásokba és életutak felé vezetnek minket, de bármilyen is a helyzetem, találkozok a saját akaratommal, amely ellentétes Isten akaratával. Isten olyan embereket keres, akik szeretik Őt annyira, hogy inkább neki engedelmeskedjenek, mint hogy saját akaratukat tegyék. Természet szerint könnyű annyira belemerülni abba, amit éppen csinálok, hogy elfeledkezek Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Például Isten azt parancsolja, hogy hagyjunk fel minden keserűséggel, indulattal, haraggal, kiabálással és istenkáromlással (Ef. 4:31). Akár utat építek, hamburgert készítek, vagy életben tartok egy súlyosan beteg embert, ha közben megharagszok a munkatársamra, kikerültem Isten akaratából.

Isten akarata az, hogy megszabaduljak emberi természetemtől, saját akaratomtól, és kövessem azokat a parancsolatokat, amelyeket Ő a szívembe ír. „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak…” Ef. 4:32. Ehhez nincs született érzékem, de Isten azt parancsolta nekem, hogy így éljek – Isten akarata számomra egy olyan élet, ahol a bűnnek nincs hatalma felettem!

Lehetetlen Isten akaratát a saját erőmből tenni, de amikor a szívem teljes vágya az, hogy engedelmeskedjek az Ő hangjának a sajátom helyett, akkor Ő ott van, és ad nekem erőt akarata teljesítéséhez.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.