Olvassuk Isten Igéjét pontosan úgy, ahogyan írva van

Olvassuk Isten Igéjét pontosan úgy, ahogyan írva van

A megírtak nagyságának lekicsinyítése veszélyes.

13 perc ·

Elias Aslaksen 1976. 01. 18-án Stavangerben tartott beszédének rövidített átirata.

Ez az üzenet arról szól, hogy higgyük Isten Szavát anélkül, hogy lekicsinyítenénk azt:

Nemrégen egy egész különös világosságot kaptam. Mint hétköznapi emberek úgymond mindannyian „professzorok” vagyunk a hitetlenségben. Az Írásban azt olvassuk: Ti kicsinyhitűek, rest szívűek mindannak elhivésére, amelyek meg vannak írva, és így tovább… Ezt a különös világosságot kaptam: Úgy van, mintha egy legyengítő készülék lenne a szívünkben – lekicsinyítő készülék, amely egészen automatikusan működik anélkül, hogy mi magunk azt észrevennénk, anélkül, hogy azt sejtenénk.

Elhinni Isten Igéjét és helyesen olvasni azt

Az Írás tele van erős, dicső Igékkel és ígéretekkel. Mind igazak, úgy ahogy le vannak írva. Nem szabad azokat lekicsinyíteni és elgyengíteni. Azonban mégis ez a megszokott. Egészen különös, hogy az ember saját maga sem veszi észre. Más szóval olyan, mintha az emberek nem tudnának helyesen olvasni. Azt gondolnád, hogy tudnak, és tudnak is, amikor bármi másról van szó. Olyan ügyesen olvasnak, hogy minden lehető dologban professzorok is lehetnének – kivéve a hitben. Viszont hit nélkül egyáltalán semmi sem történik. Itt egyedül a hit számít és egyedül az munkálkodik. Mindent csakis hit által kapunk. A hit teljes meggyőződés. A hitnek semmi köze a kísérletezéshez. Ha azt mondjuk, hogy megkíséreljük, az egyenlő a hitetlenséggel. Ez azt jelenti: talán sikerül, talán nem. Ez 100 %-os hitetlenség.

Most megnézünk néhány íráshelyet. Efezus 4:1-2: „Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattatok,” és most jön a lényeg: „teljes alázatossággal és teljes szelídséggel,”. Tehát teljesalázatossággal és teljes szelídséggel. Ki hitte ezt el? Ki olvasta ezt helyesen? Ha kicsit alázatos az ember, akkor kicsi kegyelmet kap; ha valamivel alázatosabb, akkor valamivel több kegyelmet kap; ha nagyon alázatos, akkor sok kegyelmet kap és ha egészen szokatlanul alázatos, akkor szokatlanul sok kegyelmet kap. Ha a teljes alázatot felöltözte, akkor mi történik? Akkor mi lesz? Tudtok-e most választ adni erre?  Teljes kegyelmet kap! A kegyelem nem megkegyelmezést jelent. Megkegyelmezés az bűnbocsánat – megbékülés. A kegyelem segítséget jelent, megváltást, világosságot, erőt jelent – mindent, amire szükségünk van. Világos, hogy az emberek nem hisznek benne, és így magától értetődően nem is gondolkodnak el azon, ami itt írva van.

Kicsinyítő szerkezet a szívünkben

Az Írásban egyáltalán nincsenek túlzások. Nem, de a szívünkben van egy kicsinyítő és gyengítő készülék, amiről a legcsekélyebb sejtelmünk sincs és amiből egyáltalán semmit sem veszünk észre. Ez a készülék nagyon csendben működik anélkül, hogy felfedeznénk. Pontosan úgy van, mintha keresztül menne egy készüléken és akkor valami mássá formálódik, valami gyengébbé és kisebbé. A teljes alázat és teljesszelídség azt jelenti, hogy az ember meggyökerezett és alapot vetett az alázatban és a szelídségben! Akkor egyszerűen nem lehet más, mint alázatos és szelíd. Ha ez így van, akkor ezt észre kell venniük azoknak, akik ismernek és akikkel együtt élünk. Ez annyira erős és oly szokatlan, hogy ennek fel kell tűnnie. Erre vagyunk elhívva, ez Isten akarata. Oly erősen szeret bennünket, olyan sokat akar adni, olyan sokat akar kimunkálni bennünk és olyan nagyon újjá akar teremteni. Akkor kétlábon járó alázat és szelídség leszünk. Ez hit által történik. Hisszük, hogy erre vagyunk elhívva, hogy ez Isten akarata és ez lehetséges. Az a feladatom, hogy úgy higgyek, ahogy írva van.

Az a fontos, hogy ezeket a gyengítő készülékeket elkapjam és kivessem a szívemből. Akkor pontosan úgy olvassuk, ahogy meg van írva, pontosan úgy hisszük, ahogy meg van írva és akkor pontosan úgy történik, amint meg van írva. Akkor úgy lesz, mint ahogy le van írva.

Hosszú éveken át úgy láttam és úgy mondtam, hogy az ember mintha meg lenne szállva ettől a fogalomtól: „egy kicsit”. Olyan, mint egy megszállott. Mindegy miről van szó, úgy gondolja: „egy kicsit”. A legtöbben úgy mondják: hiszem és remélem, hogy… De nincs abban sem hit, sem reménység, az csak egy frázis. Remélik, hogy kicsit jobban fog menni velük, nagyon lassan, hosszú évek múltával. Ez a megszokott, így gondolkoznak a legtöbben. De nem lesz jobb, nem lesz belőle semmi. Nem ez az Isten Igéje! Ilyen valamiben nem kell higgyünk! Nem így van megírva a Bibliában! Ezért nem lesz belőle semmi sem. Becsapja saját magát az ember, álomvilágban él. Imádkozik, imádkozik és imádkozik. Imádkozik szeretetért, erőért, imádkozik türelemért, imádkozik minden elképzelhető dologért, de egyáltalán nem hisz abban. Ezért nem kap semmit. Pl. ki az, aki ne szeretne betelni szeretettel? Imádkozik is ezért, de egyáltalán nem hiszi. Nem is teljesedik be szeretettel, ugyanaz marad, ugyanaz, összejövetelről-összejövetelre, konferenciáról-konferenciára, napról-napra, hónapról-hónapra, évről-évre, évtizedről-évtizedre, pontosan ugyanaz marad, egészében véve. Talán lehetséges egy nagyon pici változás, egészen jelentéktelen. Sőt, még az is előfordul néha-néha, hogy némelyekkel rosszabbul megy, igen, ez megtörténik többekkel, sőt néhányan ki is esnek. Kiesni szomorú dolog, de ez nem csoda, mivel egyáltalán nem élnek egy különösen boldog életet. Ilyenkor nem meglepő, hogy egyesek kiesnek.

Senki sem esik ki, aki nagyon, de nagyon boldog. Ez ellentmondás lenne, amely buta dolog. Önként senki sem távozik el azért, mert nagyon, de nagyon boldog. Elhiszitek ezt? Rosszul megy velük, ezért eshetnek ki. Miért vannak ilyen rossz helyzetben? Mert nem hisznek Isten Igéjében. Imádkoznak, de nem hiszik, hogy amiért imádkoznak azt megkapják. Nem is imádkoznak sokat, hanem keveset imádkoznak és még csak nem is hisznek abban, hogy megkapják! Éppen ezért nem is kapják meg.

Hidd, hogy megkapod amiért imádkoztál

Például az van írva: minden türelemmel és minden hosszútűréssel. Minden! Tehát türelem vég nélkül, határtalanul, mindegy milyen hosszan kell várni, az egész idő alatt egyformán csendes és szelíd maradsz. Ezt kell minden ember felé tanúsítsuk. Ez egyáltalán nem szomorú dolog, nem szomorú csendesnek és szelídnek lenni. Ez majdnem menny a földön.  Egyáltalán nem szomorú dolog Isten Igéjét szeretni, Isten Igéjét hinni, Isten Igéjét megtartani és élni abban. Ez a legdicsőségesebb mindenek között. Ez a mennyország a földön. Mindannyiótoknak sok sikert kívánok ehhez! Ez csak egyféle módon lehet: Helyesen olvasni a Bibliát és pontosan hinni, pontosan úgy, ahogy írva van, és keresni azt minden erővel. Ezért kell imádkozni és hinni, hogy megkapjuk, amiért imádkozunk. Akkor meg is kapjuk, különben nem. Szívből sok sikert kívánok ehhez mindannyiótoknak!

Abban fussatok versenyt, hogy higgyetek Isten minden Igéjében. Akkor az valóság is lesz bennünk, és nem lehet elkerülni, hogy mindenki látni és hallani fogja és észre fogja venni, hogy teljes szelídséget tanúsítunk minden ember felé. Ezzel nem jár semmi veszteség, hanem csak nyereség, csak előny. Ily módon az ember ragyogó példakép, akit mások követhetnek. Így lesz másoknak is nagy hasznára és javára, ha fogékonyak. Nem lehet rákényszeríteni a megváltást az emberekre, mindenkinek magának kell fogékonynak lennie, kedvet éreznie ahhoz. Egy helyen mondja az Írás, hogy Pál azért imádkozik, hogy Isten betöltse őket teljes kedvvel a jóra, minden területen. Így lehet ez mindenkivel. Akkor beteljesedik az igaz példabeszéd: A kedv a munka hajtóereje. Ez egy hatalmas igazság, amely abszolút mindent magába foglal. Ez vonatkozik minden dologra, ugyanúgy a földiekre, mint az isteniekre is. Amire az embernek nincs kedve, vagy amihez nincs nagy kedve, abból semmi különös nem lesz. Amihez viszont kedve van, abból lesz valami, akár a földieket, akár a szellemieket illeti. Ebben a világban sem lett senki milliomos a lustaság által – ha nem adta rá magát. Ez mindenre vonatkozik, ebben nincs kivétel. A kedv a munka hajtóereje.

Most azt remélem, hogy nagy kedvetek támadt. Hiszen vannak Igéink: „Istennél minden lehetséges” és „minden lehetséges azoknak, akik hisznek”, „legyen a te hited szerint”! Mindez személyes dolog Isten és az egyén között. Hinnem kell Istenben és Isten Igéjében, akkor az beteljesedik nálam. Senki sem akadályozhatja meg ezt és senki sem zavarhatja meg ezt. Minden attól a közvetlen kapcsolattól függ, amely Isten és minden egyes személy között van. Szívből sok sikert kívánok mindenkinek! Fussatok versenyt a hitért! Ámen! (Máté 19:26; Márk 9:23; Máté 9:29)

Elias Aslaksen 1976. 01. 18-án Stavangerben tartott beszédének norvég nyelvről fordított, rövidített átirata. Az eredeti átirat az „Elias Aslaksen utolsó beszédei” című könyvben jelent meg. (Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 1979).

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.