Hit kételkedés nélkül

Hit kételkedés nélkül

A hit egy határok nélküli erő, de a kételkedés kizárja Istent. Hinnünk kell, kételkedés nélkül!

4 perc ·

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.” Jakab 1:5-8

A kételkedés kizárja Istent

Kételkedés által az ember ingadozni kezd és sötétség árad be az életébe. A sötétségben a sötétség fejedelme uralkodik és keményen dolgozik az alattvalói ellen. Eleget láttuk, hogy mire vezet a kétely, hitetlenség, aggodalom és csüggedés. Ez messze nem egy boldog élet. „… a megtört szellemet ki viseli el?” áll a Példabeszédek 18:14-ben. „… szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.”  Példabeszédek 17:22 A kételkedéssel és hitetlenéggel kizárjuk Istent és az egész terhet magunk vesszük fel. Így egyre nehezebb és sötétebb lesz. Ide és oda hánykolódunk a megtévesztő érzésektől és véleményektől. Egy ilyen kételkedő állapotban nem kaphatunk semmit sem Istentől.

Kérj hittel

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsidók 11:6.

Amikor Isten elé járulunk, hinnünk kell, hogy létezik és megadja nekünk azt, amit kérünk. Hinnünk kell, hogy Ő lát minket és telve van szeretettel, gondoskodással és jósággal. Ismeri minden nehézségünket és mindent jóra fordít, csak hinnünk kell Benne és szeretnünk Őt. Minden egyes hajszálunkat megszámolta, és gondoskodik arról, hogy egy kísértés vagy próba se legyen túl nagy nekünk. (1. Korinthus 10:13)

Ha a Szent Szellemért imádkozunk, akkor a Szent Szellemet kapjuk. Ha bölcsességet kérünk, akkor bölcsességet kapunk. Nem szabad kételkednünk az Ő hatalmában és jóságában. A hit legkisebb szikrája is a remény gyújt a szívünkben és a sötétség eltűnik. A világosság területére kerülünk, ahol a világosság fejedelme uralkodik és Ő jót tesz az alattvalóival. Egyre világosabbá és világosabbá teszi ezt nekünk, egészen a ragyogó délig. Az Ő igája gyönyörűséges, s terhe könnyű.

Kételkedés nélküli hit

Kételkedni bolondság. A bölcsességben nincs kétely, színlelés, de telve van irgalmassággal és jó gyümölcsökkel. Felnyitja a szemeinket és szilárddá teszi a lépteinket.

Júdás írja, „És valaki szólni fog hozzátok, mert ti kételkedtek …” Júdás 1:22 Szégyen kételkedni az Ő szeretetében és jóságában. Ő adta az életét mi értünk.

Péter megijedt mikor látta azt a nagy vihart és elkezdett süllyedni. „Kicsinyhitű, miért kételkedél?” mondta Jézus. (Máté 14:30-31) Meg lesz próbálva a hitünk, mikor nagy viharok jönnek és ez a kipróbált hit az, ami olyan értékes Istennek. A kétellyel elsüllyedünk, de a hit fent tart minket. (1. Péter 1:5-7)

A cikk először a BCC «Skjulte Skatter» (Elrejtett Kincsek) c. havilapjában jelent meg 1966 júliusában.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Talán többet szeretnél olvasni ebben témakörben, a kétely és hit címszó alatt vagy ezekben a cikkekben:

https://aktivkeresztenyseg.hu/ne-korlatozd-istent

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.