Hogyan győzhetek a szexuális kísértések felett?

Hogyan győzhetek a szexuális kísértések felett?

„Tényleg vágytam rá, hogy az ifjúkori kívánságoktól megszabaduljak, ám sosem volt világos számomra, hogyan tehetném.”

Garret keresztényként nőtt fel és gyakran mondták neki, hogy tartsa tisztán magát és soha ne engedjen az ifjúkori kívánságoknak. Az viszont soha nem volt egyértelmű számára, ezt hogyan teheti. Itt arról beszél, hogyan lehet teljes győzelmet aratni a tisztátalan gondolatok felett és szabaddá válni a nemi erkölcstelenségtől és tisztátalanságtól.

„Amikor felnőttem azt mondták nekem, tartsam távol magam az ostoba időfecsérléstől vagy a házasság előtti szexuális együttléttől. Tudtam, hogy a gondolatokkal való szórakozás az bűn és igazi vágyódás volt bennem megszabadulni az ifjú kori kívánságoktól. Ám sosem volt számomra egyértelmű, hogy ezt hogyan tehetem. Kiutat kerestem, de sokszor elestem és bent ragadtam egy borzalmas körforgásban, ahol próbáltam harcolni, de a végén mindig visszatértem a bűnömhöz. Nem volt segítségem szabaddá válni.

„Az út viszont végül is felfedte magát előttem. Hitet kaptam arra, hogy Isten győzelmet akar adni nekem a bűneim felett. Így felvettem a harcot ezekkel a tisztátalan gondolatokkal szemben és Isten segítségével elkezdtem győzni felettük. Nem mondom, hogy nem vagyok többé kísértve, de nem irányítanak már a kívánságaim. Nem irányít engem többé, mit visel egy lány és hogyan viselkedik, vagy bármilyen kis gondolat, ami eszembe jut.

„Győzelmet kapni ezek felett a bűnök felett nem lehetséges csupán csak egy könnyű 5 perces megoldással. Hogyha győzelmet akarsz a harcodban, eltökéltnek kell lenned. A csata a mindennapi életedben kezdődik, még mielőtt kísértve lennél tisztátalan gondolatokkal.

Tiszta gondolati élet

„Szerintem a legfontosabb dolog ahhoz, hogy tisztán meg tudd őrizni magad, az, hogy tudatosan dolgozz a gondolati életedben a mindennapi helyzetekben, még mielőtt meg lennél próbálva. Ahogyan írva van a Kolosséban, „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kolossé 3:2) Gondolati életemnek azon kell alapulnia, hogy másokért imádkozok, keresem Istent, imádkozom az életemért és betöltekezem Isten igéjével. Ez nem csak megkímél engem számtalan szükségtelen próbától, hanem amikor próbákba és kísértésekbe kerülök, eleve készen állok az ütközetre.

„Mi, emberek annyira hihetetlenül gyengék vagyunk, hogy még az is harcba kerül, hogy hitet kapjunk arra, hogy Isten segíteni tud rajtunk. Nagyon hamar rájöttem, mennyire gyenge vagyok ezekkel a gondolatokkal szemben. Ráeszméltem, hogy teljes mértékben el kell határoznom magam: végezni fogok ezekkel a bűnökkel.

„Hogyha egy kicsit is határozatlan vagyok, biztosan elbukok, amint egy próba elé kerülök; mivel túlságosan gyenge vagyok. Szükségem van Isten segítségére, hogy győzelmet kapjak. Aztán eltökéltnek kell lennem és az odafennvalókkal kell törődnöm.

„Amikor pedig az odafennvalókkal törődök, akkor tulajdonképpen növekszem az Isten iránt való szeretetben. Az egyetlen dolog, ami meg tud őrizni engem a próbákban, az az, hogy mennyire szeretem Istent. Ha engedelmes vagyok, az bizonyítja, hogy jobban szeretem Istent magamnál, illetve saját kívánságaimnál és vágyaimnál. Nem csak azért harcolok, mert szabad akarok lenni, hanem mert szeretem Istent, aki utálja a bűnt. Tehát ezért fogok engedelmeskedni Neki és harcolni a bűn ellen. Akkor erőt ad nekem a győzelemhez.

„Ha hűségesen engedelmeskedek Istennek, bízok vezetésében, és megteszek bármit, amire kér, Ő elküldi nekem a Szentszellemet. A Szellem pedig erőt ad nekem, hogy győzzek a kísértésekben. Nélküle viszont erőtlen vagyok arra nézve, hogy testben szenvedjek, ahogy az ott írva is van.

Testben szenvedni

„Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.” 1 Péter 4:1

„Természeti estben szenvedni számomra azt jelenti, hogy amikor kísértve vagyok, hogy egy lányra ránézzek és megkívánjam, ha akkor azt mondom a természeti testemnek, „nem”, így éheztetem a természeti testemet ettől a vágytól és ezért szenved. Nem engedem meg neki, hogy azt egyen, amit akar, tehát igazából bizonyos értelemben haldoklik.

„Amennyiben fel vagyok fegyverkezve ezzel a tudattal, hajlandó vagyok szenvedni is természeti testben. Ez azért van, mert igazi gyűlölettel vagyok a bűn iránt, úgyhogy végezni fogok ezzel a bűnnel. Ha eldöntöttem: „Szenvedni fogok a testemben, nem fogom a sajátomat keresni” akkor nem fogok engedni ennek a bűnnek! Isten ekkor erőt fog adni nekem!

„És itt folyik a harc is. Igen, a gondolatok jönnek, de nekem nem kell egyetértenem ezekkel. Ilyen módon felveszem a harcot ott és tényleg győzelmet kapok a bűn felett – ami haldoklik.

Békés, örömteli és győzelmes élet

„Először ott a szenvedés, de ez semennyire sem hasonlít ahhoz a szenvedéshez, amit az miatt tapasztaltam, amit a testemnek mutattam. Először talán nincsen olyan nagy békéd és nem érzel nagy örömet. De talán kapsz egy kis győzelmet, megérzed az ízét és még többet és többet akarsz majd belőle! Ez az élet pedig sokkal jobb, mint saját kívánságaid szolgájának lenni. Össze sem tudom hasonlítani.

„Szerintem egy bizonyos értelemben izgalmas, ha a régi hősökre gondolsz az Ószövetségben, akik ezeket a harcokat kívül harcolták. Viszont, ha a belső emberre gondolok – én a belső emberemben válok harcossá. Talán ez nem a külső, és nem valami hatalmas, vagy hősies kívülről, de belül harcosnak lenni igazán hősies. Akárki tud engedni az ifjúkori kívánságainak. Semmibe sem kerül. De hány ember kap győzelmet felette?

„Az már valamibe kerül, hogy harcossá válj, de ez az élet telve van reménységgel és örömmel. Isten segítségével teljesen lehetséges akárki számára -aki igazán akarja – akárkinek, aki igazán vágyakozik szabadnak lenni a kívánságaitól. Én pedig úgy gondolom, ez meglehetősen izgalmas!”

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.