Hogyan győzz le egy óriást: Dávid példája

Hogyan győzz le egy óriást: Dávid példája

Hogyan lehet ma példa számunkra Dávid győzelme Góliát felett?

6 perc ·

Az óriás hangja zengett a völgyek között: „Én gyalázattal illetem a mai napon Izráel seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással.”

Góliát hirdette kihívását minden egyes reggel és este 40 napon át. Nem csoda, hogy egész Izráel „megrettent és nagy félelem fogta el.” Körülbelül 9 láb és 6 hüvelyk (290 cm) magas volt, tehát feltehetően kétszer akkora lehetett, mint a többi filiszteus. Nem kétség, hogy ez félelmetes és ijesztő látvány lehetett.

Tudsz azonosulni ezzel az érzéssel? Talán már te is túl vagy egy „óriáson”, aki rád támadt. Az óriás büszkeség. Az óriás csüggedés. Ingerültség. Irigység. Kívánság. Ezeket te is ismerheted, és legyőzhetetlennek tűnhetnek. Dávid megmutatta nekünk a helyes utat, hogy hogyan reagáljunk, mikor jön az óriás. Az ő hozzáállása ez volt, amikor találkozott az ellenséggel: „Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét?” Hitetlenkedve tapasztalta, hogy bárki azt gondolja, hogy legyőzheti Isten seregét.

Gondolhatsz úgy magadra, mint egy katona az élő Isten seregében! Ezeknek az „óriásoknak” nincs joguk a markukban tartani minket.

Dávid elszánt volt

Dávid hitt Izráel élő Istenében, hogy Ő képes megmenteni azt, aki harcol az Ő nevében. Dávid hite annyira erős volt, hogy önként áldozta magát, és szállt harcba a filiszteussal. Ő csupán egy fiatal pásztorfiú volt, nem volt tapasztalata a harcban, míg Góliát ifjúkora óta harcedzett ember volt. Ez viszont Dávidnak semmit sem jelentett. Nem volt hajlandó hallgatni a kételyekre, s azokra, akik megpróbálták lebeszélni róla.

„A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Istennek seregét.” – ő ehhez ragaszkodott. „Meg fog szabadítani engem e filiszteus kezéből is.”

Isten hatalmas és mindenható! Dávid hitte, hogy ez egyszerű! A félelmetes óriás semmi nem volt ahhoz képest, amit Isten tudott véghezvinni. Ez az erő és hatalom teljes mértékben a rendelkezésedre áll, amikor megpróbál az ellenség. Higgy Istenben! Fordulj hozzá, imádkozz erőért, és Ő mindent megad neked, ami szükséges ahhoz, hogy megtagadd a bűnt, győzz az érzéseid felett, és szilárdan állj. Amikor találkozunk ezekkel az „ellenségekkel”, amikor kísértve vagyunk például az irigységgel vagy a csüggedéssel, sosem vagyunk egyedül. Az élő Isten van az oldalunkon!

Harc az Úr nevében

Amikor Góliát hirdette a kihívását, Dávid kezébe vette a botját és a parittyáját. Azután teljes hittel lépett fel a filiszteus ellen. Amikor Góliát látta, hogy Dávid nem egy katona, csak egy fiú, harci felszerelés nélkül, megátkozta őt az istenével, de Dávidot ez sem rendítette meg.

„Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr… hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek Istene.”

Dávid elhajította a követ, amivel eltalálta egyenesen Góliát homlokát és ő a földre esett. A hatalmas óriás, aki rettegésben tartotta Izráel egész seregét, meghalt egy tapasztalatlan fiatal keze által, az Isten hatalmába vetett hite miatt. Ez az élő hit bizonyította be, a leghalványabb kétséget elvetve, hogy Izráelnek van egy Istene.

Napjaink óriásai

Az életedben vannak ismétlődő támadások óriásoktól, de hit és kitartás által te is tapasztalhatod, hogy meg tudsz állni, és nem kell gyengének érezned magad, vagy azt, hogy képtelen vagy ellenállni. Isten, aki gondoskodott Dávid győzelméről, gondoskodik a tiédről is. „Büszkeség, nem fogsz többé gyötörni engem! Kívánságok, végeztem veletek mindörökre! A seregek Urának nevében jövök ellenetek! A mai napon kezembe ad titeket az Úr.” A Sámuel könyvében mondja ezeket Dávid, miközben az ellenség felé rohant. Nem rettegett és nem aggódott – hiszen tudta azt, hogy mi lenne annak az eredménye.

Amikor kapunk egy élő és erőteljes hitet arra, hogy Isten képes cselekedni a saját életünkben, akkor ugyanilyen lehetőségeink vannak, mint Dávidnak. Ugyanaz az Istenünk! Mi is lehetünk példák arra, hogy Isten képes segíteni azoknak, akik bíznak az Ő erejében.

Istennek hála, hogy a Dávid idejében rendelkezésre álló erő, ma is ugyanolyan erős.

Higgy! Tarts ki! Ne hallgass az érzéseidre! Nem kell, hogy engedj a kísértésnek! Istennek hála, hogy a Dávid idejében rendelkezésre álló erő, ma is ugyanolyan erős. Ha belegondolunk, hogy a jövőben nem kell félnünk a kísértés órájában – mint egy harcos az élő Isten seregében, azzal is számolhatsz, hogy a csatákat már megnyerted! El fog jönni az idő, amikor az „óriások” akikkel találkozol az életedben, örökre el fognak tűnni! Hitünkkel be tudjuk bizonyítani, hogy még ma is van „Izráelnek Istene.”

A bibliai utalások az 1 Sámuel 17. részből vannak idézve.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.