Hogyan hallhatom Isten hangját?

Hogyan hallhatom Isten hangját?

Istennek tetszeni vágyó keresztényként, függök az Ő vezetésétől és tanácsától. De hogyan hallhatom a hangját?

4 perc ·

Megcsörren az ébresztőm és leviharzok a földszintre. Előző este elfelejtettem uzsonnát csomagolni, de most sincs időm rá; még egyszer át kell futnom a jegyzeteimet vizsga előtt. Iskolába menet az autómban csend van, így Isten felé fordítom gondolataimat. Az Ő akarata szerint akarok cselekedni és vágyom hallani hangját. Tudom, hogy a rohanó mindennapokban Isten szólni kíván hozzám, de hogyan hallhatom meg Őt?

Tudom, hogy Isten mindennap beszél hozzám

Halk és szelíd hang

Gondolatok ezrei futnak keresztül az agyamon minden órában, de Istennel milyen a kapcsolatom? Van-e egy őszinte vágyam arra, hogy Istennek tetsszem gondolataimmal, szavaimmal és cselekedeteimmel? Mikor bennem van ez a vágy, akkor megnyitja füleimet, hogy hallhassam hangját. Soha nem hallottam Istent úgy, mint ahogyan az emberek beszélnek körülöttem, de attól még tudom, hogy minden nap beszél hozzám.
Egy Illés prófétáról szóló történet jó példája annak, hogyan szól Isten szívemhez. Amikor az Úr azt mondta Illésnek, hogy álljon a hegyre az Ő színe elé, Isten nem volt az erős szélben, amely a hegyeket szaggatta és a sziklákat tördelte, sem a földrengésben nem volt. Isten a tűzben sem volt. A tűz után viszont „halk és szelíd” hang hallatszott. (1 Királyok 19:11-12)

Gyors az engedelmességre

Hogyan hallhatom meg tehát ezt a „halk és szelíd hangot”, mely hozzám szól? Például úgy, hogy amikor egy nehéz helyzetben vagyok, egy bibliavers eszembe jut és megerősít.

Isten emlékeztet arra, hogy tegyem a jót, ugyanakkor megmutatja a bűnt, amely az emberi természetemben lakik. Például azzal lehetek megpróbálva, hogy körülöttem lévők idegesítenek annak ellenére, hogy igyekszem áldani őket. Ha a fülem nyitva van, hallom amint Isten megmutatja, az én saját önző követelésem az, ami a probléma forrása. Ekkor van lehetőségem arra, hogy ezeket a követeléseket megfeszítsem, és ily módon megváltozzak!

Amikor gyors vagyok engedelmeskedni Isten hangjának, Ő tovább beszél hozzám. Nem mindig könnyű engedelmeskedni a szívemben lévő hangnak. Általában ez a saját akaratomba kerül; fel kell hogy adjam saját vágyaimat és véleményemet azért, hogy azt tegyem, amit a halk és szelíd hang mond. Amikor figyelek és engedelmes vagyok, akkor az Istennel való személyes kapcsolatom mélyebb és erősebb lesz.

Fel kell hogy adjam saját vágyaimat és véleményemet azért, hogy azt tegyem, amit ez a halk és szelíd hang mond

Békével és örömmel teli élet

Jakab 4:8-ban van írva, hogy ha közeledek Istenhez, Ő is közeledni fog hozzám. Megtapasztaltam, hogy ha a Bibliát olvasom és imádkozok, Isten segítséget ad, hogy akarata szerint tudjak élni. Tisztán és érthetően beszél hozzám napközben. Nem csak azt mutatja meg, hogyan tudom a dolgokat jobban tenni, hanem az emberi természetemben lakó bűnöket is, amelyek megnehezítik mind saját életemet, mind a körülöttem lévőkét. Mikor ínségben imádkozom Őhozzá a bűneim miatt, megadja a lehetőséget és az erőt is a győzelemre.

Hogy közelebb kerüljek Istenhez, nyitottnak és készségesnek kell lennem Akarata iránt. Közel kell legyek, hogy jól halljam Őt. Ha vonakodva állok Isten parancsaihoz, akkor távol tartom magam Tőle. „Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.” Ez a buzdítás többször ismételve van a Jelenések könyvében. Ha hallok, szellemi táplálékot kapok Istentől és ily módon magam is segítségül lehetek a körülöttem levők számára. Ez valóban Istennek tetsző élet.

Nagyon boldoggá tett, hogy Isten hangjára hallgattam és Neki engedelmeskedtem. Isten meg akar szabadítani engem a bűnös emberi természetemtől. Amikor hallgatok Szavára a rohanó mindennapokban, ez a folyamat mehet végbe bennem. Ez a folyamat a megszentelődés. Ez békével és örömmel teli élet!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.