Hogyan imádkozzunk Isten akaratának megfelelően?

Hogyan imádkozzunk Isten akaratának megfelelően?

Honnan tudjuk, hogy a dolgok, amelyekért imádkozunk, Isten akarata számunkra?

4 perc ·

„Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.” Jakab 4:3.

Akkor hogyan imádkozzunk? Mit kérjünk? A Biblia szerint bármit kérhetünk Jézus nevében, és azt megkapjuk (János 14:13). De úgy tűnhet, hogy a dolgok, amelyekért imádkozunk, vagy nem történnek meg, vagy nem történnek elég gyorsan, vagy nem úgy történnek, ahogy reméltük. Miért?

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket.” 1 János 5:14. De akkor mi Isten akarata?

Isten akarata az, hogy megtérjünk, és ne vesszünk el (2 Péter 3:9). Más szóval meg akar menteni minket a bűntől! Van oka a helyzeteknek, amikbe kerülünk. Habár emberi értelmünk általában nem tudja megérteni, minden helyzet egy lehetőség arra, hogy megmentessünk a bűntől. Kérdezhetjük magunkban, hogy „miért kellett ennek megtörténnie velem?”, de ha ez a hozzáállásunk, az csak nyugtalansághoz és sötét gondolatokhoz vezet. Nem számít, mi történik velünk, lehetünk teljes nyugalomban és igazán hálásak, mert tudjuk, hogy ezáltal Isten meg fog menteni minket!

Tehát amikor segítségért kiáltunk Istenhez, az adott helyzetből szeretnénk kiutat, vagy a megváltást keressük? Ahelyett, hogy azt mondjuk: „Istenem, kérlek vedd el ezt a helyzetet tőlem”, ezt kellene:  „Istenem, mutasd meg, hogy itt mitől váltathatok meg; miért helyeztél ebbe a helyzetbe?” Ekkor Ő megmutathatja például szeretetlenségünket mások iránt, türelmetlenséget, irigységet, aggódást és más dolgokat a természetünkben. Imádságainkban az legyen a fő cél, hogy Isten akarata teljesüljön, először magunkra nézve, és másodszor pedig másokra nézve, értük mondott imáinkban.

Imádkozzunk a megszentelődésért

Mi nem tudjuk, mi a legjobb, de biztosak lehetünk benne, hogy Isten tudja! Ő a végsőkig meg tud váltani minket! (Zsid. 7:25) Tárjuk fel kívánságainkat Isten előtt (Fil. 4:6), de a fő kívánságunk az legyen, hogy az Ő akarata teljesüljön! Ezzel Jézus is így volt. „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Lukács 22:42.

Mielőtt megfeszítették Jézust, Ő azt mondta: „Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!” János 12:27-28. Jézus imája nem az volt, hogy kimentessen ebből a helyzetből, hanem hogy megmentessen ebben a helyzetben. A tanítványok indulata is ez. Bármibe is kerülünk, ez az indulatunk: „Istenem, segíts, hogy megváltassak!” És amikor így imádkozunk, tudjuk, hogy Ő meghallgat minket. Ő meg fogja mutatni, hogy mitől kell megmentessünk,  és mitől kell megtisztíttassunk.

Imádkozhatunk például gyógyulásért, és nehéz lehet megérteni, miért nem történik meg mindig, amiért imádkozunk. De Isten talán arra használja ezt a helyzetet, hogy megmutassa aggódásunkat, hitetlenségünket vagy megvilágítson más bűnöket a természeti testünkben. Nem mindenki gyógyulhat meg, de mindenki megváltathat! És ebben az előmenetelben megvan az a vigasztalásunk, hogy Ő sosem hagy minket erőnkön felül kísérteni (1 Kor. 10:13).

Ha megértjük, mit akar Isten számunkra, akkor nem gondoljuk azt, hogy egy „jó életért” vagy akár kényelmes életért vagyunk itt a földön. Azért vagyunk itt, hogy megváltassunk! Ha ez az indulatunk, akkor Ő meg fogja hallgatni imáinkat; ebben biztosak lehetünk.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.