Hogyan kaphatok választ imáimra?

Hogyan kaphatok választ imáimra?

Isten nem a szavakra hallgat imáimban, hanem szívem vágyát nézi. Mit kell lásson szívemben ahhoz, hogy megválaszolja imáimat?

5 perc ·

 „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” János 15:7

Ezek Jézus saját szavai, melyek örökké megállnak. Mivelhogy ezt mondta, ez el is érhető A legtöbb ember nem hiszi el, hogy lehetséges nekik elérni azt, hogy megkapják amiért imádkoztak. Ám hogyha kételkedek, akkor Jézus Szava ellen lázadok.

Eltávolítani vétkeimet és megmaradni Szavában

A feltétel az, hogy Jézusban megmaradjunk, és hogy Szava megmaradjon mibennünk. Az Ige a világosság által uralkodik. A sötétben vagyok, ha van valami rejtegetni valóm és ekkor nincs semmi erőm Istennel. A bűn okozza Istentől való elválasztódásunkat és gátat szab imáinknak. (Ésaiás 59:1-2) Ezért minden bűnt el kell távolítani életünkből olyan mértékben, amennyi világosságunk van. Ez az a mérték, melyhez bőséges kegyelem és erő áll rendelkezésünkre. Aki megmarad Benne, nem vétkezik.

 „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab 5:16. Dávid mondja a 66. zsoltár 18-19. versében: Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára.” Vétkeim megállítanak minden előrehaladást és áldást Istenben, függetlenül attól, hogy mennyit imádkozom. Minden imámra ez az egy válasz fog érkezni: Távolítsd el a bűnt életedből! Csak olyan mértékben fogom megtalálni Krisztus életét, amilyen mértékben hajlandó vagyok elveszíteni életemet.
Izráel vénei jöttek és az Úrtól akartak kérdezni, de Ő azt monta: „Ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat… Hagyjam, hogy engem ilyenek kérdezgessenek?” Ezékiel 14:3. Minden, amit Isten jó és elfogadható akaratán kívül szeretek, az bálvány és ki kell vetni azt. Gondolataim, elmém és mindenem Jézussal kell legyen és Szava meg kell maradjon bennem. Akkor imádkozhatok azért, amit akarok és megadatik nekem. Mit akarok? Azt, amit Isten akar. Isten akarata az, hogy szentté legyünk: hogy átformáltassunk Fia képére. Ha ez az akaratom és szívem vágya, akkor biztos lehetek benne, hogy vágyam beteljesedik és imáim meghallgatásra kerülnek.

Mélységes vágy Isten akaratának betöltésére

Talán azt gondoljuk, hogy olyan sok megválaszolatlan imánk volt, de ha megvizsgáljuk a dolgot közelebbről, rá fogunk jönni, hogy saját akaratunk szerint imádkoztunk. Ha isten megválaszolta volna azokat az imákat, az a romlásba vitt volna minket. Soha nem vihetjük véghez akaratunkat Istennél. Ez az emberi akarat kárhozatra lett ítélve Jézusban és kárhoztatva kell legyen bennünk is. A Szellem Isten akarata szerint közbenjár érettünk, nem pedig a mi akaratunk szerint.

Mindig csalódni fogunk, ha a saját akaratunkat keressük, de soha nem fogunk csalódni, ha Isten akaratát keressük. Teljesen meg kell adjuk magunkat ahhoz, hogy mindig Isten tervében és vezetésében nyugodhassunk életünkben. Nem mindig értjük Isten tervét és akaratát, de ha szívünk indulata az, hogy megmaradjunk Akaratában, akkor meg is őriz minket abban, mert Ő a mi jó Pásztorunk és Felvigyázónk.

Nem tudjuk, hogy miért és hogyan kellene imádkoznunk, de a Szellem esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki a szíveket vizsgálja, tudja mi a Szellem gondolata, mert Isten akarata szerint esedezik a szentekért. (Róma 8:26-27) Isten a Szellem vágyára tekint szívünkben és imáink e szerint a vágy szerint kerülnek meghallgatásra. Ha ez a vágy kicsiny, akkor csak keveset kapunk Istentől. Ha nincs imánk mögött szívünknek ez a mélységes vágya, akkor csak üres szavakkal imádkozunk, mely nem fogja elérni Isten trónját, Jézus szívének vágya oly nagy volt, hogy könyörgés és erős kiáltás formájában mutatkozott meg. Önzetlenül és tisztán ömlött ki Szívének mélyéből és meghallgattatott istenfélelméért. (Zsidók 5:7)

Mindent megkapunk, amit kérünk, ha minden vágyunk az istenfélelem, mert semmi vágyunk nincsen Rajta kívül. Így minden vágyunkat teljesíteni fogja. Olyan mértékben leszünk megelégítve, amilyen mértékben szomjazzuk és éhezzük az igazságot. Mindent megad nekünk, ami az életre és istenfélelemre való.
Ezért Jézus azt mondja, hogy kérjünk és megadatik, hogy örömünk teljes legyen. Magától értetődő, hogy örömünk teljes lesz amikor megkapunk mindent, amit akarunk. Ez véget vet minden csalódásnak, aggodalomnak, csüggedésnek stb. Mindenkor örülni fogunk és elégedettek leszünk. Minden a javunkra van, ha szeretjük Istent. A szükséges, ideiglenes dolgokat ajándékként megkapjuk. Ám ha a sajátunkat keressük, akkor minden összetűzésbe kerül terveinkkel és aggodalom, hitetlenség és a csüggedés sötét fellegei kerülnek be életünkbe. Ezért válj eggyé Isten akaratával és megtalálod az utat a teljes örömhez – Isten minden gazdagságához és bölcsességéhez.

Ez a cikk először norvég nyelven jelent meg a BCC „Elrejtett Kincsek” („Skjulte Skatter”) 1935 októberi számában „Kérdezd meg mit akarsz” címmel.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.