Hogyan szomorítom meg a Szent Szellemet?

Hogyan szomorítom meg a Szent Szellemet?

Amikor ráébredek arra, hogy nem tudok győzelmes életet élni a bűn felett a Szent Szellem segítsége nélkül, akkor nagyon fontossá válik számomra, hogy hogyan reagálok arra, amikor a Szent Szellem beszél hozzám.

4 perc ·

Amikor ráébredek arra, hogy nem tudok győzelmes életet élni a bűn felett a Szent Szellem segítsége nélkül, akkor nagyon fontossá válik számomra, hogy hogyan reagálok, amikor a Szent Szellem beszél hozzám. Mindenekelőtt hallgatnom kell a hangjára!

Felgyorsult társadalomban élünk és legtöbbünk felgyorsult életstílust követ. Gyors az utazás, gyors a kommunikáció, gyorsan hozzáférhetünk információk tömkelegéhez, stb. Ha ezek közepette nem „állítom be” tudatosan a gondolataimat a Szellem dolgaira, akkor nem leszek képes meghallani az ő halk, csendes hangját a szívem mélyén. Akkor szomorítom el a Szent Szellemet, ha nem hallgatok rá, mert Ő olyan sok mindent akar mondani nekem, ami boldogságot, örömet hoz és olyan életre vezet el, ami szabaddá tesz a bűntől és önmagamtól.

Az engedetlenség elszomorítja a Szent Szellemet

Jézus a Szent Szellemet „A Segítő”–nek hívja és ezt is mondja: „De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra.” János 16:13. Minden keresztény arra van elhívva, hogy kövesse Jézust, aki bűnt nem tett. Lépésről lépésre kell vezessen engem, mert magamtól nem találom meg az utat.

A Szellem soha nem kényszerít engem – Ő győzelmes életre akar vezetni. A legboldogabb és legteljesebb életre, amit egy ember valaha élhet. A Szent Szellem mindig az alázatosság útján fog vezetni, mert Ő tudja, hogy ez az egyetlen út a győzelmes életre. A Szent Szellemet megszomorítom, ha nem engedem, hogy vezessen és ehelyett a saját utamat választom.

Isten azoknak adja a Szent Szellemet, akik engedelmeskednek neki. A Biblia világossá teszi, hogy a Szent Szellem és a test – az emberi természetünk – teljes ellentétben áll egymással. Tehát nem tudok az én természeti hajlamaim szerint élni és ezzel egy időben a Szent Szellemnek engedelmeskedni. Ezért olvassuk az Efézusi levél 4:30-31-ben: „És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Szellemét (…) Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt.” A Szent Szellemet elszomorítom, ha nem engedelmeskedek neki.

Legyőzni a bűnt a Szent Szellem által

A jó hír az, hogy a Szent Szellem ad erőt az engedelmességhez is, és erőt ad ahhoz, hogy az összes hajlamot a természetemben legyőzzem! Amikor Isten látja, hogy az őszinte vágyam az, hogy engedelmeskedjek Neki, akkor elküldi az Ő Szellemét, hogy azt meg is tudjam tenni. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy kapnak majd erőt, amikor a Szent Szellem eljön közéjük. Ahogyan egy szomjas ember iszik a sivatagban egy forrás friss vizéből, úgy kell igyak én is Isten Szent Szelleméből – hogy telve legyek az Ő Szellemével – ha egy mély, gazdag keresztény életet szeretnék élni.

Amikor Isten látja, hogy az őszinte vágyam az, hogy engedelmeskedjek Neki, akkor elküldi az Ő Szellemét, hogy azt meg is tudjam tenni.

Isten Szelleme az Ő Szavában van. Amikor iszok mélyen ebből a forrásból és a hit szelleméből, ami az Igében van, akkor lesz erőm a kísértésben, hogy legyőzzem a bűnt és a saját akaratom helyett Isten akaratát tegyem. Elszomorítom a Szent Szellemet, ha a gondolataim és saját útjaim sivatagjában járok körbe-körbe és túl elfoglalt vagy túl lusta vagyok, hogy igyak a hit forrásából és az erőből, ami Isten Igéjében van.

De mi nem kell megbántsuk a Szent Szellemet! Ő tudja, hogy gyengék vagyunk, és még azt sem tudjuk, hogy miért imádkozzunk. De Ő ott van, hogy segítsen, amikor szükségünk van rá és imádkozzon értünk, hogy megtaláljuk Isten akaratát és meg tudjuk azt tenni. Róma 8:26-27. Akkor igazán megtapasztaljuk a Szent Szellem vigasztalását és az Ő erejét.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.