Honnan tudhatom, hogy a Biblia nem kitaláció?

Honnan tudhatom, hogy a Biblia nem kitaláció?

Egész életemben olvastam a Bibliát, és tanultam belőle, de hol találok bizonyítékot arra, hogy mindez tényleg igaz?

4 perc ·

Előfordult már, hogy feltetted magadnak a kérdést: „Honnan tudhatom, hogy a Biblia nem kitaláció?” Ez egy nagy kérdés. Ezen gondolkodva megkérdeztem magam, tulajdonképpen honnan tudhatom?

Az interneten keresgélve sok különböző válaszra találtam: tudományos és történelmi pontosság, beteljesült próféciák stb. De honnan tudhatom, hogy a Biblia tanítása pont rám vonatkozik, arra az életre, amit most élek, és arra az időre, amiben vagyunk?

A Biblia volt életem alapja kislánykorom óta. Emlékszem, ahogy anyukám bibliai történeteket olvasott nekem és a testvéreimnek lefekvés előtt. Ezek a történetek élők voltak számomra. Hithősök, akik hatalmas dolgokat vittek véghez Istenen keresztül, Jézus és az apostolok, akik csodákat tettek. Különösen szerettem Eszter történetét. Egy igaz történet egy lányról, aki királynő lett, és megmentette a népét! Ahogy anyukám vállára hajtottam a fejem, a történetek megelevenedtek előttem, és ezek a képek azóta sem múltak el.

Több mint egy mesekönyv

Ahogy felnőttem, megértettem, hogy a Biblia nem csak egy mesekönyv. Megtanultam, hogy történetei és tanításai még ma is aktuálisak. Útmutatók számomra, irányítanak az úton, amin járnom kell. A Biblia lapjain megelevenedett előttem Jézus és tanítványai élete, és példát mutatott saját életemre nézve.

Megkértem egy barátomat, hogy tegye kicsit érthetőbbé ezt a témát. Ő egy idősebb asszony, akinek bízom a bölcsességében és tapasztalatában. „Tudjuk, hogy a Biblia igaz, és hogy Isten szava, mert ha azt tesszük, ami írva van, az eredmény is ugyanaz lesz, ami a Bibliában áll. Például ha adok, boldog leszek, ha megalázom magam, kegyelmet kapok, ha imádkozom Istenhez, ő meghallgat és válaszol stb.” ( 2 Korinthus 9, 6-7; Jakab 4,6; Jeremiás 29,12-14)

Az ő hangja visszhangzik bennem. Tudom, hogy ezt magam is átéltem. Egy hitbeli lépéssel kezdődik, és mikor ennek a hitnek engedelmeskedem, azt tapasztalom, hogy a Biblia törvényei megváltoztatják az életemet. Így a hitem még inkább megerősödik.

Tudjuk, hogy a Biblia igaz, és hogy Isten szava, mert ha azt tesszük, ami írva van, az eredmény is ugyanaz lesz, ami a Bibliában áll.

Hogyan befolyásolja a hit az életemet?

Visszagondolok eddigi életemre. Engedelmes voltam Isten szavának, és az életem tényleg megváltozott az évek során. Tudom, hogy még hosszú utat kell megtennem, míg Isten terve végbemegy bennem, de látom, hogy már eddig is egy átváltozásban volt részem.

Például nagyon nyugtalan természetű vagyok. Bármi miatt képes vagyok aggódni: a jövő, a múlt, a családom, a munkám… de a Filippi 4, 6-7-ben ez áll: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Sokat dolgoztam ezzel a verssel. Imádkoztam Istenhez, és harcoltam az aggodalmas gondolatok ellen, amik olyan könnyen feljöttek bennem. Lassan ment, de idővel észrevettem, hogy szívembe és elmémbe Isten békessége jött. Tanulok bízni Benne, és semmiért sem aggódni, és tapasztalom az ezzel járó dicső nyugalmat és békét. Átéltem, hogy Isten Igéje igaz!

Ha a hitre alapozok, és annak engedelmeskedem, akkor át fogok változni.

A legnagyobb csoda mind közül

Most, amikor a hitősökre gondolok, tudom, hogy én is egy lehetek közülük. A csodák közül, amik történtek, tudom, hogy az egyik akár az én történetem is lehetne. Nem mintha óriásokat győznék le, vagy borrá változtatnám a vizet, hanem mert ha a hitre alapozok, és annak engedelmeskedem, akkor át fogok változni. Ez a legnagyobb csoda mind közül, de Isten Igéje nélkül nem tudna megvalósulni.

Tehát ha azt kérded: „Honnan tudhatom, hogy a Biblia nem kitaláció?”, akkor kihívlak téged egy feladatra. Próbáld meg azt az életet élni, amit tanít. Légy engedelmes! Csak várj, míg meg nem tapasztalod az igazságot te magad is!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.