A Szellem csodálatos dolgokat tehet érted!

A Szellem csodálatos dolgokat tehet érted!

Átélted valaha azt az elképesztő erőt, ami abból jön, hogy betöltekezel a Szellemmel?

Efézus 5:18-ban az áll: “… teljesedjetek be Szent Szellemmel.” Ez egy egyszerű és jó intés. Ha nem teljesedsz be a Szent Szellemmel, akkor nem tudsz ellenállni a kor szellemének. Ekkor a világhoz vagy vonva és a Sátán erőt kap az életed felett. A szellemed elkezdi ízlelni a földet; inkább földi dolgokat ízlel, mint azokat, amik odafel valók. Hogyan teljesedhetsz be tehát a Szellemmel?

Jézus Szelleme mennyei. Annak ellenére, hogy itt volt a földön, továbbra is a mennybe tartozott. Szerette Atyját és az Atyja akaratát. Az Atya vezette egész útja során és ítélte el a bűnt a testében. (Róma 8:3) Az Atya adott neki világosságot. A bűn miatt jött a földre, azért, hogy segítsen nekünk. Életét az Atya akaratában élte, és magát az örökkévaló Szellem erejében adta áldozatul. Ez volt az a Szellem, akit visszaküldött a tanítványoknak Pünkösd napján. Isten igazán meg akarta mutatni az embereknek, hogy ez egy új időszak kezdete. Tehát a Szellem hanggal jött a mennyből, mint sebesen zúgó szél. Ezután, akik Jeruzsálemben voltak, látták, hogy az emberek más nyelveken beszéltek stb. Isten ki akarta nyilvánítani, hogy ez már egy új idő volt, új lehetőségekkel az embereknek, hogy részt vehessenek ugyanabban az életben, amire az Atya vezette a Fiút.

A Szellem erő

És ezért mondja Pál: “… teljesedjetek be Szent Szellemmel.” Mert amikor kapod ennek a Szellemnek az erejét, akkor képes leszel mennyei életet élni itt a földön, ahelyett, hogy olyan életet élnél, ami tele van harccal és veszekedéssel, irigységgel és féltékenységgel. Ezek azok a dolgok, amikben az általános földi emberek élnek, mivel az egész életük, teljes lényük a földhöz vonzódik. Viszont kaphatsz egy új indulatot – egy mennyei indulatot új szellemmel! A szellem gondolatokból áll, tehát a Szent Szellem új gondolatokat ad neked!

Isten Szelleme Jézus parancsolataiban és az élet Szellemének törvényeiben lakik; mindenben, amit Ő mondott – az Igében. Tehát amikor ennek odaadod magad engedelmességre, akkor a Szellem beköltözik hozzád! Akkor kapod a Szellem erejét! Mert az van írva, hogy Ő annak adja Szellemét, aki engedelmeskedik Neki. Engedelmeskedj Neki és beteljesedsz a Szellemmel! Akkor hatalmas segítséget kapsz az életedben. A bűnre való kisértés mint tűz lángol fel. Ezzel szemben mennyei ellentűzre van szükség. Ez a Szent Szellem ereje. Ez az a mennyei erő, ami szembe megy mindennel, ami a testből jön. Elnyel és lerombol, így minden, ami a földi élethez tartozik csak kiégett rom lesz.

A Szellem élet

Ennek ellenére a Szellem életet teremt. Életet teremt a szellemedben. Kapcsolatot kapsz az élő Istennel! A Szellemet úgy is körbe lehet írni, mint „a lámpás ember!” Fény árad az elmédbe. Fény és dicsőség. Minden fény Istentől jön. Minden sötétség az ördögtől jön. Ezzel a fénnyel boldog, tartalmas és megelégedett leszel. Zsoltárokban tudsz szólni a másikhoz, ahogy később írva van. Nevetés és öröm van a szívedben. Mi, akik egyszer különféle bűnökben éltünk és bűnösök voltunk a kezdettől fogva, kaptunk egy új életet a Szellemen keresztül.

Akkor Isten munkássága leszel. Isten elkezd felépíteni. Dolgozik benned, mind az akarásra, mind a véghezvitelre. (Filippi 2:13) És az új élet, mely előjön, az egy örök élet. Örök élet! A tartalom, amit a szellemedbe kapsz, az veled marad az egész örökkévalóságban. Milyen egy csodálatosan fantasztikus elhivatásunk van, ha Istent keressük. Megdicsőült testet akar adni nekünk. Akkor képesek leszünk Jézus Krisztussal együtt uralkodni az örökkévalóságban!  (Filippi 3:20-21; 1 Korinthus 15: 42-44,49)

A cikk Kaare J. Smith 2019 október 21-én tartott beszéde alapján íródott.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.