Amiért előnyömre válik, ha a gonoszt jóval győzöm meg

Amiért előnyömre válik, ha a gonoszt jóval győzöm meg

Közös vonásunk, hogy meg akarjuk védeni magunkat, vagy valamilyen módon bosszút akarunk állni, mikor rosszul bánnak velünk. Ez volna az út, amit Jézus tanítása szerint járnunk kellene?

5 perc ·

A Hegyibeszédben Jézus arról tanított, ahogyan Ő élt, megmutatva az utat, melyen nekünk is járni kellene. Azt mondta, hogy ha valaki hallja ezeket a beszédeket és azokat megcselekszi, az olyan, mint a bölcs ember, aki házát a sziklára építette. Az a ház meg fog állni, mikor a vihar beleütközik. Ez volt Jézus parancsolata, melynek engedelmeskednek, akik szeretik Őt. (Máté 7:24-25; János 14:21)

Az egyik parancsolat, hogy szeresd ellenségeidet és áldjad azokat, akik téged átkoznak. (Máté 5:38-45). Az Ószövetségben a „szemet szemért” volt érvényben. Jézus azonban olyan utat készített nekünk, amelyen járva egész másként állhatunk hozzá a dolgokhoz.

Győzd meg a gonoszt jóval 

Pál azt írja, hogy ne álljunk bosszút magunkért, mert a bosszúállás Isten dolga. Csakis Ő képes igazságosan intézni mindezt. Nem szabad gonosszal fizetnünk a gonoszért, hanem figyelembe kell vennünk, hogy mi a jó minden ember számára. Nem szabad meggyőzetnünk a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzzük meg! (Róma 12:17-21) Ha valaki gonosz is irántunk, mi magunk nem lehetünk gonosszá.

Erős emberi hajlam az, hogy megvédjük magunkat és természetünk szerint válaszoljunk, mikor valaki ellenünk fordul. Megtaláljuk testünkben a bűnt, amely ki akar törni: magunkat megbosszulni, fenyegetődzni, visszavágni és magunkat igazolni. Általában azt akarjuk, hogy az utolsó szó a miénk legyen egy helyzetben, mert akkor úgy érezzük, hogy mi győztünk. Általános dolog ítélni, vádolni, kritizálni és támogatókat keresni saját védelmünk miatt. Az igazság az, hogy az ilyen ellentámadás azt jelentené, hogy megpróbáljuk a gonoszt gonosszal meggyőzni. Ezek közismert kísértések az embereknél, ahogy azt a 1.Kor.10:13-ban olvassuk. Mikor ezek a kísértések jönnek, van egy menekülési utunk, melyet Isten készített nekünk, hogy a kísértéseket elbírjuk. Másként mondva azért, hogy győzhessünk!

Olvass többet itt arról, hogyan menekülhetsz meg a kísértésben.

Jézus győzött mindig ezekben a kísértésekben és utat nyitott, hogy a dolgokat úgy fogadjuk, ahogyan Ő tette. „Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” 1. Péter 2:23. Megalázta magát, átadva a helyzetet Isten ítéletére. Érzéseinek és gondolatainak (saját akaratának) nem adott engedélyt az irányításra. Ő azt tette, amit az Atyától hallott. (Zsidók 10:7)

A lehetőségek mindig jelen vannak

Nem szükséges hatalmas összetűzés az emberekkel annak érdekében, hogy megtalálhassuk életünket. Lehetnek ezek olyan egyszerűek, mint például mikor ellentmondanak nekünk. Valóban szenvedésbe kerül, hogy ne lobbanékonyan válaszoljunk ilyenkor. Engedelmeskednünk kell annak, amiről Jakab ír: legyünk késedelmesek a beszédre és a haragra, de gyorsak a hallásra. Fogadjuk szelíden a belénk oltott igét, amely megmenthet minket a lelkies válaszoktól. (Jakab 1:19-22) Ilyen alkalmakkor történik, hogy a Szellem megerősít minket a hallott és tanult Igével, hogy megtagadhassuk a vágyat a saját személyünk megvédésére vagy a bosszuállásra. Meg kell aláznunk magunkat, éppen úgy, ahogy Jézus megalázta magát és engedelmeskednünk kell.

Pál bizonyságot tett arról, hogy minden oldalról szorongatták, üldözték és nyomorgatva volt, de mindenkor magában hordozta az Úr Jézus halálát. Így mindig Jézus erényeivel válaszolt. (2.Kor.4:8-11) Ez jelenti azt, hogy meggyőzzük a gonoszt a jóval! Aztán békét találunk és teremtünk ahelyett, hogy bánat és konfliktus jönne! Mindezek tetejében a saját természetünkben lévő gonosz – azok a kívánságok és indulatok, melyek feljönnek a természeti testből – jóval lett meggyőzve! Gyarapodunk az erényekben; a Szellem gyümölcsei növekednek bennünk!

Mindig fogunk találni lehetőségeket, hogy megtaláljuk életünket és elveszítsük azt Jézusért. Alkalmakat, hogy növekedjünk Jézus erényeiben. Mikor igazságtalanul bánnak velünk, a kegyelem trónjához mehetünk segítségért és ezáltal türelemmel, irgalommal, hosszútűréssel, együttérzéssel, jósággal és szeretettel válaszolhatunk. Ez sokkal jobb hatással van azokra, akikkel dolgunk van, mint ha a természetünk szerint reagálnánk.

Ez az énekszöveg tisztán mutatja, hogyan győzhetjük meg a gonoszt jóval:

Akarod-e Őt követni? Add életed!
Így az új, élő úton járhatsz.
Meggyűlölnek némelyek, de Jézus szeret.
Lábnyomát neked hagyta hátra.”
(A BCC énekeskönyvéből, az Úr Útjaiból #314)

Így valóban olyanok leszünk, mint a bölcs ember, aki sziklára építette a házát. Semmi, amit mások mondanak vagy tesznek, nem tud minket megingatni!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.