Igazságosság: Befektetés, amelynek hihetetlen hosszútávú eredményei vannak

Igazságosság: Befektetés, amelynek hihetetlen hosszútávú eredményei vannak

Gondolkodtál már azon, hogy mi az igazságosság velejárója és mi haszna van?

9 perc ·

Isten minden igéje és bölcsessége át van itatva igazságossággal. „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.” (Zsidók 1:8).

Jézus a legboldogabb ember volt a földön, mivel szerette az igazságot. (Zsidók 1:9). Az igazságosság áldással jár. Békét és örömet hoz. Ez Isten országának törvénye. Tehát igazságosságot tanulni hatalmas befektetési lehetőség mind erre a világra, mind pedig az örökkévalóságra nézve. Nem csak ránk van hatással, hanem a körülöttünk lévőkre is, a társadalomra, amelyben élünk. Az igazságosságnak hihetetlen előnyei vannak! Itt van közülük néhány:

(A cikk folytatódik a video után)

Öröm és elégedettség abban, hogy tudjuk mi következik

Igazságosnak lenni egészen egyszerűen azt jelenti, hogy azt teszem, ami helyes és jó a jövőmre való tekintettel. Azért tűnhet az adott pillanatban hátrányosnak az igazságosság, mert nehéznek tűnik meghozni a helyes döntést. Hosszútávon viszont pontosan ellentétes a hatása.

Vehetsz példának egy jéghoki játékost. Tudja, hogy el kell végeznie meghatározott gyakorlatokat és tartózkodnia kell bizonyos ételek fogyasztásától annak érdekében, hogy jó játékossá váljon. Még akkor is, ha úgy tűnik számára, hogy ma csodálatos lenne elengednie magát, gondol a saját kitűzött céljára, látomására. Így az a választás, hogy azt tegye, ami a céljának eléréséhez vezeti, örömet és elégedettséget hoz számára, amit a rossz döntés meghozatala nem adott volna meg neki.

Ez így van minden területen. Az igazságosság olyan elégedettséggel tölt el, ami jóval mélyebb a rövid ideig tartó, gyorsan elillanó örömök miatti elégedettségnél. A várakozás öröme, sokkal érdekesebb, mint a rossz döntésekből álló élet és az aratásra való várakozás. Az igazságos tettek befektetések a jövőbe!

Tökéletes nyugalom és béke, amely megingathatatlan

Jézus a béke fejedelme lett, s mielőtt elhagyta volna a földet, azt mondta a tanítványainak: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” (János 14:27).

Gondolj arra, amikor Jézus Pilátus előtt állt. Hogyan tudott ott állni tökéletes nyugalomban, amikor mindannyian vádolták Őt? (Máté 27:11–14). Hogyan tudott az édesanyjára és Jánosra gondolni, miközben a kereszten lógott? (János 19:25–27). Hogyan tudta mindezt megtenni?

Mindez azért volt így, mert nyugalmat nyert a saját akaratának feláldozása által – a saját kedvteléséről, saját hasznáról való lemondás által. Az igazságosság Jézus gondolkodásmódja szerint a feláldozás volt. Igazságos volt nem magáénak tudni a dicsőséget, mert minden dicsőség Istené. Jézus, mint igaz szenvedett a nem igazakért. Mivel ezt tette, odavezetett minket Istenhez. (1 Péter 3:18).

Tanítványként most lehetőségünk van ugyanazon az úton haladni, amelyen Jézus ment. Így részesülhetünk ugyanabban az örömben és békében, amiben Jézus, és amiben senki és semmi meg nem ingathat minket semmilyen körülmények között! (János 15:11).

Gondolhatom például, hogy „igazságos vagyok a pénzügyeket illetően”. Befizettem a számláimat, mindent rendben tartottam. Mindezzel együtt viszont telve lehetek követeléssel és elvárásokkal azt illetően, hogy másoknak hogyan kellene tennie. Telve lehetek nyugtalansággal mások igazságtalanságai miatt. Az igazságosság viszont, amellyel Jézus jött, az nem az emberi érzékek szerinti igazságosság. Éppen ezért össze sem vethető az Istentől hit által kapott igazságosság öröme és békessége azzal az örömmel és elégedettséggel, amelyet az erkölcsileg vagy törvényileg helyes tettek nyújtanak.

Elképesztő mennyiségű stressz és feszültség elébe megyek így, mert többé nem kell harcolnom semmiért a magam számára – legyen az tisztelet, pénz, vagy a saját önigazsággal teli gondolataim. Micsoda felszabadító jutalom! No és a hosszútávú jutalom? „Jól van, jó és hű szolgám.” (Máté 25:23). Ezt hallani egy napon, az minden fölött lesz, amit csak el tudunk képzelni most.

Az igazságosság lerombolja pusztító emberi önakaratunkat

Lényegében az igazságosság lerombolja az önakaratunkat és ez hihetetlen haszon és cél egy tanítvány számára: ugyanolyan beállítottságúnak lenni, amilyen Jézus volt, amikor eljött erre a világra: „Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.” (Zsidók 10:7; Lukács 22:42). Ebből láthatjuk, hogy az önakaratunkban és Isten akaratában semmi közös nincsen. Egyáltalán nem keverednek, és szemernyi átfedés sincs a kettő között. Az egyiknek el kell tűnnie ahhoz, hogy a másik érvényesüljön.

Az emberi önakarat minden, ami az én hasznomat részesíti előnyben, s ez gyakran másvalaki rovására megy. Ezzel az akarattal születünk. Majdhogynem egyik ember sem lép túl ezen a szinten. Finomítják az igazságtalanság kifejezését, hogy jobban hangozzon. De vajon miért vannak akkor viszályok? Miért van nyugtalanság? Miért van annyi harc és nehézség?

Az én akaratom tele van igazságtalansággal, teljesen mindegy, mibe burkolom. Van neked is saját akaratod, van nekem is, szóval úgy gondolom, „ha tennéd az én akaratomat, akkor csodajó barátok lennénk”. Ez viszont nem igaz. Innen erednek a viszályok. (Jakab 4:1–2). Az emberi önakarat gyötrelem, teher. Tönkreteszi a társadalmat.

Hogyha látni kezdem, mekkora akadály az emberi önakarat, akkor hihetetlen hasznomra és mások javára lesz, hogy képes leszek lerombolni azt. Ha törődöm másokkal, ha vágyok a saját otthonom, saját helyi közösségem, a társadalom építésére, akkor az igazságosságban való növekedés – az önakaratom feláldozásában való növekedés – roppant nagy hasznára lesz a családomnak, szomszédaimnak, barátaimnak, munkatársaimnak, az emberiségnek általában véve. Valamint a jövőmet illetően is hasznos lesz.

Tökéletes egység és összhang minden egyes személlyel

Előbb említést tettem a látomásról. Amit ez a látomás valójában tartalmaz, az részemről az, hogy az életemre és az örökkévalóságra nézve is az igazságosság megszünteti teljesen az ellentmondást és nézeteltérést köztem és mások között. Micsoda módja ez az életnek! Tökéletesen lehetséges, hogy ilyen hozzáállásunk legyen: „Felőlem mindenki pont olyan maradhat, amilyen.” Amikor a látomásra gondolsz, hogy olyanná válj, aki nem kerül ellentmondásba senkivel és semmivel – nincsenek belső viszályok – akkor az megerősít minket arra, hogy megtegyük, ami szükséges ma, hogy megtagadjuk magunkat és kövessük Jézust. (Lukács 9:23).

Ugyanez a látomása volt Jézusnak is. Lenézett a földre és látta ezt a temérdek viszályt. Hazai ellentmondások; összetűzések világszerte. A saját képére teremtett élőlények öldökölik és bántják egymást, tiszteletlenek egymás iránt. Lennie kell valaminek, amit tenni lehet ez ellen! Ezért jött el a földre és nyitott új és élő utat. Példát mutatott abban, hogy egy összhangban működő testté lehetünk az önakaratunk halálán keresztül. (Efézus 4:1–6; Efézus 4:11–16; János 17:20–23; Efézus 2:14–16; 1 János 1:6–7).

A Jézus elé állított öröm pedig az volt, hogy látta a testvéreket, amint tökéletes egységben élnek együtt. (Zsidók 12:2; Zsoltárok 133). A legtöbb ember számára a különbségek ellenségeskedést szítanak. (Jakab3:16; Jakab 4:1–2). Isten országában viszont a különbségek összhanghoz és termőképességhez vezetnek, amelyek hallatlanok ezen a földön.

A végső haszon pedig az ima, melyet Jézus mondott a János 17:21–23-ban. Hogy mindnyájan egyek legyünk, ahogyan az Atya és a Fiú is egyek. Gondolj csak mindarra, amit e tökéletes egység megvalósíthat!

Az igazságosság befektetés

Az igazságosság az, ami az örökkévalóságban uralkodni fog. Ez a növekedés katalizátora, Isten országának alaptörvénye. Beszélhetsz az igazságosság befektetési lehetőségeiről – ez hatalmas erre az életre, valamint az örökkévalóságra nézve is. Tulajdonképpen ez minden.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.