Ima: Egy erőteljes, titkos fegyver

Ima: Egy erőteljes, titkos fegyver

Sátán tudja mennyire hatalmas az ima. Imában való hűséggel porrá zúzhatjuk veszélyes terveit.

5 perc ·

Az ima erő. Örök hatalmakat érint és mozgásba hozza őket; Istent cselekvésre indítja. Ez a belső szolgálat Isten arca előtt zajlik, és ez az, amitől leginkább fél a Sátán, mert az ima erő, egy intenzív szellemi munka kibontakozása, amely nagyszerű és látható munkákat eredményez.

Az ima legmagasabb formája egy belső, tudatos, tisztánlátó szellemi munka, amely összhangban van Főpapunkkal, hogy Isten terve el legyen végezve az Ő gyülekezetével. Az ima megköveteli, hogy a test, lélek és a szellem alá legyen vetve a Szent Szellem erejének. Csendre van szükség, hogy halljuk az Ő hangját, mert csak ezáltal tudja áttörni szellemünket ugyanaz az ima, amit Jézus mond.

Sátán megpróbál távol tartani az imádkozástól

Sátán számára elengedhetetlenül fontos, hogy ne imádkozzunk. Az ima megzavarja hatalmát és terveit, és tönkreteszi országát. Nyugtalansággal tölti be testünket, lelkünket és szellemünket. Tested fáradt, zaklatva van az elméd és a szellemed el van nyomva. Ez mind a Sátán munkája, hogy megakadályozzon az imában.

Mikor térdedre borulsz imádkozni, érzed, hogy a tested nem akar abban a helyzetben lenni. Az egész tested ellenkezik, nyugtalankodik; mocorogsz egy kicsit, aztán felállsz. Sátán győzött a testeden keresztül. A testünk szent és tetsző áldozatnak lett szánva Istennek. A testet a Szellem irányítása alá kell hozni. A test nem uralkodhat, rajta uralkodni kell.

Sátán annyira befolyásolhatja lelked, hogy nem tudsz imádkozni. Befolyásolja érzelmeidet, és azt mondja neked, hogy most „nem abban a hangulatban vagy” hogy imádkozz vagy hogy most épp „nincs kedved” imádkozni. Felfújja az érzelmeidet egy könnyelmű, felszínes boldogságra vagy lehangol, hogy elcsüggedj és kimerülve legyél. Elhiteti, hogy valami külső dologtól vagyunk leterhelve; pihennünk kell. Nyomás alá helyezi a szellemedet és elmédet, vagy elvonja figyelmed és elkalandoznak gondolataid. Az elméd szokatlanul aktív lesz, mikor imádkozni akarsz. Aztán Sátán azt súgja, „Várj egy alkalmasabb időre”

Ezzel Sátán megfosztja Isten gyermekeit a leggyümölcsözőbb munkájuktól. Ebben belátást kapunk a Sátán cselekedeteinek egyik ágába. Pál írja, „Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” („2 Korinthus 2:11)

Vedd észre Sátán ravaszságait miután győztél és egy csodálatos közösségbe kerültél Istennel. Ahogy megízlelted Isten jelenlétének áldását, a Sátán súgni fogja, hogy „ennyi elég lesz”. Felállsz és megköszönöd Istennek azt, amit kaptál, de a Sátán becsapott. Isten azt akarta, hogy maradj az imádságban. Isten nem sieti el munkáját, mint mi emberek. A cél nem az, hogy csak addig imádkozzunk míg megérezzük ezt az áldásos érzést a szívünkben, hanem hogy az áldás teljességéért imádkozzunk, hogy sose menjünk üres kézzel senkihez. Nem csak azért éljük az életünket, hogy mi magunk kapjunk valamit. El vagyunk kötelezve mások iránt, hogy az áldások folyamait adjuk nekik.

Az imádság szellemi harc

Miután áldást kaptál imádságaid által, Sátán mondja majd, hogy „Most már elég volt; már meg lettél áldva”. Ne hallgass rá. Most, hogy tudod, hogy ima által áldás jön a lelkedre, azt is tudnod kell, hogy más lelkeket is tudsz imádkozás által áldani. Ez a belső szolgálat. Ne csak a rokonokért és néhány más személyért imádkozz, akikről tudod, hogy nehézségeken mennek keresztül. Nagyobbítsd meg a sátrad. Imádkozz az áldás folyamaiért száraz szívekre és helyekre. Öntözd a kegyelem teljességét ima által a közösségre és mind azokra, akiket Isten helyezett a közösségbe, hogy szolgálják a szenteket. Az áldás, amit kapnak az Isten arca előtt végzett munkád gyümölcse lesz. Észreveszed, hogy fejlődnek munkájukban, a belső életük növekedik és Isten tisztítja őket.

Meggazdagíthatod Isten embereit mennyei kincsekkel csendben Isten arca előtt, anélkül, hogy arról bárki is tudna. Nincs ennél gyümölcsözőbb szolgálat; ezért Sátán semmilyen lelket sem utál jobban, mint azt, amely tudja, hogyan kell imádkozni. Ennek következményeképpen az ilyen szellem harcban áll. Ez a harc a szellemi világban folyik. Mint Jézus követői, mindenki kötelezettsége, hogy harcba álljon.

Megnyugvás Istenben nem azt jelenti, hogy szellemben lusták lehetünk. A passzív nyugalom az út, amely a tétlenséghez vezet. Vegyél részt a munkában, hogy Jézus mennyasszonya, a közösség, tisztán jelenhessen meg az Ő arca előtt. Megtiszteltetés ebben részt venni. Hatolj be a szíved titkos kamráiba; ott Istennel munkálkodó ima életet élhetsz. Ezt a helyet soha el nem hagyod, ha teljes mértékben győzni akarsz.

E cikk először norvégul a BCC havilapjában, az „Elrejtett Kincsekben” jelent meg 1912-ben „Az ima munka” címmel.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.