Jézus, a legjobb barátom

Jézus, a legjobb barátom

Åshild Opitz Jézus barátja már majdnem negyven éve. Most megosztja velünk néhány tapasztalatát. Hogyan kommunikál Jézussal? Honnan is tudja, hogy valóban létezik?

6 perc ·

Åshild Opitz Jézus barátja már majdnem negyven éve. Most megosztja velünk néhány tapasztalatát. Hogyan kommunikál Jézussal? Honnan is tudja, hogy valóban létezik?

Van egy barátom, akinek megvan minden hatalma mennyen és földön. Mindig elérhető, és helyzeteimet kívülről-belülről ismeri!

Ő az igazság hangja szívemben. Szeret engem, és megmutatja hibáimat anélkül, hogy kritizálna. Megbocsátó, jóságos és  példája által új és jobb módot mutat arra, hogyan kezeljem helyzeteimet. Mély vágyakozást kelt bennem, hogy ezen az úton haladjak, és az ehhez szükséges erőt is megadja.

Hogyan kommunikálsz Jézussal?

Szerencsére nem igényli az előkelő beszédet.

Jézussal beszélhetek hangosan és csendben magamban is. Szerencsére nem igényli az előkelő beszédet. Meghívott mindenkit, aki fáradozik vagy terhelve van, hogy tőle tanulhasson, és megnyugvást ad lelkünknek.

Sokszor mondom Jézusnak: „Most segíts rajtam! Ismered helyzeteimet. Mutasd meg, hogyan cselekedjek helyesen!” Vagy megkérdem: „Miért vagyok ilyen nyugtalan?”

A kommunikáció azt is jelenti, hogy figyelünk. A csendességben hallom hangját a szívemben. Új gondolatokat ad, és megmutatja nyugtalanságom okát. Talán szorongok, mert elvárásaim vannak, vagy mások elvárásainak akarok megfelelni. Sokszor írásokra emlékeztet, amiket szívemre vehetek, és amik szerint élhetek. Ha igéjét követem, nyugodt és boldog leszek.
Olyan jó, hogy mindennel fordulhatok hozzá – sok mindennapi nehézségben is elképesztő módon segített.

Honnan tudhatod, hogy Jézus nem csak egy képzeletbeli barát?

Volt szerencsém közelebbről megfigyelni idősebbeket, akiknek Jézus egész életükben barátja volt. Fiatal korukban kérték segítségét, mint egy kapitány, aki nehéz vizeken átadja a kormányt a nála alkalmasabb embernek. Ha olyan embereket látsz, akik életük minden zátonyát kikerülték, tudod, hogy kormányosukra te is nyugodtan rábízhatod a vezetést. Ők életük döntéseinél Jézusra hallgattak, aki nem képzeletbeli, hanem valódi barát és kormányos.

Nem arról van szó, hogy a nehézségeket és próbákat kikerülték, hanem hogy nem engedelmeskedtek az önzésnek, a keserűségnek, a féltékenységnek és az aggodalmaskodásnak. Azok az élő példák, amelyeket tizenöt éves koromban láttam, késztettek arra, hogy beengedjem Jézust az életembe, és átadjam az irányítást. Ez a legjobb dolog, amit valaha tettem! Ma, ötvennégy évesen is teljes mértékben támaszkodok vezetésére és erejére!

Hogyan lehetsz Jézus barátja?

Úgy éreztem, kell egy megbízható barát és kormányos az életemben. Láttam, hogy ha másoknak szeretnék megfelelni, olyan dolgokat teszek, amiket nem is akarok. Vajon Jézus szeretne egy gyönge ember barátja lenni? Ő mondja, „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jelenések 3,20) (Ez az az étel, amit Jézus megoszt legközebbi barátaival). Az egyetlen feltétel az, hogy kinyissuk az ajtót! Ezt a zörgetést éreztem a szívem ajtaján, és ma is hálás vagyok, hogy kinyitottam! Egyszerűen azt kértem tőle, hogy bocsássa meg bűneimet és vezesse az életemet. Azóta Ő szívem trónjának Ura, és rengeteg mondanivalója van számomra!

Hogyan segít az, hogy Jézus a barátod?

Sírva imádkoztam, „Jézus, tudod, hogy most mit teszel?”

Pontosan el sem tudom mondani, mennyit tett és milyen hűséges segítség volt Jézus az életemben.

Egy helyzetet említhetek. Negyvenkét éves koromban vastagbélrákot diagnosztizáltak nálam. Jézus iránti bizalmam próbára volt téve.  Sokáig betegeskedtem, mire rájöttek, mi a bajom. Ennek ellenére a diagnózis sokként ért, hiszen csak rutinvizsgálatra mentem be a kórházba.

Miután megkaptam a borzasztó hírt, egy üres orvosi irodába vezettek be. „Az orvos mindjárt jön”, mondták. Sokkos állapotban vártam, a férjemre és nyolc gyermekemre gondoltam. Mi lesz velük? Végig kell majd nézniük, ahogy egyre betegebb leszek és meghalok? A legfiatalabb fiam csak négyéves volt.
Sírva imádkoztam, „Jézus, tudod, hogy most mit teszel? Rákom van, és valószínűleg nagyon előrehaladott, mivel régóta beteg vagyok. Mi lesz a gyerekeimmel?” Felnéztem, és megláttam a falon egy naptárt, minden napra egy igével. A Bibliában lévő összes ige közül nincs olyan, ami jobban passzolt volna!

János 10,14 volt, ahol Jézus azt mondja,
„Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.”

Képzeld csak el! Egy ige volt a szemem előtt, hogy emlékeztessen, egyike vagyok bárányainak, és Ő az én jó pásztorom, aki ismer engem, és én is ismerem Őt. Sohasem hagyott cserben, mindig mellettem állt erejével és segítségével. Kaphattam volna ennél egyértelműbb jelet?
Mikor végül megérkezett az orvos, megkérdezte, hogyan viselem a rossz hírt. „Remekül vagyok, mióta elolvastam a naptárán lévő igét”, mondtam.

„Ó, a naptár rossz napon áll, mindig elfelejtünk lapozni”, mondta kicsit bosszúsan.

Elképesztő erő lakozik Isten szavában. Ha hiszünk benne, rendíthetetlen nyugalomra és békére lelünk. Ezért leírhatatlanul hálás vagyok. Jézus segített, hogy ne aggodalmaskodjak arról, kiújul-e a rák. Ő ma is csillapítani tudja a vihart!

Mit vár el tőlünk Jézus?

Jézus idejében sokan mentek hozzá meggyógyulni, de kevesen adták fel terveiket, hogy Őt kövessék. „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek”, mondta Jézus (János 15,14). Továbbá „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.” (János 14,15). Barátainak a mai napig ezt mondja: „és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,20).

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.