Kereszténység fiataloknak!

Kereszténység fiataloknak!

Mit kell, hogy jelentsen a kereszténység egy odaadó és energikus fiatal számára? Milyen lehetőségei vannak annak, aki változni akar?

5 perc ·

Az ifjúságod a virágzás ideje. A fiatalok gyakran szélsőségesek, idealisták és energikusak. Az elmúlt évtizedekben a változások többségének hajtóereje elsősorban a fiatalság volt. Ha harcolni kell egy ügyért vagy elvért, akkor azt általában ők teszik meg.

A nagy írók is megértették ezt. Amikor emberi méltóságért és szabadságért kiáltottak, nem az idős és megrögzött emberekre voltak nagy hatással, hanem a fiatalokra.

A fiatalok nagy számban járnak körbe tervekkel, és a vágyuk, hogy tegyenek valamit az emberiségért. Megoldani a rák rejtélyét. Harcolni a környezetért. Legyőzni az éhezést és a szegénységet. Gondoskodni a gyengékről a társadalomban. A lista hosszú; annak, aki változtatni akar, nincs hiány területekből, ahol ezt megteheti. Néhányan közülük találnak egy olyan ügyet, amiért egész életükön át erős elkötelezettséggel kiállnak. A legtöbb ember egy kevés ideig kitart, de könnyen kiábrándulnak vagy felemészti őket a szorongás és a felnőtt élet felelősségei. Ahogy az évek telnek, az idealizmuson felülkerekedik a karrier hajszolása, a pénz szüksége és az elismerés.

Mit kell, hogy jelentsen a kereszténység egy odaadó és energetikus fiatal számára?

Mit kell, hogy jelentsen a kereszténység egy odaadó és energikus fiatal számára? Milyen lehetőségei vannak annak, aki változni akar?

Az evangélium Jézusról – az Ő életéről, haláláról és feltámadásáról – elképzelhetetlen távlatokat nyit mindenkinek, aki forró és egészszívű elkötelezettséggel van az iránt, hogy tegyen valami jó dolgot a világon! Szolgálati életre hív embertársaidért, egy életre, ahol minden nap új esélyt jelent, hogy áldozd önmagad. Arra hív, hogy ott légy, ahol szükség van tehermentesítésre, hogy segítséget adj a rászorulóknak, mert ez fog okot adni nekik arra, hogy hálából örvendezzenek az örökkévalóságig. El tudsz képzelni ennél értelmesebb és kifizetődőbb életet, amiben részt vehetsz?

A kereszténység nem megtanult és megértett bölcs gondolatokból áll, vagy megjegyzett teóriákból az üdvösségről. Nem kimagasló emberi eredményekből és misztikus rituálékból. A kereszténység nem életbiztosítás az ítélet napja ellen, hanem életerő mára! A kereszténység olyan élet, ahol a személyes fejlődés kéz a kézben jár a mások iránti növekvő elkötelezettséggel. Ez az élet egyre mélyülő öröm arról, hogy képesek legyünk Isten irgalmasságának eszköze lenni és áldás lenni mások számára.

A kereszténység életerő mára!

Ez az élet nem speciális erősségekkel rendelkező személyek számára, oktatás, kulturális háttér céljából vagy tehetségeknek van fenntartva. Nyitva áll mindenkinek. Van azonban egy bejárat, amin át kell jutni – Isten a teljes szívedet akarja. Akarja a gondolataidat, a jövővel kapcsolatos terveidet és az elkötelezettségedet. Ő nem szeretné ezt megosztani senkivel. De ha eléri ezeket a dolgokat, nincs határa annak, hogy mit fog véghezvinni benned és rajtad keresztül.

Azok, akik ezt a lépést megtették, rájöttek, hogy nekik is a bensőt kell nézni. Mint ember hamar eleshetsz, mert a bűn hamar megjelenik – még akkor is, ha erős vágyad van másokon segíteni. Ez az, amikor az élet igazán érdekessé válik! Ez az, amikor elkezdesz hadat viselni az önzéssel, büszkeséggel, irigységgel és más bűnökkel, amik megakadályoznak az iránti vágyadban, hogy segíts. Isten, aki megkapta teljes szívedet, figyelmesen néz, és garantálja a győzelmet. Így nem tart sokáig, amíg átjár az öröm. Mély hála kezdi betölteni a szívedet, szeretet a Megváltó iránt, ami növekedni és fejlődni fog hátralévő életedben. Az ösztönzés, hogy segíts másokon, szintén növekedni fog, és még szívből jövőbbé fog válni. Az élet jelentőségteljesebbé és érdekesebbé válik, és sokkal nagyobb megelégedéssel tölt el, mint amit álmaidon vagy érdeklődéseiden keresztül tapasztalhatsz.

Vajon a kereszténység nem egy üzenet azoknak a fiataloknak, akik változni szeretnének?

Nem kell távoli országokba utazni ahhoz, hogy ezt a vágyadat beteljesítsd. Épp ellenkezőleg, elég szétnézned magad körül. Nincs elég égető feladat annak, aki szeretne mások számára segítség lenni?

Vajon a kereszténység nem egy üzenet azoknak a fiataloknak, akik változni szeretnének?

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.