Ki láthatja Jézust?

Ki láthatja Jézust?

Jézus azt mondta, hogy csak kevesen láthatják őt. Te egyike vagy ennek a kevésnek?

Jézus így szólt tanítványaihoz: “Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” János 14:19.

Ki láthatja Jézust?

Jézus megmutathatta volna magát minden embernek azzal, hogy felbukkan az ajtójuk előtt és csodákat mutat nekik. Azonban Isten nem így szánta a dolgokat. Ehelyett Ő úgy rendelte el, hogy csak azok láthatják Őt, akik Jézussal élnek, és akik engedik, hogy Jézus beköltözzön a szívükbe.

Nagy különbség van a világ szelleme és Isten Szelleme között. Sátán a világ istene és ő az, aki a világ szellemét irányítja. Ezt a szellemet támogatják a gonoszság szellemei. Amíg valaki a világ szellemében van, addig e világ istene elvakítja szemeit. Ezért nem látják és értik a világosságot, mely az evangéliumból jön. Ugyanaz a Szellem van az Atyában és Jézusban. “Ha ismernétek engem,” mondja Jézus, „ismernétek az én Atyámat is…”(Efézus 6:12; 2 Korintus 4:3-4; János 14:7.)

Jézus kopogtat az ajtón

Mivel Jézus Szelleme a világ szellemének ellentéte, ezért akik abban a szellemben vannak, soha nem lesznek képesek megérteni. Jézus az ajtóban áll és kopog. (Jelenések 3:20) Viszont azon az ajtón csak egy kilincs van, mégpedig belül. Így nem fog bejönni, csak ha te beengeded. Ezt akarnod kell. Ő nem akar rabszolgákat. Ő nem akar mást, csak azokat, akik fiai és lányai a Mindenható Istennek. Akiknek vágyuk van bensőjükben és akik el lettek hívva erre az életre a világ alapjainak letétele előtt. Ők kinyitják az ajtót Számára. Ők érzik, hogy ezt akarják az életükben.

Ha eleged van a világból, eleged van mindenből, amit az kínál, és azt tapasztalod, hogy az mind csak repedezett kút, amiből mérgező víz jön ki és megmérgez téged és tönkre teszi életedet – ha eleged van ebből, akkor nyisd ki az ajtót! Jézus ott áll és kiált: ”Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! És aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” A forrás az Jézus, és amikor a forrás feltör, megkapjuk ugyanezt a szellemet és életet. (János 7:37-38; János 4:14.)

Együtt lehetünk Jézussal örökké!

Akkor aktívak leszünk minden jóban. Egy teljes átalakuláson megyünk keresztül, ami az életünkben fog történni. Új emberek leszünk. Minden új lesz. Iszunk abból a forrásból, amely kristálytiszta és Isten és a Bárány trónjából folyik. Bennünk lesz és minden más, ami tisztátalan, az Ő halálába megy. Azután, ami belőlünk kijön az kristálytiszta az emberek számára. Látják az életet Krisztusban; látják az igaz Kereszténységet. Ez egy hatalmas dicsőség.

Jézus azt mondta, „Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem …” Azonban az Ő tanítványainak azt mondta: „… de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.”János 14:19. Tehát akik Jézust látják, azok az emberek, akik ugyanabban a szellemben vannak és akikben megvan ugyanez a vágyódás. Ők látni fogják Őt és együtt lesznek Vele örökre. Viszont a többiek soha többé nem fogják Őt látni. Rendkívül éles elválasztás lesz és rendkívül nagy különbség van azok között, akik a világ szellemében vannak és azok között, akik Isten szellemében vannak az ő életükben. Isten legyen áldva ezért.

Ez a cikk Kaare J. Smith 2020. január 24-én tartott beszédén alapul.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.