Letennéd az életedet a szeretetért?

Letennéd az életedet a szeretetért?

Jézus azt mondja, a legnagyobb szeretet az, hogy letesszük az életünket a barátainkért. Mi a barátai lehetünk, ha letesszük az életünket Őérte!

5 perc ·

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek.” János 15:13-14

Ezekben a versekben Jézus arra utal, hogy hogyan tudjuk megragadni a valódi szeretetet. A valódi szeretet az, amikor leteszed az életedet – a saját ön-akaratodat, azt, amit szeretsz ebben a világban – a barátaidért. Ezt az önzetlen és engedelmes hozzáállást felismeri a Szellem. A Szellem gondolata: élet és békesség.

Letenni az életedet Jézusért

„Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” Máté 7:22-23

Ezek az emberek valamik lettek Jézus neve alapján, de nem jutottak be abba az életbe, ahol megtanulták volna megismerni Jézust. Ha meg akarod tartani az első szeretetet iránta – azt a szeretetet, amit akkor éreztél, amikor először átadtad a szívedet Neki – akkor különösen vigyáznod kell minden olyan gondolatra, amivel magad körül forogsz. Ilyen gondolatokkal foglalkozni az első lépésnyi távolodást jelenti az Isten iránti őszinte szeretettől, mert az teljesen szabad a dicsőség keresésétől stb.

Jézus megkérdezte Pétert háromszor is, „Jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (János 21:15-17) Ezt a kérdést valóban fel kell tenned több alkalommal az élet különböző helyzeteiben. Az Isten iránti minden buzgóságod közben az önszeretet, a makacsság, a saját dicsőséggel kapcsolatos gondolatok stb., nincsenek nagyon messze! Jobban szereted Őt, mint ezeket a dolgokat? Akkor leteszed az életedet Őérte!

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.” 1. Korinthus 13:4-6

A Szellem megmutatja neked a bűnödet és az önző hajlamaidat. Ezeket a dolgokat a halálba kell adnod. Ez fáradságos munkát jelent, amely azt igényli, hogy elismerd az igazságot magadról és szeresd azt teljes szívedből. Ez az alázat és őszinteség az, ami arra vezet téged, hogy legyőzd a bűnt és egyre inkább Krisztus képéhez hasonlóvá válj. (Róma 8:29) Minden nagyon nehézzé válik, ha valami más célod is van az életben azon kívül, hogy részt kapj Krisztus erényeiből.

Például, ha meg akarod őrizni a saját dicsőségedet, akkor lehetetlen türelmesnek maradni, hosszútűrőnek lenni stb. Ha megtartod a dicsőségedet, az vissza fog tartani téged attól, hogy ezek az erények megnyilvánuljanak. „Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?” János 5:44 Lehetetlen az, hogy leteszed az életedet Jézus nevéért és közben szereted és meg akarod őrizni a saját egódat.

A Jézus iránti „első szeretet”

János azt írja az Efezusi gyülekezet angyalának, hogy Jézusnak panasza van ellene: Elhagytad az első szeretetet. (Jelenések 2:4) Az angyal még aktív volt, de fokozatosan felhagyott a megalázkodással. Jézus abban érdekelt, hogy az Ő élete váljon láthatóvá a munkádon keresztül. Nem az általad végzett munkák száma a fontos. Ha kikerülsz a szeretetből, a munkáid fokozatosan elkezdenek rossz ízűek lenni, ahogyan a szellemi szegénységed eltűnik.

A munkáidat egyre nagyobb mértékben Krisztus minden erényének és bölcsességének kell jellemeznie. „Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet,” 2 Péter 1:5 Akkor megmaradsz Krisztus szeretetében. „Mert, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” 2 Péter 1:8 Az előző verseiben Péter leírja, milyen fantasztikus a fejlődése annak, akit megragadott Krisztus.

Isten segít nekünk megmaradni az első szeretetben és fókuszálni arra, hogy mit kell Krisztus halálába adnunk; minden más csak másodlagos. „Az Úr azonban így felelt neki: »Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.«” Lukács 10:41-42 Minden más az életben előbb vagy utóbb elvétetik. „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” 1. Korinthus 13:13

Ez a cikk a BCC “Skjulte Skatter” (“Elrejtett kincsek”) c. lapjában közölt cikknek az átirata, mely először 2010 decemberében jelent meg “A szeretet, mint hajtóerő” címmel.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.