Légy áldás!

Légy áldás!

Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk mindenki szolgája.

4 perc ·

Deborah Falcao arra vágyik, hogy életét Isten szolgálatába állítsa, és így áldás legyen mindenki számára. Mindent megtenni, amit csak tud, hogy mások életét jobbá tegye – és így Istent dicsőíteni az életével.

A Lukács 6,38-ban ez van írva: „Adjatok, és adatik nektek.” Deborah már jó ideje kiírta ezt a verset a falra Elias Aslaksen egy idézetével együtt: „Add az életed, és megtalálod azt; adj keveset, és keveset kapsz; adj sokat, és sokat kapsz; adj mindent, és mindent megkapsz.”

„Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk mindenki szolgája” – mondja Deborah. „Ha olyan akarok lenni, mint Jézus, akkor követnem kell az Ő lábnyomait, és szolgálnom kell. Ez a szívem vágya, hogy áldás legyek, akárhol is vagyok, és hogy életemet adjam mások megsegítéséért.”

Ha olyan akarok lenni, mint Jézus, akkor követnem kell az Ő lábnyomait, és szolgálnom kell.

Ez az ének különösen szólt hozzá:

Drága Jézus, te vezesd a léptem,
szolgálhassak, míg adsz életet.
Mindenki szolgálhat egy kevéssel,
nyújtva másnak egy pohár vizet.

Mind segíthet, hogyha kezét nyújtja
afelé, kit fájdalom lesújt,
ha a Mester nyomdoka az útja,
és a Szellem szívet lángra gyújt.

(Az Úr Útjai 162)

Hogyan lehetek áldás?

Deborah arra a következésre jutott, hogy ha áldani akar másokat, és jót tenni az emberekkel, akkor először is kapcsolatban kell lennie Jézussal, hogy követhesse az Ő lábnyomait.

„Ekkor kaphatok valamit, amivel áldani tudok másokat” – mondja. „Végeznem kell a saját akaratommal, és helyette Isten akaratát kell keresnem. Tudom, hogy erre egyedül nem vagyok képes, de Isten megerősít engem, és megadja a segítséget, amire szükségem van. Ha azzal töltöm az időmet, hogy kapcsolatot építsek Vele, akkor az Ő Szelleme megmutatja, hogyan tudok áldás lenni.”

„Nem kell bölcs dolgokat mondanom az embereknek, de bátoríthatom őket a cselekedeteimmel: azzal, amit teszek. Többnyire leginkább erre van szükségük. Talán észreveszek valakit, aki csüggedten üldögél egyedül. Átölelhetem, vagy rámosolyoghatok, vagy pár buzdító szót mondhatok; egyszerűen engedelmesen megtehetem azt, amire Isten a szívemben indít. Nem sétálhatok csak úgy el a gondterhelt és csüggedt emberek mellett. Én is tudom, milyen nehéz időszakban lenni. Ha Istennel élem az életemet, akkor Ő vezet engem. Ő meg tudja mutatni, hogyan lehetek a leginkább segítség.”

„Néha valaki eszembe jut, és érzem, hogy imádkoznom kell érte. Isten okkal helyez embereket a szívembe, és »odaállhatok a résre« értük (Ezékiel 22,30). Így is lehetek áldás, még akkor is, ha sosem tudják meg, hogy imádkozom értük. Ha szükséget látok, akkor hűségesnek kell lennem, hogy »mindenki szolgálja« lehessek.”

Itt vagyok, hogy tegyem akaratodat

Deborah vágya, hogy hasznos legyen Isten kezében. Hiszi, hogy Isten vezeti és használja azokat, akik engedelmesek Őhozzá. Az Isten iránti engedelmesség a Szellem gyümölcseihez vezet: szeretet, jóság, szívesség stb. (Galácia 5,22-23). Az embereknek szükségük van valakire, aki jó hozzájuk, szeretetet és türelmet tanúsít feléjük.

„Ha van valamid, akkor adhatsz is valamit,” mondja Deborah. „De ha nincs semmid, semmit sem adhatsz másoknak.”

Az Isten iránti engedelmesség a Szellem gyümölcseihez vezet: szeretet, jóság, szívesség stb.

„Olyan boldog vagyok az Evangéliumért és azért, hogy a Biblia élővé válik számomra, amikor olvasom. Isten Szelleme rámutat, hogy mivel kell még megharcolnom – büszkeséggel, panaszkodással stb. És mikor ezeket megharcoltam, és teljesen feladtam az akaratomat Istennek, akkor érzem igazán a szabadságot. Szabad vagyok szolgálni, azt mondani, hogy »itt vagyok, Istenem, hogy tegyem a Te akaratodat«, és kész lenni bármire, amit Ő a szívembe helyez.”

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.