„Legyen meg a te akaratod!"

„Legyen meg a te akaratod!"

Amikor Jézus eljött erre a világra, és amikor elhagyta a világot, ezek voltak szavai: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!”. Ez az egység kulcsa – egység Istennel és emberekkel.

2 perc ·

Legyen meg a te akaratod! – Isten kedvére lenni

Ezeket a sorokat egy versből idézem: „Mivel az Ige olyan erős, »Legyen meg a te akaratod!« Térdre kényszerítette a pokol hatalmát.” Ez Isten akaratára vonatkozik.

Legyen meg a te akaratod! Ha teljes szívünkből ragaszkodunk ezekhez a szavakhoz, akkor legyőzhetetlenek vagyunk mindenféle kísértésben, próbában és viszontagságban. Nehéz ezeknél erősebb és felszabadítóbb szavakat találni: „Legyen meg a te akaratod!”. Ezen szavak által diadalmaskodunk minden gonosz hatalmon, és mindig nyugalmat és vigaszt találunk.

Ebben az akaratban az Atya és a Fiú tökéletesen eggyé váltak, és mi is csak ebben az egy akaratban válhatunk tökéletesen eggyé. Nincs más út az egységhez.

Istennek nem tetszettek az állatáldozatok, de kedvére van egy olyan test, amely az Ő akaratát teszi. „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.” Zsid. 10:7,9. Ez által az egy akarat által egyszer s mindenkorra megszentelődünk – vagyis szellemünkben elválunk mindattól, ami nincs harmóniában ezzel az akarattal. Ebben az akaratban Jézus közbenjár értünk (Róm. 8:27).

Önakarat – Isten akarata

Minden gonosz dolog hozzá van kötve az ember önakaratához. Minden gonosz és tisztátalan szellem egyesülve van ezzel az önakarattal, olyan szellemek, mint az önfejűség, engedetlenség, keménység, büszkeség, önérvényesítés, gyűlölet, féltékenység, paráznaság, igazságtalanság, hazugság, hiúság, nagyság, méltóság, nyereség stb.

Azonban minden jó dolog, amelyet csak említhetünk, hozzá van kötve Isten akaratához, amely jó, kedves és tökéletes (Róm. 12:2). Ha szeretjük ezt az akaratot, akkor betöltetünk annak megismerésével (Kol. 1:9). Ha ragaszkodunk hozzá, akkor szintén ragaszkodunk az írásokban található minden ígérethez. Ebben az egy akaratban egyesülünk ugyanabban az indulatban és Szellemben.

Senki sem lehet Jézus tanítványa, ha nem gyűlöli saját önakaratát, és nem adja azt fel Krisztus halálába. Ahogy tanítványként követjük Krisztust, az egyedüli dolog, amely számít valamit, az az új teremtés új Szellemmel és új akarattal (2 Kor. 5:17, Gal. 6:15). Ebben a Szellemben és akaratban mi is egyesülni fogunk Krisztussal és a szentekkel, amikor felhangzik a harsona.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.