Lehet hited engedelmesség nélkül?

Lehet hited engedelmesség nélkül?

Mennyire fontos az engedelmesség, ha a hitről van szó? Ez a Biblia tanulmány alapos magyarázattal szolgál engedelmességet és hitet illetően.

6 perc ·

Az engedelmesség útja az élet útja, mert Jézus örök üdvösség szerzőjévé lett azok számára, akik engedelmeskednek neki. (Zsidók 5:9). Másként fogalmazva sem üdvösség, sem örök élet nincs engedelmesség nélkül! A halál engedetlenség által jött be a világba. Engedelmesség és hit által lett világosságra hozva az élet és halhatatlanság! Az utat Krisztus engedelmessége nyitotta meg számunkra. Ez az út pedig most nyitva áll előttünk.

A hit engedelmességet terem. Engedelmesség által haladunk az úton lépésről lépésre. Isten azoknak adja a Szent Szellemet, akik engedelmesek iránta. (Apostolok cselekedete 5:32) Csakis a Szellem által nyerünk világosságot és erőt az élet útján történő haladáshoz.

Semmiféle előre haladásunk nem lehet az élet útján, hogyha csak Krisztus behelyettesített engedelmességére számítunk. Ám, ha az Ő engedelmességét vesszük kiindulópontként és forrásként, létfontosságú, hogy gyakoroljuk közben a személyes engedelmességet is. Ez világosan és félreértelmezhetetlenül le van írva a Zsidók 5:9-ben. Egyetlen lépést sem tudunk megtenni az életnek útján személyes engedelmesség nélkül.

Apostolság engedelmességre és hitre

Mire kapott Pál kegyelmet és engedelmességet? Róma 1:5 „Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az Ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet.” Lelkeket engedelmességre kell vezetni, nem pedig csak arra, hogy higgyenek Krisztus engedelmességében és örvendezzenek felette. Pontosan a személyes engedelmességen keresztül tehetjük meg szellemben és igazságban lépéseinket az élet útján. Aznap lépünk az engedelmesség útjára, amikor megtérünk – amikor Őhozzá kiáltunk, hiszünk Jézusban, és megvalljuk bűneinket – mert ez az első, amire utasít minket az Ige, hogy tegyük meg. Ettől kezdve fontos, hogy ugyanúgy folytassuk, ahogyan nekikezdtünk, vagyis engedelmesek legyünk mindenben.

Az ige üzenete kristálytiszta és egyszerű értelmezni, még akkor is, ha ezt valaki másként gondolja. Hogyha valami mégsem érthető számunkra, magunkban kell keresni az okát. Ki kérhetne a Máté 28:20-nál világosabb igét? „Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” – minden egyes szónak engedelmeskedni!

Gondolj a hegyi beszédre! Nagyon sok tennivalód akad, miután ezt elolvasod. Nem fenyeget az a veszély, hogy munka nélkül maradsz! Ez hitet és szeretetet kíván! Ezért imádkozni kell! Ehhez Szellem és erő szükséges! Amire szükségünk van ahhoz, hogy engedelmesek lehessünk, mind megadta nekünk Jézus Krisztuson keresztül és elérhető számunkra éjjel-nappal. Isten legyen magasztalva!

Az engedelmesség munkához vezet

Ki kérhetne világosabb vagy egyenesebb Igét Jakab áldott szavainál az engedelmességet illetően? Kristálytiszták e szavak! „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? … Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában… Az ördögök is hisznek… Akarod-e hát tudni te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? … Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jakab 2:14–16).

Biztosan senkinek semmi kétsége afelől, hogy ez mit is jelent? Engedelmesség nélkül ez hiábavaló, méghozzá teljes mértékben hiábavaló! Gondolhatsz, mondhatsz és hihetsz, amit csak akarsz — az engedelmesség az, ami számít! Anélkül nincs üdvösség. Nincs előrelépés mélyebb engelmesség nélkül. Egyetlen lépést sem tehetsz az élet útján engedelmesség nélkül.

Isten kegyelmet ad, de vajon miért? Pontosan egy oka van: engedelmesség! Ha mást képzelünk, akkor megcsaljuk önmagunkat és keservesen megbánjuk majd egy napon. Függetlenül attól, hogy mit mondasz, vagy teszel, függetlenül attól, hogy hol tartasz, tudnod kell, hogy az egyetlen dolog, ami számít, az a hitbeli engedelmesség.

Minden, ami az engedelmességhez kell, megtalálható és megkapható Jézus Krisztusban, tehát nem lehet kifogásunk. Tegyük a lehető legjobbat, vagyis engedelmeskedjünk mindenben! (2 Korinthus 10:5–6; 2 Korinthus 2: 9).

Az eredeti norvég cikk először 1935 novemberében jelent meg „Az élet útja” című könyvben „A hitbeli engedelmesség útja” fejezet címmel.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.