Lehetséges tiszta életet élni

Lehetséges tiszta életet élni

A legértékesebb, amit adhatok, egy bizonyíték arra, hogy ez az élet igaz, valódi. Lehetséges élni tökéletes győzelemmel a bűn fölött – győzelmes életet.

10 perc ·

A legértékesebb, amit adhatok, egy bizonyíték arra, hogy ez az élet igaz, valódi. Lehetséges élni tökéletes győzelemmel a bűn fölött – győzelmes életet. Matthew Ibrahim saját tapasztalatai bebizonyítottak valamit, amiről a környezetében sokan úgy hitték, hogy lehetetlen – és a legjobb az egészben az, hogy nincs egyedül.

Matthew az ausztráliai Melbourne-ben született, a világ egyik leginkább multikulturális városában. Ő maga felerészben angol, félig pedig egyiptomi származású. Szüleivel fiatalkorától fogva részt vett konzervatív keresztény összejöveteleken.

Az a Matthew, akit én ismerek, csendes, intelligens és humoros. Sohasem nehéz észrevenni a belőle áradó melegséget, habár néha csak mosolyog és üdvözöl: – Hogy vagy? Néhány éve ismertük meg egymást, amikor egy ideig Melbourne-ben laktam, és ugyanabba a gyülekezetbe jártunk. Másoktól hallottam, hogyan bukkant föl egy nap egészen váratlanul a gyülekezeti teremben, mindössze 19 évesen. Csodálkoztam, miért jött Matthew, és miért maradt itt? Idén újra találkoztunk egy nemzetközi konferencián Norvégiában, és egy nyugodt szünetben végre meghallgathattam történetét.

Matthew vágya a Krisztusban való mélyebb élet iránt tulajdonképpen már egészen fiatal korában felébredt.

Egy keserű és kiábrándító nap

Hat vagy hét évesen megkérdeztem anyámat: Miután Jézust kérjük, hogy jöjjön be a szívünkbe, kell még valamit tennünk azért, hogy a mennybe jussunk?

– Nem, csak ezt kell megtenned – válaszolta.

Ilyen volt az igehirdetés azokon az összejöveteleken, ahová jártunk – a bűnbocsánat volt a központi téma. Emlékszem, megkönnyebbültem, mivel nem voltam valami engedelmes gyermek. Ugyanakkor Matthew hitte, hogy egyszer ez meg fog változni.

Tulajdonképpen mindig hittem, hogy nem kell folytatnom a vétkezést.

Amikor Matthew tizenkét vagy tizenhárom évesen megkeresztelkedett, hitte, hogy eljött a változás napja. Örömmel várta, hogy képes lesz új életet élni – Jézus életét – a keresztség által, ahogy mások mondták neki. Számára olyan volt ez, mintha új kabátot venne föl, a „többé nem magamnak élek, hanem Krisztusnak”-kabátot. Mégis, amikor másnap reggel felébredt, világosan emlékszik, mennyire elcsüggedt, amikor csak önmagát találta. „Egész életemben nem voltam még annyira csalódott, mint akkor.”

– Elcsüggedtem, mert még mindig rabszolgaként éltem a bűnös természetem uralma alatt, amit örököltem. Ahogy visszatekint, Matthew belátja: – Ez azért volt, mert nem értettem, hogy előre törhetek, felvehetem a keresztemet, és élhetem győztesen az életem.

Isten ígéretei

Felvenni a kereszted? Győzni? Ezekről a dolgokról sohasem beszéltek azokon az alkalmakon, ahová Matthew ekkoriban járt.

A „ha egyszer meg vagy váltva, mindörökre meg vagy váltva”-felfogás zászlaja alatt a bűn egészen lényegtelen témává sorvadt. Matthew meglepődött, hogy mások mennyire elégedettnek tűntek keresztény életükkel. Ez ellentétben állt saját azon ínségével, hogy győzzön a bűn fölött. Azt is észrevette, hogy a Biblia nem áll összhangban azzal az igehirdetéssel, amelyet hallott: – Olyan sok igevers van arról a Bibliában, hogy harcolnunk kell azért, hogy bejussunk a mennyek országába.

A Bibliában ígéreteket talált azok számára, akik hisznek: „Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.” 2.Tim. 2,21. Ez megragadta Matthew-t.

Ezekből a versekből kiindulva nagyon egyszerű gyalázatra való edényből tisztességre való edénnyé válni.

A kísértésben kitartani

Nagy a kísértés a tisztátalan gondolatokra, amelyek megkörnyékezik a fiatalokat. Tizenöt évesen fontos lett Matthew számára, hogy tiszta életet éljen. „Istenhez kiáltottam segítségért”.

Matthew elmélyült beszélgetéseket folytatott többekkel, amikor pedig egyedül volt, sok időt fordított arra, hogy Isten igéjét olvassa és imádkozzon. Ezek erős szellemi fegyverekké váltak a kezében, és ezekben a harcokban, melyek akár hónapokig vagy évekig is eltarthattak, Isten megmutatta neki a kereszt útját: Világos lett számomra, hogy ki kell tartanunk a kísértésben.

Egy másik kijelentés, amit kapott, az volt, hogy addig kell ellenállnia a tisztátalan gondolatoknak, amíg azok kicsik. De Matthew ekkor még nem értette, hogy elkezdte követni Jézus példáját abban, hogy a keresztjét minden nap fölvegye. Mint Jézus, ő is Isten segítségét kereste a kísértések közepette, és Isten meghallgatta az őszinte lélek imáit. Matthew elkezdte megérteni, hogy nem szükséges engedni annak, amire kísértve van.

Isten meg akarta világosítani nekem: választhatom azt, hogy engedek a bűnnek és a saját akaratomat teszem, vagy választhatom azt is, hogy ellenállok a bűnnek és Isten akaratát teszem.

Matthew erőt kapott az imádság által, és döntött: gyűlöli a kívánságait és megtagadja azokat – metaforikusan mondva keresztre feszíti. Első alkalommal vette észre, hogy győzött!

– Túláradó örömöt éreztem! Összehasonlítva azzal, hogyan érezte magát a megkeresztelkedése után, ez az élmény egészen más volt: – Ez a Szellem megerősítése volt arra nézve, hogy ez az az élet, amelyet élnem kell.

Kézzel fogható bizonyíték

A bűn feletti győzelem útján az ellenség erős, és Matthew nem hallott még Jézus személyes és teljes győzelméről, melyet a bűn felett aratott mind a gondolatokban, mind a cselekedetekben. Senki sem volt, aki megmutatta volna neki azt az utat, amelyen Jézus járt. – Nem telt el sok idő, és újra elestem.

Mi történt volna, ha Matthew továbbra is egyedül harcol? – Ha nem jöttem volna a Közösségbe, biztos vagyok benne, hogy csüggedt lélekként végeztem volna, mert habár megpróbáltam Istennek tetsző életet élni, egy idő után „beláttam volna”, hogy ez nem lehetséges.

Isten látta, mire van szüksége Matthew-nak. Miután folytatta a keresést, olyan gyülekezetbe vezette, ahol hittek a bűn feletti győzelemben. Az egyik barátjával együtt talált rá a Keresztény Testvéri Közösség összejöveteli helyére Melbourne-ben.

A keresés, csalódások és csüggedés után Matthew végre a kereszt útjáról hallott – arról az útról, melyen a tanítványnak járnia kell, miután megkapta bűnei bocsánatát. – Amiben korábban hittem, meg lett erősítve: lehetséges számomra győzelmes életet élni a bűn felett mindennap.

De nem csak ez:

Felfedeztem, hogy mások is vannak, akik hisznek abban, hogy tiszta életet élhetnek mindennap.

Kézzel foghatóan látta Isten ígéreteinek bizonyítékát a való életben. – Nagyon tetszett, hogy ezek az emberek szilárdan Isten emberei voltak, akik megértették az Ő művét, és a saját életükben is gyakorolták azt.

Az összejöveteleken Matthew hallotta férfiak és asszonyok bizonyságait hitükről és a harcaikról. Ezek által a Szellem benne is munkálkodott. – Amiről mások beszéltek, az én életemben is fontos volt. A Szellem elkezdett rámutatni dolgokra az életemben, és ínségbe juttatott, hogy elhagyjam őket és változtassak rajtuk.

Közösség

A közösségben Matthew látta sokak példáját, akik előtte jártak, atyákat, pásztorokat, akik szeretetben segítették őt, és igaz testvéreket, nővéreket, akiknek ugyanaz volt a céljuk.

– Az, hogy láttam másokat, akik keresztülharcolják magukat személyes harcaikon és élethelyzeteiken, erő forrása volt nekem, és hogy hallottam egy új élet iránti vágyukat, melyet megnyerhetünk az evangélium által, mély vágyakozást ébresztett bennem ugyanez után. Ez állandóan emlékeztetett arra, hogy valóban lehetséges a bűn fölött győzelmes életet élni.

Matthew a Szellem iránti engedelmességen keresztül halad előre a kereszt útján sokakkal együtt – változik és olyan életet él, melyet mindig is szeretett volna.

– Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. Tizennyolc évvel később itt ül Matthew előttem és az 1 János 1,7-ből idéz, miközben megosztja velem tapasztalatait.

– Ez a közösség nem abból ered, hogy mindannyian ugyananazt a tanítást valljuk, vagy hogy papírforma szerint ugyanabban hiszünk.

… hanem ha ugyanazt az életet éljük, és győzelmet nyerünk ugyanazokon a területeken, akkor erős és mély szellemi kötelék köt minket össze, amit szavakkal tulajdonképpen nem lehet kifejezni.

Testvériségre jutunk sok hű férfival és nővel a világ minden kontinenséről, mely átlép országhatárokon, kultúrákon, életkoron és a különböző háttereken.

– Nem hiszem, hogy ez létezhetne a keresztről és a győzelmes életről szóló evangélium nélkül – Matthew mosolyog és kicsit megrázza a fejét, mint aki valami nagy dolgot fedezett föl.

Most szívesen megosztja ezt mindenkivel, aki ilyen életre vágyik.

A legértékesebb, amit adhatok

A legértékesebb, amit adhatok, egy bizonyíték arra, hogy ez az élet igaz, valódi. Lehetséges élni tökéletes győzelemmel a bűn fölött – győzelmes életet. A Közösségünk tele van példákkal és bizonyságokkal, akik azt az életet élik, melyet Jézus nyitott meg előttünk az új és élő úton járva. A bűnök bocsánata csupán a kezdete ennek a hosszú és fantasztikus hitben való járásnak, amelyben itt a földön részünk lehet.

Meg van írva, hogy Isten nem személyválogató, tehát mindegy, milyen sok rossz tapasztalatunk van, mindegy, hogy hányszor estünk el, Isten Fia képes minket vére által megváltani.

Egyetlen tanácsom, hogy találj embereket, akik hisznek ebben, és engedd magad meggyőzni arról, hogy ez az élet igaz és lehetséges számodra!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.