Lehetséges tökéletesnek lenni?

Lehetséges tökéletesnek lenni?

A Biblia azt mondja, hogy tökéletessé és befejezetté lehetünk. Mit jelent ez, lehetséges ezt valóban elérni?

4 perc ·

Lehetséges tökéletesnek lenni? Vagy mit értünk az alatt, hogy valaki tökéletes? Az Ószövetségben az áll, hogy a szolgálattevők nem voltak képesek Istent szolgálni lelkiismeretük szerint az áldozatokon keresztül, mivel azok csak testi törvények, mint az étel, ital és más különböző mosakodások, melyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. (Zsidók 9,10)

Lehetséges tökéletesnek lenni?

Hibáztathatjuk a régi áldozatokat, mert nem voltak képesek lelkiismeret szerinti tökéletességre juttatni, hanem csak a bűnre emlékeztettek. (Zsidók 10,3) De Krisztussal eljött az ideje, hogy minden a helyére kerüljön. Most tehát tökéletes lehetek lelkiismeret szerint. A lelkiismeretem nem más, mint ismeretem a jóról és a rosszról. Tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy mindent rendbe teszek az ismeret szerint, amim van. Akkor nem lesznek ezek az emlékeztetőim a bűnre.

A különbség aközött, hogy valaki tökéletes vagy befejezett

Jézus minket tanítványoknak is hív, vagy tanulóknak. És ezt mondja: „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.” (Luk. 9,23; Luk. 14,33) A tökéletes tanuló feladja minden saját véleményét, tervét és engedelmes a mestere iránt. Azt kell mondania, amit Jézus mondott, mikor betört e világba: „Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem, óh Isten a te akaratodat.” Zsidók. 10,7. Nem másért. Ekkor az illető tökéletes tanítvány, de még nem befejezett, mint mestere.

Mikor Pál azt mondja, hogy: „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” (Filippi 3,12), úgy érti, hogy még nem befejezett, mint a mestere, hanem arra törekszik.

Azt mondja tovább: Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk” Filippi 3,15. Ott azt mondja, hogy tökéletesek, azaz tanulók. Mindent feladtak. Semmi sem akadályozhatta meg őket, hogy azt tegyék, amire mesterük oktatta őket. Csak azért voltak itt, hogy a mester – Jézus – akaratát tegyék. Mindent rendbe hoztak saját világosságuk szerint, és ezt mondja: Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.” Filippi 3,16. Nem mondhatta volna ezt valakinek, aki nem tökéletes vagy nem adott fel mindent, olyannak, aki például hazudozik vagy rágalmaz. Borzalmas lenne, ha ugyanazon a nyomon kellene haladnia. De valakinek, aki lelkiismerete szerint rendbe hozott mindent, mondhatja: Haladj azon a nyomon, ahogyan a Mester világosságot ad és kijelent különböző dolgokat.

Legyél tökéletes – és igyekezz, hogy elérd azt!

Amikor arról van szó, hogy valaki tökéletes, azt lelkiismeret szerint értjük, mint tanítvány; és ez lehetséges. Törekszünk arra, hogy befejezettek legyünk. Jézus azt mondja: „Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő Ura…” Máté 10,25. Nem elégszünk meg, míg a tanítvány olyan nem lesz, mint mestere. Mindaddig szegények kell legyünk szellemben, éhezők és szomjúhozók (Máté 5,3.6)

Az volt Jézus utolsó szava, hogy mindeneket az Ős tanítványaivá tegyünk. Viszonylag könnyen elérhető, hogy az emberek bűnbocsánatért imádkozzanak Jézushoz, de tanítvánnyá tenni őket hatalmas munka. Rávenni őket arra, hogy feladjanak mindent. Ugyanakkor tanítanunk kell őket arra is, hogy betartsák mind azt, amit parancsolt. Akkora munka, ahogyan mondani szoktuk: „mint megtalálni a tűt a szénakazalban”.

Mikor egy ilyen megváltásról van szó, a legtöbben nem hiszek Krisztus kegyelmében, annak ellenére, hogy Jézus ezt bizonyítja: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön!” Máté 28,18.

De dicsérve legyen Isten, hogy láttuk az Ő dicsőségét – mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. (János 1,14-16)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.