Szem előtt tartani az örökkévalót

Szem előtt tartani az örökkévalót

Ha a láthatatlanokat – az örökkévaló dolgokat – tartjuk szem előtt, akkor a szenvedések és a próbák rövidek és könnyűek lesznek. 2 Korinthus 4:16-18

2 perc ·

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2 Korinthus 4:16-18

Valóban az örökkévalót tartom a szemeim előtt?

A kulcs ahhoz, hogy ne csüggedjek el, amikor a kísértésekkel találkozok, az az, hogy tekintetemet az örökkévalóságra irányítom. Nem számít, hogy mennyi ideig tart a szenvedés, azt mondhatom, hogy a szenvedés rövid és könnyű, mivel olyan dicsőséget szerez nekem, amely örökké fog tartani.

Hasznos megvizsgálni magamban, hogy a szenvedések, amikben éppen vagyok, nagyon nehezek, esetleg gyötrelmesek-e számomra. Tekintetem valóban az örökkévalóság felé irányul, vagy az ideig valók felé fordítottam, melyek elmúlnak? Az az egyetlen vágyam, hogy szabad legyek a saját bűneimtől, természetemtől, és részt kaphassak Krisztus erényeiből?

A megváltásomat Isten tökéletesen eltervezte azokkal az eseményekkel, amikkel nap mint nap találkozom. Ezek azok a cselekedetek, melyeket Isten előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. (Efézus 2:10) Pál intése Timóteushoz: „Harcold meg a hitnek nemes harcát, ragadd meg az örök életet!” 1 Timóteus 6:12. Isten nem hibázott, amikor megengedte, hogy meg legyünk próbálva, hiszen ez tökéletes alkalom arra, hogy megváltassunk!

A Zsoltárok 84:7-8-ban az van írva, hogy „Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.” Ez Jézus tanítványainak bizonysága azokkal kapcsolatban, amikkel a hétköznapokban találkoznak. A próbák lehetőségek arra, hogy Jézus élete ragyoghasson rajtunk keresztül. Azok, akik az örökkévalóságot tartják a legfontosabbnak, erős alapot kapnak az életükben és győzelemről győzelemre fognak jutni minden élethelyzetükben.

Ez a cikk először a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában jelent meg 2016 novemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.