Szem előtt tartani az örökkévalót

Ha a láthatatlanokat – az örökkévaló dolgokat – tartjuk szem előtt, akkor a szenvedések és a próbák rövidek és könnyűek lesznek. 2 Korinthus 4:16-18

Szem előtt tartani az örökkévalót

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2 Korinthus 4:16-18

Valóban az örökkévalót tartom a szemeim előtt?

A kulcs ahhoz, hogy ne csüggedjek el, amikor a kísértésekkel találkozok, az az, hogy tekintetemet az örökkévalóságra irányítom. Nem számít, hogy mennyi ideig tart a szenvedés, azt mondhatom, hogy a szenvedés rövid és könnyű, mivel olyan dicsőséget szerez nekem, amely örökké fog tartani.

Hasznos megvizsgálni magamban, hogy a szenvedések, amikben éppen vagyok, nagyon nehezek, esetleg gyötrelmesek-e számomra. Tekintetem valóban az örökkévalóság felé irányul, vagy az ideig valók felé fordítottam, melyek elmúlnak? Az az egyetlen vágyam, hogy szabad legyek a saját bűneimtől, természetemtől, és részt kaphassak Krisztus erényeiből?

A megváltásomat Isten tökéletesen eltervezte azokkal az eseményekkel, amikkel nap mint nap találkozom. Ezek azok a cselekedetek, melyeket Isten előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. (Efézus 2:10) Pál intése Timóteushoz: „Harcold meg a hitnek nemes harcát, ragadd meg az örök életet!” 1 Timóteus 6:12. Isten nem hibázott, amikor megengedte, hogy meg legyünk próbálva, hiszen ez tökéletes alkalom arra, hogy megváltassunk!

A Zsoltárok 84:7-8-ban az van írva, hogy „Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.” Ez Jézus tanítványainak bizonysága azokkal kapcsolatban, amikkel a hétköznapokban találkoznak. A próbák lehetőségek arra, hogy Jézus élete ragyoghasson rajtunk keresztül. Azok, akik az örökkévalóságot tartják a legfontosabbnak, erős alapot kapnak az életükben és győzelemről győzelemre fognak jutni minden élethelyzetükben.

Ez a cikk először a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában jelent meg 2016 novemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

You may be interested in reading more about active, practical Christianity on our topic page “Daily life.” Read these selected articles for more inspiration about our heavenly calling:

Ingyenes e-könyvek letöltése

Mit jelent kereszténynek lenni?

Kereszténynek lenni sokkal tartalmasabb élet, mint csupán kérni Jézust arra, hogy jöjjön a szívünkbe, és hinni a bűnbocsánatban. Ez az élet a Krisztus dolgaiban való fejlődésről és növekedésről szól. Ez a könyv nagyon tisztán és egyszerűen bemutatja a keresztény élet alapjait.