Mária és Márta: Állítsunk helyes prioritási sorrendet

Mária és Márta: Állítsunk helyes prioritási sorrendet

Mária vagy Márta vagyok, amikor Jézussal való kapcsolatomról van szó?

6 perc ·

Ez a történet két testvérről szól.

Mária és Márta közeli barátai és követői voltak Jézusnak. Testvérükkel, Lázárral együtt vendégül látták Jézust otthonukban nem egyszer. Jézus egyik látogatása alkalmával mégis két különböző cselekedetet választottak. Ahogyan pedig Jézus reagált választásukra, nagyon hasznos lecke számunkra ma is. Vegyük át a történetet (Lukács 10:38–42):

Márta aggódott

Márta rohangált fel-alá, szolgált és mindent megtett annak érdekében, hogy szeretett vendégük jól érezze magát. Hol volt Mária, amikor Márta segítségre szorult? Ő azt választotta, hogy Jézus lábaihoz ül és hallgatja, amiről beszél.

Könnyen el tudjuk képzelni, ez milyen érzelmeket váltott ki Mártából. Ingerültséget, csalódottságot, sértődöttséget. Miért neki kellene elvégeznie az összes munkát? Nem az az igazságos, ha Mária segít neki? Márta annyira érezte saját igazát, hogy felháborodottságában Jézushoz ment és beszélt vele erről. „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen!” – mondta neki.

Ám ahelyett, hogy Jézus megerősítette volna a követelését, megdorgálta őt. „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Ez minden bizonnyal úgy érződött Márta számára, mintha pofonvágták volna. Mindent megtett saját erejéből annak érdekében, hogy jó vendéglátó legyen. Mégis Mária az, aki a helyes dolgot cselekszi, aki csak ott ült?

Ismerősen hangzik?

Állítsunk helyes prioritási sorrendet

Valahogy annyira könnyedén el tudunk merülni azokban a dolgokban, amelyeket meg kell tennünk, el kell végeznünk, hogy elveszítjük szem elől, mi is a legfontosabb. Elképzelhető, hogy túlságosan belemerülnénk az élet dolgaiba? Jézus ezt még világosabbá teszi számunkra egy példázatban, melyet a magvetőről mondott. „A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz.” Máté 13:22.

A leginkább elsőbbséget élvező dolog az kell legyen életünkben, hogy a jó részt választjuk, ahogyan Mária is tette. Vagyis tanulnunk kell Jézustól, hogy olyanná válhassunk, mint Ő. Ez a szeretet és odaadás felé az, ami miatt minden más dolog másodlagos fontosságú lesz. Azt jelenti, hogy keressük az Ő bölcsességének és tudásának gazdagságát. Ha nem így teszünk, akkor hogyan követhetnénk, hogyan lehetnénk a tanítványai? Egy tanítvány a Mesterétől tanul.

Ez nem kifogás arra, hogy lusták lehessünk és ne vállaljunk felelősséget semmiért. Az egy teljesen másik csapda. Az Ige cselekvőinek kell lennünk, nem csak hallgatóinak! (Jakab 1:22) Amit teszünk, azt a Szellem vezetésével kell tennünk, Akinek a hangjára való odafigyelést a jó rész választásával tanulhatjuk. Semmi áldás nincs abban, ha a saját emberi felfogásunkkal döntjük el mi fontos és aszerint irányítjuk életünket. Mária megértette, hogy többet kell tanulnia Mesterétől és azokat a dolgokat kell keresnie, amelyek örök értékűek. Ha mi is így teszünk, akkor lehetünk áldásul, hiszen minden tettünket a Szellem irányítja. A szeretet arra késztet minket, hogy figyeljük, tanuljuk és tartsuk meg az Ő parancsolatait. (1 János 5:3)

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.” János 10:27.

Figyelj magadra

Fent áll a veszélye annak, hogy beleesünk ugyanabba a csapdába, amelybe Márta is. Annyira zavarhat bennünket az, amit negatív viselkedésként észlelünk másoknál, és annyira önelégültek lehetünk saját jól végzett munkánkkal, hogy elkezdünk ítélni másokat amiért nem tesznek úgy, ahogyan mi. Sátán áll az effajta gondolatok mögött. Hazugságokat és vádakat súg, próbálva ezzel akkora viszályt szítani, amekkorát csak tud. Egyetlen vágya, hogy olyan messzire vezesse az embereket a „jó résztől”, amennyire csak teheti – hogy elterelje őket Jézustól. Az ő szavára való hallgatás és vele való egyetértés mindenféle nyugtalansághoz és bonyodalomhoz, aggodalomhoz vezet. Rá kell csapnunk az ajtót az ő csalárdságára!

„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” Így van írva 1 Timóteus 4:16-ban. Csak ezzel jutunk előrébb az életben. Mártának nem az volt a rossz választása, hogy szolgált és jót tett. Azt rontotta el, hogy munkája közben követelései voltak Máriával szemben és bírálta őt, ahelyett, hogy azt tette volna, amire Jézus tanította! Hogyha Isten arca előtt élünk, semmi okunk arra, hogy azt nézzük, mit csinálnak mások. Arra sincs okunk, hogy úgy érezzük, jogunk van ítélni őket. A Szellem késztetésének való engedelmességben éljük életünket, és hogy mások mit tesznek, ahhoz semmi közünk. Fogalmunk sincs arról, Ő hogyan vezet másokat.

Kerekedjünk felül a világ zaján és elfoglaltságain. Keressük azokat a dolgokat, amelyeknek örök értékük van. Találjuk meg a közösséget a Mesterrel és azokkal, akik őt követik, hogy tanulhassunk tőle és olyanokká válhassunk, mint Ő. Isten Igéjén, a közösségen és imákon keresztül gazdaggá válik szellemünk. Isten pedig mindent bőségesen megad, amire csak szükségünk van.

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” Filippi 4:8.

Érdekelhetnek még a Hithősök témánk, vagy az alábbi cikkek.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.