Mester a segítségben!

Mester a segítségben!

A Bibliában írva van a bűn feletti győzelemről. Sokan számolnak azzal,hogy Jézus megbocsátja bűneiket, de mi a helyzet a győzelemmel?

5 perc ·

Jézus, a mi nagy és jóságos Mesterünk, mindig készen áll a segítségünkre sietni. A legtöbb ember úgy gondolja, Ő mindig kész megbocsátani bűneinket, és hogy jöhetünk hozzá, amikor megbetegedünk vagy más nehézségekbe kerülünk. De amikor a tényleges segítségről van szó, amit a nagy és jóságos Mester akar nekünk adni­­­ – győzelmet a bűn felett, amely bennünk lakik -, akkor Ő gyakorlatilag magára marad.

„Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? – Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz!” Ézsaiás 63,1.

A tanítvány olyan akar lenni, mint Mestere

Sokan a jelek és csodák miatt követték Jézust, amelyeket tett, de kevesen lettek hűséges tanítványai, akik olyanná akartak válni, mint Mesterük. Ők hagyták megmenteni magukat, és elfogadták a segítséget, hogy az Atya Trónjához menjenek.

Jézus beszélt tanítványainak az igazságról, és ha mi egész szívünkből el akarunk kerülni minden igazságtalanságot a kicsitől a nagyig, akkor átéljük, hogy neki van ereje a szabadításhoz, és Ő Mester abban, hogy segítsen nekünk.

„Boldogok a szellemi szegények, mert övék a mennyek országa.” Máté 5,3. Csak a szellemi szegények, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, és akik sírnak saját maguk miatt – csak ők kaphatnak segítséget előrehaladni az új és élő úton.

Ínségben vagy bűnöd miatt?

Legtöbben nem éreznek komoly ínséget bűnük miatt. Nem aggódnak, ha elkövetnek egy kis igazságtalanságot vagy valótlan és pontatlan szavakat használnak, pedig meg van írva, hogy aki így tesz, „annak az istentisztelete hiábavaló” (Jakab 1,26). Számolnak a bűnbocsánattal, de nem a segítséggel a bűn feletti győzelemhez.

Ha észrevesszük, hogy valamilyen bűnnek még mindig hatalma van rajtunk – pl. harag, keserűség, aggodalom és csüggedés -, akkor olyan nagy ínségben kell lennünk, hogy a győzelem élet-halál kérdéssé válik. Azért is éreznünk kell ezt az ínséget a szívünkben, mert nem vagyunk olyanok, mint Mesterünk.

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsidók 2,18.

Kísértve lenni nem bűn; de a kísértések alatt kell segítségért kiáltanunk hozzá, aki Mester a segítségben. Ő maga is kísértve volt, de mindig kereste mennyei Atyja segítségét, így sohasem vétkezett egy kísértésben vagy próbában sem. Ha egyszer is engedett volna egy kísértésnek, akkor a Sátánnak része lett volna benne, és a halálnak hatalma lett volna felette ugyanúgy, mint mindenki máson.

Megváltás azoknak, akik engedelmeskednek neki

Jézus szívében egy kiáltás volt: „Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” Zsidók 5,7-9.

Ez az egészszívű harc hangos kiáltással és könnyek között, könyörgésekkel és esedezésekkel –  ez küzdelem volt azért, hogy megmentsen minket a haláltól és kárhozattól. Milyen nagy és dicsőséges a mi mennyei Mesterünk! Ő győztes volt! A Halál és a Pokol nem tudta Őt fogva tartani! A győzelmet a kísértések során tanúsított engedelmesség és hűség által nyerte, és Ő örök üdvösség szerzője mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. De nem tud segíteni és megváltani minket, ha engedetlenek vagy makacsok vagyunk.

Ez a nagy és jóságos Mester megérdemli, hogy szeressük Őt és engedelmeskedjünk neki. Ne hagyjuk, hogy hiába legyen a segítség és megváltás, amely elérhető számunkra!

Légy segítség!

Mi is igazi segítségek és útmutatók leszünk olyan mértékben, amennyire hagytuk, hogy segítsenek és vezessenek minket. Mindenhol nagy szükség van ilyen emberekre. Ők nem követelnek, hanem segítenek és adnak! Elfogadják a segítséget, hogy segíteni tudjanak! Ők a leghasznosabb emberek a földön.

Ez egy szerkesztett változata annak a cikknek, amelyet a BCC „Skjulte Skatter” („Elrejtett Kincsek”) c. folyóirata adott ki norvég nyelven 1968 decemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.