Mi az öröm ellentéte?

Mi az öröm ellentéte?

Erre a kérdésre a legtöbb ember ezt válaszolná: a szomorúság. De vajon tényleg így van?

4 perc ·

Erre a kérdésre a legtöbb ember ezt válaszolná: a szomorúság. De vajon tényleg így van?

Ha megnézzük a Bibliában az 1 Péter 1,6-ot, ezt olvashatjuk: „Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között.”

Itt láthatjuk, hogy az öröm és a szomorúság nagyon jól megférnek egymás mellett egy személyben. A szomorúság önmagában nem teszi tönkre örömünket.

Két dolog van, amely nem fér meg együtt egy emberben: az öröm és a bűn. Abban a pillanatban, ahogy a bűn egy ember értelme fölött hatalomra jut, az öröm távozik. Amennyiben az örömöt vissza szeretném kapni, a bűnnek távoznia kell. Ki kell azt tisztítani. Először azokat a bűnöket, amelyek terhelnek, aztán a bűnt mint olyant, amelynek hatalma van felettem.

Ezt erősíti meg a Péld. 28,13: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.”

Az öröm ellentéte tehát nem a szomorúság – mint azt a legtöbb ember gondolja –, hanem a bűn!

A bűn – önmagunknak élni

A legtöbb ember a „bűn” szót olyan súlyos dolgokhoz köti, mint pl. a gyűlölet, gyilkosság, lopás és erkölcstelenség. De a Biblia nem csak ezeket a dolgokat nevezi bűnnek. A Biblia ír bűnről és az önös életről.
„Ha valaki jönni akar énutánam – mondja Jézus a Máté 16,24-ben –, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”

A 2 Kor. 5,15-ben van írva Krisztusról, hogy „meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott.”
Itt van a bűn fogalmának a veleje. Olyan élet, ahol én vagyok a középpontban. Akkor minden az „én” és az „enyém” körül forog, hogy engem hogyan látnak, milyen benyomást teszek másokra stb. Ha valami jót teszek, akkor is a környezetem véleménye érdekel, és nem maga a „jótett”.

Minden bűn, az összes bűnös hajlam ebből fakad: önmagunkért élünk. Jézus megvásárolt minket ebből a rabszolgaéletből. Most új középpontot kell kapnunk életünkben – Krisztust. Mindennek körülötte kell forognia: mit akar Ő tenni, mi az Ő akarata, az Ő vágya stb. „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef. 2,10). Ezek a cselekedetek adnak értelmet az életünknek, és páncélszekrényként védik meg örömünket. Ez hoz örömöt és békét, amelyet senki a világon nem tud tőlünk elvenni.

Válasz az élet rejtélyeire

Minél jobban megtisztulok a bűntől és önös életemtől, annál mélyebb és megingathatatlanabb lesz az örömöm. Az van írva Jézusról, hogy szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. „Annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.” (Zsid. 1,9). A helyzeteinkben tett benső, világos különbségtétel és választás a jó és rossz között: ez ad megingathatatlan életörömöt.

Ez a válasz az élet rejtélyeire? – kérdezheted. Igen, pontosan ez. Ez a kulcs az élet minden rejtélyére. Képzeld el, hogy lehetséges mély és megingathatatlan békével élni ebben a gonosz világban! Így 100%-ig meg lehetek elégedve élethelyzeteimmel, embertársaimmal és mindennel, ami ér, mivel megvan nálam a hit titka tiszta lelkiismerettel. 1 Tim. 3,9. Nem meglepő, hogy az evangéliumot így is hívják sokszor: „örömhír”. Zsid. 4,2.

Itt olvashatsz még a {link=/no/Themes/Seier_over_synd bűn feletti győzelem}ről.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.