Mi Isten akarata számodra?

Mi Isten akarata számodra?

Látod őket a hírekben minden nap. Embereket, akiknek jelentős feladatuk van. De mi van veled? Mi a te életcélod?

Minden nap látod őket a hírekben – államférfiakat, Béke Nobel-díjasokat, tudósokat, önkénteseket – embereket, akik tisztán látják életük célját, és nagy dolgokat tesznek az emberiségért vagy akár csak az emberiség egy részéért. Az ő elhívatásuk egyértelműen nagy, mintha születésüktől fogva erre rendeltettek volna. De mi a helyzet veled? Mi a te elhivatásod?

Ha elfogadtad Jézust mint Uradat, konkrétabban is felteheted a kérdést: Mi Jézus terve az életemmel? Mit vár el földi éveimtől? A válasz az, hogy ha Ő az Úr az életedben, akkor olyan hatalmas elhivatásod és jövőd van, aminek nyomába sem érhet a Nobel-díjasoké!

Jézus meg akar menteni. Azt szeretné, hogy a testvére legyél a mennyek országában!

Jézus annyira vágyott testvérekre, hogy kész volt kockára tenni örök dicsőségét, amit Isten mellett birtokolt. Soha senki sem kockáztatott még egy célért annyit, mint Jézus. Mivel szerette az embereket, eljött a világra, és nyitott egy utat, amely visszavezet az Atyához. Ha belegondolsz, mennyit kockáztatott, világossá válik, hogy azt akarja, hogy te ezen az ösvényen járj. Így vágya – hogy testvéreket kapjon – beteljesedik.

Követni Jézust

Az a kifejezés, hogy Jézus utat nyitott, elég titokzatosnak tűnhet, pedig hatalmas igazság van benne:

Ő volt az első ember, aki egyszer sem követett el bűnt – annak ellenére, hogy „hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben” (Zsid. 4, 15), és „mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez” (Zsid. 2, 17). Így bebizonyította, hogy mi is megtehetjük ugyanezt: követhetjük őt a bűn feletti győzelemben.

Minden útnak van kezdete és vége. Mikor elhatározod, hogy követed Jézust, az elején vagy, de a végén örök dicsőség és gazdagság vár rád. Ha kezdettől nézed az utat, láthatod a szentek lábnyomait, akik már előtted jártak ott. A legrégebbi nyomokat Jézus hagyta. Aksel J. Smith mondta egyszer: „Jézus minden egyes lábnyomában ezt mondja: Lehetséges! Lehetséges neked!”

Ő legyőzte emberi természetéből fakadó bűnös hajlamait anélkül, hogy egyszer is engedett volna nekik. Helyzetről helyzetre, lépésről lépésre győzedelmeskedett.

Így válhatsz te is Jézus követőjévé – egy igazi tanítvánnyá.

A tanítvány egyik legnagyobb feladata

Mint Jézus követőjének nagy felelősséged és fontos feladataid vannak. Jézus küldetést bízott a tanítványaira: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.” (Máté 28,19). A rész végén található a Nagy Megbízás egyik fontos része: „Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”! Hogy tehetnéd ezt anélkül, hogy te magad is e szerint élnél?

Jézus egész biztosan nem azt akarta mondani, hogy a tanítványoknak Bibliaiskolákat kell nyitniuk, vagy mélyreható előadásokat kell tartaniuk. Nem, a parancsolatokat kellett megtartaniuk, hogy ezáltal Jézus jó követeivé váljanak itt a földön. Péter is ír erről: ”Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1 Péter 2,9).

Most már te is hagyhatsz lábnyomokat az Istenhez vezető ösvényen. Talán egyszer a környezetedből valaki örök örömre talál azért, mert te hű követe voltál Jézusnak. Gondolod, hogy van ettől nagyobb elhivatás az életben?

Olvass többet {link=/no/Themes/The-life-of-Jesus-Christ Jézus életéről} és a {link=/no/Themes/Christian-Living keresztény életről}!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.