Mi kell ahhoz, hogy hosszútűrők legyünk?

Mi kell ahhoz, hogy hosszútűrők legyünk?

„Hosszútűrés”, ez talán nem a leggyakoribb szó a mindennapi szókincsünkben, de ez a Szellemnek egy gyümölcse, egy belső tisztító folyamat eredménye.

3 perc ·

A hosszútűrés eredményében tér el a türelemtől. Miközben a türelem által elhordozunk dolgokat a saját életünkre vonatkozóan, valamint ez által kitartunk a személyes harcainkban, ezzel szemben a hosszútűrés képes megengedni és elviselni mások gyengeségeit. Isten hihetetlenül hosszútűrő irántunk. (Zsoltárok 86:15) és mi is arra vagyunk buzdítva, hogy ilyenek legyünk. (1.Tessalonika 5:14; Efézus 4:2; Kolossé 3:12)

Miért van szükségünk hosszútűrésre?

A hosszútűrés azt kívánja meg tőlünk, hogy hordozzunk másokat. E nélkül rágalmazás, harc és vitatkozás lesz. Olyan, mint bármely isteni erény: a halál kell, beálljon természeti testünk felett, hogy fel tudjuk azt öltözni. Ezen a módon egy belső tisztulás megy végbe saját magunkon, miközben a külső úgy hat, hogy képesek leszünk elviselni másokat.

A hosszútűrés ellentéte a büszkeségnek. A büszkék nem viselik el, vagy nem nézik el mások gyengeségeit, de a hosszútűrő személy nem csak hordozza a gyengeséget, hanem megbocsátja és tolerálja mások ostobaságát. Neki reménysége is van a megváltásra és átváltozásra nézve, még ha a bolondság elég nagy, mélységes, sok oldalú és hosszan tartó is.

Minél inkább felöltözzük a hosszútűrést, annál inkább meghalunk a természeti testünk büszkeségéből, még inkább megszabadulunk a bűntől, így segítségre haszonra és vígaszra leszünk másoknak. Ahhoz, hogy másokat szolgáljunk, el kell hordozzuk az ő bolondságaikat és fel kell öltözzük a hosszútűrést. Mert az Úr szolgáitól megköveteltik, hogy hosszútűrőek legyenek és növekedjenek abban. Az alázatossággal szoros kapcsolatban áll, hogy az ember kicsi legyen a saját szemében.

Saját és a mások megváltása

A hosszútűrés az egyike a Szellem gyümölcseinek. (Galácia 5:22) Ezt hit és engedelmesség által érjük el. Isten hosszútűrése a mi megváltásunkra van, mert Ő végtelenségig elhordoz minket. Ő az, aki dolgozik velünk mikor újra és újra vétkezünk és meggyűlöljük a saját életünket, míg el nem nyerjük a megváltást részről részre.

Hasonlóképpen a mi hosszútűrésünk is mások megváltására lesz.

“A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.” Példabeszédek 14:29.
“Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.” Példabeszédek 19:11.

Ebből megértjük, hogy aki Isten Szellemének vezetése által nagy szellemi értelemre és bölcsességre jutott, az képes hosszútűrő lenni. Mások tudnak ezektől az emberektől tanulni és követni példájukat. (2 Timóteus 3:10)

Ez egy átdolgozott formája az először norvégul megjelent cikknek, amely a BCC havi röpiratában („Elrejtett Kincsek”) látott napvilágot 1930 februárjában.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.