Mi a Szent Szellem szerepe?

Mi a Szent Szellem szerepe?

Az Szent Szellem személye sok kérdést felvethet: Ki ő? Miért van szükségem rá? Mi a szerepe?

3 perc ·

Rengeteg ember van, akik számára a Szent Szellem személye sok kérdést felvet. Ki ő? Miért van szükségem rá? Mi a szerepe?

A Biblia világosan elmagyarázza, hogy ki a Szent Szellem, és milyen szerepet tölthet be életünkben.

A Szent Szellem szeretne szólni hozzánk, főként Isten Igéjén keresztül

Amikor az Úr Jézus elbúcsúzott a tanítványitól, azt mondta, imádkozni fog azért, hogy az Atya küldje el nekik a Szent Szellemet. „A Pártfogó pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” János 14, 25-26. Tehát a tanítványoknak szükségük volt a Szent Szellemre, hogy emlékeztesse őket arra, amit Jézus mondott, amikor még a földön élt. Ma a Szent Szellemnek az a szerepe, hogy pontosan ugyanígy hozzánk is szóljon a Biblián – Isten Igéjén – keresztül. Ezért olyan fontos olvasni a Bibliát. A Szent Szellem segít megérteni, hogy mit olvastunk, később pedig sokszor emlékeztet minket ezekre az Igékre.

A Szent Szellem meg akarja tanítani, hogy kicsoda valójában Jézus

„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra… ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” János 16, 12-14.

Mikor Jézus a földön élt, végbement benne az üdvösség hatalmas munkája. Új és élő utat nyitott nekünk. Ő a mi főpapunk és előfutárunk, aki képes megérteni és segíteni minket a küzdelemben. Erről a zsidókhoz írt levélben olvashatsz. Szánj rá időt, hogy elolvasd, és imádkozz azért, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád, és magyarázza meg, mit olvasol! A Szent Szellem nagyon sok dolgot tud nekünk mondani arról, kicsoda Jézus, és mit jelent az, hogy emberként élt a földön.

A Szent Szellem szerepe, hogy erőt adjon, és segítsen minket a bűn elleni harcunkban

Mielőtt visszament a mennybe, az Úr Jézus ezt mondta: „Ti pedig nemsokára Szent Szellemmel kereszteltettek meg… ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem.” Ap. csel. 1,5-8. Az emberi természetünkben olyan erők vannak, amelyek sokkal erősebbek, mint mi magunk. Pál ezt mondja: „Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk.” Galácia 5,16-25. A Szent Szellem meg fog minket erősíteni, így amikor megkísértetünk, nem teremjük a test kívánságainak gyümölcsét.

„És ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét…” Efézus 4,30.

A Szent Szellem a szívünkben akar élni. Szólni akar hozzánk a Biblián keresztül. De ki olvassa a Bibliát valódi vágyakozással? A Szent Szellem meg akar erősíteni minket, de kicsoda akarja ezt az erőt használni, hogy harcoljon a test vágyai és indulata ellen? A Szent Szellem szerepe (feladata) segíteni minket, ezért ne szomorítsuk meg, hanem figyeljünk rá, és engedelmeskedjünk neki!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.