Miből áll egy nap?

Miből áll egy nap?

Mennyit érhet egy napunk?

4 perc ·

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsoltárok 90:12)

Egy nap csak töredéke az életemnek, nem? De 7 nap az egy hét. 4 hét egyenlő egy hónappal. 12 rövid hónap pedig már egy év. Mit tettem én ezekkel a napokkal, melyek kitették az évet? Még mindig olyan jelentéktelennek tűnik az az egy nap? Mi lenne, ha tudnám, hogy ez a nap az utolsó napom? Hogyan vélekednék az órákról, a percekről és talán a másodpercekről?

El vagyunk hívva, hogy Jézus menyasszonya legyünk

Jézus egyszer vissza fog térni, hogy elvigye magával menyasszonyát örökké. Hogy Krisztus menyasszonya legyünk, az messze a legnagyobb hívás e földön. Ha része akarok lenni én is, akkor szabad kell legyek a bűntől. „Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.” (2 Péter 3:14)

Életünk minden egyes napjának számítani kell, ha méltó akarok lenni a Jézussal való örök életre. Minden napot ki kell használnom, hogy olyat nyerjek, ami örök értékű. Megváltozni abból amilyen vagyok mint ember, és átváltozni Krisztus képmására. (Róm. 8:29) Szeplőtlenség és feddhetetlenség, ez nem kell olyan legyen, amit messze a távolban látok. Ez egy olyan dolog lehet, amin éppen ma is dolgozhatok.

Dönts úgy, hogy minden helyzetet kihasználsz

Minden nap újabb helyzetekben találom magam, melyekben döntést kell hozzak. Tudom, hogy kísértve vagyok, hogy bűnt kövessek el. Tudatos döntést kell tegyek, hogy nemet mondjak a kísértésnek, és helyette a jót válasszam. Például lehetek így valakivel, amikor idegesség vagy türelmetlenség jön fel bennem: „Miért nem értik meg? Miért nem hagynak már békén? Nem látják, hogy milyen idegesítőek?” Ezek szokásos emberi reakciók. De én nem arra lettem elhívva, hogy szokásos emberi reakcióim legyenek. Hosszútűrésre lettem elhívva! És tudom, hogy a kényszer, hogy ideges és türelmetlen legyek csak kísértés, ha nem értek vele egyet, és tudom, hogy nem szabad engedjek neki.

Később más is feljött bennem. Kísértve vagyok tisztátalan gondolatokra. Majd kísértve leszek, hogy rosszat mondjak a másikról. Egy nap teli van ilyen kis lehetőségekkel. És minden egyes esetnél felvehetem a harcot az emberi reakcióim ellen: az emberi természetemmel szemben. Az az elhívásom, hogy isteni természetem legyen (2 Péter 1:4)

Lehetetlenek tűnhet, hogy egész életemen keresztül ellenálljak a bűnnek. De egy pillanatig sikerülhet. Egy óráig is lehetséges. Egy napig is ellenállhatok a bűnnek. Egy hétig is. Nincs olyan pont, amikor engedni kellene a bűnnek. Állj ellen most, és az idő összeadódik!

Az emberitől az isteniig

Figyelnem és imádkoznom kell, hogy kihasználjam az időt. Nem tengődhetek egyik napról a másikra anélkül, hogy észrevenném ezeket a lehetőségeket. Készen kell állnom és buzgónak kell lennem, hogy minden helyzetet kihasználjak. Függetlenül attól, hogy az óemberi természet nem dobható csak úgy félre, tudom, hogy megéri a harcot. Nem fog könnyen jönni, de semmi érdemleges nem fog. Sírva kell kiáltanom Istenhez segítségért és erőért, de abban megnyugodhatok, hogy Ő ezt megadja nekem. (Zsoltárok 46:1) Az Ő kegyelme által minden lehetséges.

Aztán valami történik az életemben. Lassan, de biztosan többet már nem fogok emberi módon válaszolni. Aztán a napokból hetek lesznek, a hetekből hónapok, a hónapokból évek, és én egy megváltott ember leszek. Úgy találom majd, hogy olyan helyzetekben, amikben eddig kísértve voltam, az emberi reakció már nem jön fel többet, és nagyon boldog leszek. Tudom, hogy nem hiábavaló az életem, hogy az emberi természetem elvesztésével, isteni természetet szerzek. És jutalmul „fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.” (Jelenések 3:6)

Minden nap időből áll. Ne pazaroljuk el!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.