Miért nem hallgat meg engem Isten?

Miért nem hallgat meg engem Isten?

Érezted úgy valaha, hogy Isten nem figyel rád? Miért tagadja meg Isten a válaszadást imáidra?

Néha az életet kissé nyomasztónak érezhetjük, de kihez fordulsz olyankor, amikor úgy tűnik, Isten nem figyel?

Érezted úgy valaha, hogy Isten nem mindig válaszol az imára? Volt már olyan napod, amikor egyszerűen minden rosszra fordult és az ágyadon fekve, könnyek közt találtad magad, mert teljesen mindegy hányszor kiáltottál Istenhez, semmi sem változott? Miért visszautasító Isten az imáiddal szemben?

“Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” Róma 8:28.

Ha hiszed, hogy minden a javadra van, akkor nem valószínűbb az, hogy Isten csupán másként válaszol az imáidra, mint ahogyan azt vártad?

Nem futhatsz el a próbáid elől

Képzeld azt, hogy egy mérges vevővel foglalkozol a munkahelyeden. Reklamálnak és dühöngnek, te pedig érzed, hogy forrni kezd benned a harag, és ha nem távoznak hamarosan, akkor kiömlik belőled és megkapják a magukét!
Imádkozhatsz azért, hogy a vevő ne térjen vissza, mert végképp nem bírnál ki még egy adag sértegetést. Talán kicsit messzebbre jutsz és észreveszed, hogy mint kereszténynek, nem haraggal kellett volna reagálnod ebben a helyzetben. Imádkozol, hogy „Ó kérlek, ne engedd, hogy az a vevő visszajöjjön, nem akarok megint annyira dühös lenni.” Mit gondolsz, a következő nap mi történik? Ugyanaz a vevő visszatér, hogy ordibáljon veled még egy kicsit! Ez nem pontosan az ellenkezője annak, amiért imádkoztál?

“Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” 1 Péter 4:12­–13.

Miért imádkozol azért, hogy a próbák szűnjenek meg? Nem élhetsz úgy egész életeden keresztül, hogy ne találkoznál valakivel, aki felmérgel. Ilyen emberek mindenhol vannak! Isten adja neked, hogy kölcsönhatásba kerülj ezekkel az emberekkel, hogy győzelemre juthass a haragod felett és kedvesebbé, türelmesebbé válhass.

Tökéletes és hibátlan, minden fogyatkozás nélkül

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” Jakab 1:2-4.

Ez nem messzemenően jobb megoldás? Tökéletesnek és teljesnek lenni minden fogyatkozás nélkül?

Dehogynem! Viszont Isten maga is alanya az általa alkotott törvényeknek. Imádkozhatsz türelemért nap mint nap, de Isten nem fogja varázsütésre eltüntetni a haragot egy szép napon – Nem tenné meg, még ha akarná, akkor sem, hiszen szabad akaratot adott neked! Ő az önkéntes szolgálatban és engedelmességben érdekelt. A tanítványi hozzáállás megmutatkozik Jézus saját imájában: “… legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Máté 6:10.
Ahelyett, hogy azt kérdezed, Isten miért nem figyel rád, azt kellene kérdezned, hogy te miért nem figyelsz oda Istenre! Ha a gondolataid arra vannak beállítva, hogy tedd Isten akaratát, akkor arra az imádra, hogy szabad lehess a haragtól, pontosan olyan próbákkal válaszol, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy türelmessé válhass. Ha úgy érzed, hogy Isten nem válaszol az imáidra, akkor kérdezd csak meg magadtól, hogy valóban azt mondtad-e „a Te akaratod legyen meg” minden helyzetben.

Ne imádkozz azért Istenhez, hogy tartson távol téged a próbáktól; imádkozz Őhozzá azért, hogy adjon erőt neked ahhoz, hogy a próbát arra használhasd, hogy olyanná válhass, mint Jézus! Azután már több, mint hajlandó lesz megválaszolni az imáidat! Soha többé nem lesz reménytelen napod!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.