Miért olyan nehéz hinni?

Miért olyan nehéz hinni?

Gondolkodtál már úgy, vagy hallottad mástól: „Nem tudok hinni Isten igéjében, nekem nem megy!”?

3 perc ·

Gondolkodtál már úgy, vagy hallottad mástól: „Nem tudok hinni Isten igéjében, nekem nem megy!”? Éppen ilyen kijelentést hallottam egy fiatalembertől, akinek utat kellett választania a további életére nézve.

De mi köze van a hitnek a képességhez?

Jézus így mondja Máté 23:37-ben: „Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!”

Tehát a hajlandóság volt, amit Jézus keresett, mikor össze kívánta gyűjteni Izrael népét, de el kellett ismernie, hogy sokan voltak, akik nem akartak hinni.

Ugyanez vonatkozik a jelenlegi világra is. Jézus irgalmasságában hív Isten Szava által, de a kérdés az, hogy akarok-e hinni.

A hit nem követel különleges képességeket vagy tudást, és nem csak néhány különlegesen odaadó és szellemi személyben gyökerezik. A hitet mindannyian megragadhatjuk és dönthetünk úgy, hogy hiszünk. A hitnek az engedelmességgel van dolga. (Róma 1:5 és 16:26)

Akkor mégis miért olyan nehéz hinni?

Láthatjuk a pusztában lévő Izrael népéről szóló bibliai történetben. Kaptak egy ígéretet az ígéret földjére, egy tejjel és mézzel folyó földre.

Átélték Isten közbenjárását és csodáit számtalanszor, mégis a pusztában vándoroltak negyven évig, egészen a halálig anélkül, hogy valaha is bejuthattak volna az ígéret földjére.

Miért választották, hogy meghaljanak hitetlenségükben?

Az ország ellenségeivel szembeni harctól vonakodtak; nem voltak hajlandók harcolni és szenvedni azért, hogy részt kapjanak az ígéretből.

Amennyiben, mint ember vakon bízva előre akarok menni abban a hitben, hogy Isten Igéje igaz, akkor hajlandónak kell lennem megmaradni abban és megtenni, ami írva van. A hit Isten Igéje iránti engedelmességre vezet. Itt megköveteltetik egy szilárd elhatározás, mert előbb-utóbb harchoz érkezek, ahol fel kell adnom minden sajátot. Azonban mindent viszont is kapok, ahogyan ez írva is van a Jelenések 3:21-ben: „Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.”

Sokak számára ostobaságnak tűnhet azt mondani, hogy együgyűen hiszünk abban, hogy ezek az ígéretek számunkra is beteljesednek. Az igazság az, hogy ebbe a versbe vetett élő hit boldog élethez vezet a Jézussal való örök dicsőség reményében.

A kérdés csak az, hogy akarom-e!

Bármikor elhatározhatom magam, és mindez kezdődhet egy egyszerű imával: „Kedves Istenem, segíts hinnem benned!”

Isten lelkes az ilyen hitbéli döntések iránt, legyen az akár az első gyenge sóhaj a megváltásért, vagy egy lépés tovább az engedelmességben és harcban az ellenség ellen. Azonnal megerősíti az akaratot a jóra és betölt hittel. Így egyre egyszerűbb lesz a hitbeli engedelmesség útját választani.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.