Mért van szükségem a Szent Szellemre?

Mért van szükségem a Szent Szellemre?

A válasz mindenekelőtt: erő.

5 perc ·

Saját korlátaink

Semmilyen szerepet nem tölt be szándékunk jósága; saját kezünk által lehetetlen eljutni arra az életre, amelyről az Írás beszél. Lehet jó kívánságod. A világ legjobb akaratával rendelkezhetsz. De valójában be vagy korlátozva. Korlátja van annak, amire saját kezed által képes vagy.

Kifejlődhet egy érzéked abban, ami jó, és ami rossz, a neveltetésedből és körülményeidből kiindulva. A lelkiismereted segíthet egy bizonyos pontig. Egészen jó önfegyelmet tanúsíthatsz ott, ahol az emberek látják, mit teszel, a külső dolgokban. Azonban van egy parancsolat, aminek a belső élethez van köze, és senki sem látja, hogy megszeged-e azt vagy nem: „Ne kívánd.” A kívánság egy belső vágy, és mivel senki sem látja mi történik a gondolataidban, a törvény sem „tartóztathat le” miatta.

Itt mintha egy falba ütköznél.

Erő a lehetetlenhez

Amikor szembenézel a belsődből származó kívánságokkal és a gondolatokkal, amik a kísértés órájában törnek elő, saját emberi képességeid, jellemvonásod és legjobb szándékod is csak egy bizonyos pontig segíthet, akármennyire is legyenek „jók” ezek.

Csak gondolj olyasvalakire, mint Dávid király. Isten szíve szerinti embernek írják le és még ő maga sem tudott eljutni egy bűn feletti győzelemmel teljes életre. Ha a saját kívánságairól, vágyairól és a szemek kívánságáról volt szó, egész egyszerűen nem sikerült győznie. Ezek a kívánságok és vágyak tettlegességhez vezettek. (2 Sámuel 11-12) Dávid pedig egy nagyon jó ember volt; nem akárkiről van szó. Az 51. zsoltárban olvashatjuk, hogy megszomorodott bűne miatt és megtért abból, de nem volt birtokában annak az erőnek, ami szükségeltetett ahhoz, hogy legyőzze azt.

Az igazság az, hogy mindannyiunk emberi természete romlott, telve kívánságokkal és vágyakkal, melyek Isten akarata ellen törekednek. A bibliában olvashatjuk, hogy ezeket nem elég megtagadni, de „keresztre kell feszíteni”, avagy „meg kell ölni”. (Róma 8:13; Galaták 5:24; Kolossé 3:5) Azonban egész egyszerűen nem vagyunk képesek ezeket a romboló vágyakat és kívánságokat saját erőnkből teljesen legyőzni. Segítségre van szükségünk!

Amikor Jézus a Földön járt, megígérte, hogy eltávozása után elküldi a vigasztalót, a Szent Szellemet. Azt is mondta: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok…” Apostolok cselekedetei 1:8. Ez a Szent Szellem legfőbb célja: hogy erőt és segítséget adjon a bűn feletti teljes győzelemre, valamire, ami emberi természet szerint lehetetlen! (Róma 8:1-17)

Korlátlan segítség és erő

Senki sem tud mindent a kezdetektől. Viszont a Szent Szellem igen, mert együtt volt Jézussal egész életén át. Ismeri Jézus lábnyomát, aki mikor ember volt hozzánk hasonlóan, soha nem vétkezett, annak ellenére, hogy mindenben megkísértetett. (Zsidók 4:15; 1. Péter 2:21-22)

A Szent Szellem tehát útmutatód lehet, megmutathatja saját bűnöd és erőt adhat, hogy legyőzd a bűnöket, amelyeknek tudatában vagy. Olyan dolgokat is mutathat, amiktől meg kell tisztulj, a nem tudatos bűnöktől: olyan dolgok, amikkel nem feltétlenül voltál tisztában. Igazság Szellemének neveztetik, Segítőnek és Tanítónak, igazságosságra taníthat és megadhatja mindazt az erőt, amire szükséged van ahhoz, hogy győzelmes életet élj!

Ha birtokában vagy a Szent Szellemnek, valóban világossá tehet dolgokat számodra. Ez nem valami misztikus dolog, amikor is ülsz és meditálsz és „misztikus hangot” hallasz, ami megmondja, mit kell tenned. Mégis a Szellem a helyes irányba vezet. Megtanulhatod hallani a hangját. Az által, hogy engedelmes vagy Isten Igéje iránt és az iránt, amit a szívedben munkál, behangolhatod a füled, hogy még tisztábban hallj. A Szellem keresztül vezethet mindenen, ami hatalmas vigasztalás, és jó oka annak, hogy Vigasztalónak neveztessen.

Jézus körülírta a Szent Szellemet, ami azután jött, hogy Ő elhagyta a Földet. Azt mondta: „Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.” János 14:26.

A Szent Szellem sok mindent akar mondani neked. Erőt, segítséget, vigasztalást és útmutatást adhat. Az által, hogy engedelmeskedsz Neki, élheted azt a hűséges életet, amelyre vágytál. Közösséged lehet Istennel, és mindig összhangban lehetsz hangjával. Krisztus örököstársa lehetsz, győztes, akinek jövője van, nem csak itt a Földön, hanem az egész örökkévalóságban! Imádkoztál azért, hogy kaphasd a Szent Szellemet?

Olvashatsz még a Szent Szellemről a témaoldalunkon, vagy az alábbi cikkekben.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.