Miért van szükségem a megváltásra?

Miért van szükségem a megváltásra?

Csak egy dolog van, amely teljes megelégedést adhat számodra.

6 perc ·

Megmagyarázhatatlan nyugtalanságot, gyötrő ürességet érzel. Talán „lehúzó nehézségként”, bűnösség érzéseként fejeznéd ki, amit nem tudsz lerázni. Próbálod elzavarni magadtól, de semmi sem működik úgy, ahogyan remélted. Ennek oka van.

A kívánságaid üressége

A Prédikátorok 1:8-ban az áll, hogy: „Nem elégednék meg a szem látván, se be nem teljesednék hallásával a fül.” Az is írva van, hogy: „Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.” Prédikátorok 1:14-15.

Hatalmas üresség van az evilági dolgokban. Nem számít, mennyit érsz el, soha nem fogsz megelégedni. Békére és örömre vágysz, de sehol nem találod. Próbálkozol és próbálkozol, de minden nap végén azt veszed észre, hogy ezek még mindig hiányoznak az életedből.

Nem arra vágysz, hogy megszabadulj ettől az ürességtől?

Az örökkévalóság a szívedben van!

Prédikátorok 3:11-ben írva van, hogy: „E világot is adta az emberek elméjébe.” (angol ford.: Az örökkévalóságot a szívükbe helyezte.)  Végiggondoltad ezt valaha? Pontosan ezt tette Isten érted. Vágyat helyezett a szívedbe. Vágyat a szépre, tisztára és örökkévalóra! Érezted már ezt a vágyat az életedben?

Talán nem mindig vagy tisztában annak jelenlétével, de észreveszed időről időre. Néha előtűnik, mikor a dolgok nem terv szerint haladnak; amikor szomorú, csalódott, vagy egyedül vagy. Máskor akkor veszed észre, mikor elérsz valamit, vagy amikor egy mérföldkőhöz érsz az életedben. Még a siker magaslatán is azon gondolkozol, hogy kell lennie valami többnek. Vágyakozol az örökkévaló dolgok után, és a világon semmi sem tudja kielégíteni ezt a vágyakozást.

Akkor mi tudja?

Az élet és öröm forrása

Nem maga Isten, aki ezt megteheti? Ő az, aki adta neked a szellemed, tested és lelked. (1.Mózes 2:7) Ő teremtett téged és adott életet neked. Ő maga az élet és öröm igaz forrása!

Egészen a kezdetektől fogva, Isten az emberiséget a szellemükön keresztül szerette volna vezetni. Azonban a bűneset miatt, a bűn átitatta az emberi természetet, és az emberiség elvesztette kapcsolatát Istennel (az élet forrásával). Az embereket Mennyei Atyjuk helyett elkezdték a kívánságaik vezetni, és az emberiség hatalmas sötétségbe és ürességbe került.

Ez az oka annak, hogy úgy érzel, ahogyan. Ez az oka annak, hogy semmi sem tud megelégedést adni ezen a világon. Kapcsolatban kellene lenned Atyáddal a Mennyben! Azonban helyette, meg vagy kötve bűnös kívánságoktól és vágyaktól, amelyek a bűneset miatt vannak benned. Próbálkozhatsz ahogyan csak tudsz, soha nem leszel boldog ebben a létállapotban. „Mert a bűn zsoldja halál.” Róma 6:23

Út vissza az Atyához

Szerencsére nem kell ebben a nyomorult állapotban maradnod, ahol a halál és üresség uralkodik! Isten közösségre vágyik veled. (Jakab 4:5-8) Olyannyira, hogy elküldte saját fiát, Jézus Krisztust, a földre, hogy megszabadítson téged a láncaidtól, melyek által kívánságaid szerint élsz. Legyőzte azt, ami elválasztja az embert a Teremtőjétől: a bűnt, vagy engedetlenséget Isten tökéletes és jó akaratával szemben. A bűn el lett ítélve a természeti testében, amikor megtagadta saját akaratát, hogy Isten akaratát teljesítse. Ezáltal tudott utat készíteni vissza az Atyához. (Róma 8:3; Lukács 22:42) Most lehetőséged van Jézus követése és a saját akaratod megtagadása által kapcsolatba kerülni az élet forrásával. Azzal, aki az életedből minden hiányzó dolgot megadhat!

Ez bűnbánattal kezdődik. Azáltal, hogy eldöntöd: Istenért élsz egész szívvel. Aztán a mindennapi megváltással folytatódik, ami átváltoztatja a bűnös természetedet szentté, és Istennek tetszővé. Megváltás nélkül nincs jövőd, reményed. (Róma 8:13) Azonban megváltással lehetőséged van új személlyé válni; valakivé, aki megelégedésre és békére jut az életében! Nem ez az, amit akarsz? Nem érzed, hogy Isten pengeti szíved húrjait? Nem veszed észre, hogy megérinti szívedet? A Mindenható Isten, Teremtőd, akinek nincs kezdete, vagy vége, arra vágyik, hogy megmentsen téged a bűntől és haláltól! Örök életet akar adni neked. (Róma 6:20-23) Kinyújtja kezeit érted.

Keresd az Urat, amíg megtalálható

„Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget…”

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta…” Ézsaiás 55:2-3, 6-7

Isten hatalmas szeretetében és kegyelmében meg akar menteni téged az ürességből és pusztaságból, ami abból ered, hogy kívánságaid szerint élsz. Miért folytatnád az életed aszerint, ami halálhoz és megsemmisítéshez vezet? Miért élnél egy olyan életet, ami elidegenedett Istentől, mikor dicsőséges életed és jövőd lehet Vele?

Isten hív téged, hogy megmenekülj! Ő azért hív, hogy elhagyd régi életed: a bűnös szokásaid és minden igazságtalanságod. Új úton akar vezetni téged, hogy örömet, békét és nyugalmat kapj szellemedben.

Akarsz válaszolni, vagy sem a vágyakozásra szívedben?

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.