Mikor Isten is a házasságod része

Mikor Isten is a házasságod része

Isten taníthat meg minket, hogyan szerethetjük egymást igazán

4 perc ·

Nincsen még egy olyan téma ezen a világon, amiről többet beszéltek, írtak és énekeltek volna, mint a szeretet. Ugyanakkor valószínűleg a leginkább félreértett fogalomnak is mondhatjuk.

Igen, mi mindannyian szeretetet keresünk. Alapvető szükséglete minden emberi lénynek, hogy szeretettnek, elfogadottnak és megértettnek érezze magát, illetve törődjenek vele. Ahogy felnövünk, ezzel a növekvő vággyal élünk, hogy megtaláljuk a tökéletes partnert/házastársat, aki szeretni tud és boldoggá tenni minket.

A különös tény azonban az, hogy ez nem mindig működik így az életben. Csak nézzünk kicsit magunk körül, és sok párt találhatunk, akik bár szeretettel kezdték, válással és boldogtalan házassággal végezték. Mi történt? Minden olyan szép volt az elején.

Mikor Isten a képbe kerül

Fontos megérteni a saját emberi természetünket. Olyan nagyon telve van önzéssel, követelésekkel, önszeretettel és elvárásokkal, hogy feltehetjük magunknak a kérdést: képesek vagyunk természet szerint a másikat szeretni? Azt olvassuk a Róma 7:21-ben. „Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.” Milyen gyakran találtuk már meg magunkban, hogy amikor önzetlenül akartunk szeretni, a gonosz ott volt bennünk? A jó hír viszont, hogy mikor Isten bekerül a képbe, erőt és hatalmat kapunk a természetünk legyőzésére, és megtanulunk a szívünk vágya szerint szabadon szeretni.

„Szerelmesnek” lenni jó és szükséges dolog, amikor házasságra lépünk, de rövidesen szembe találjuk magunkat határainkkal, mikor a hétköznapi helyzetek jönnek és szeretetünk vizsgáztatásra kerül. Ezért szükséges Istent fejünk és mesterünkként magunk mellett tudnunk, és vezetve lennünk a Szellem által, amely tanít minket. „Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek.” 1. Thessalonika 4:9

Taníthatónak és érzékenyeknek kell lenünk Isten szava iránt és keresnünk Őt az imáinkban, mikor emberi határainkhoz érkezünk. Akkor Isten valóban meg tud minket tanítani az Ő szava szerinti szeretetre. Képzeld csak el, milyen házasság lesz abból, mikor a pár mindkét tagjának a feje Isten, és Őrá tekintenek, hogy megtanulhassák egymást szeretni!

Tiszta utasítások

Az 1. Kor. 13:4-7-ben egészséges utasításokat kapunk arról, milyen az isteni szeretet.

„A szeretet hosszútűrő, kegyes;
a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül,
nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha meg nem bukik (angol ford.)”

A szeretet azt jelenti: adni

Micsoda fantasztikus recept ez arra, hogy boldog házasságban éljünk Isten szava szerint. Ez az Ő szándékának terve számunkra, hogy a szeretet keresése helyett, inkább szeretetet adhassunk a körülöttünk levőknek. Isten szeretete abból áll, hogy ad „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta…” János ev. 3:16. Ez az isteni szeretet. Valójában nem a kapott szeretet tesz minket őszintén boldogokká, hanem inkább az a szeretet, melyet mi adunk. Jézus is így mondja az Ap. csel. 20:35-ben: „Áldottabb adni, mint kapni!” (angol ford.) Egy olyan házasság, ahol mindkét félnek ez a hozzáállása, csakis jól mehet, és ez vonatkozik minden más kapcsolatra is.

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (János ev. 15:13)

Mikor az életben nehéz körülményekkel találkozunk, feladhatjuk saját akaratunkat, minden önzést a keresztre szegezhetünk, halálba adhatjuk saját akaratunkat és ehelyett inkább kedvesek lehetünk, szeretettel a mások felé. Ez szenvedésbe kerül, de Isten hatalma és ereje elérhető mindenki számára, aki Őt egész szívvel keresi. Akkor ugyanaz a körülmény, amely másoknál válást okoz, minket a megszentelődésre és egy mélyebb isteni szeretetre vezet.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.