Milyen jól ismered Jézust?

Milyen jól ismered Jézust?

Csak egyféleképp lehet igazán megismerni Jézust.

5 perc ·

Ez nem egy „Tíz lépés Jézushoz” típusú cikk vagy tanulmányi útmutató a Bibliához.  Ez egy meghívás, hogy pontosan úgy élj, mint Jézus! Egyedül így ismerheted meg igazán Őt.

Hogyan ismerhetsz meg igazán valakit?

Mentél már valaha hosszú utazásra valakivel, mondjuk egy baráttal, akiről előtte azt hitted, jól ismered őt? Akkor talán te is tapasztaltad, hogy az út során teljesen más mértékben ismered meg ezt a barátot. Amit átéltetek együtt, még közelebb hozott titeket egymáshoz; most még több közös van bennetek.

Amikor az emberek közösen átélnek valamit, legyen az nagy vagy kicsi dolog, láthatatlan kötelekkel kapcsolódnak össze. Pontosan így ismerhetem meg jobban Jézust! Lehetőségem van rá, hogy megosszak nagyon sok igazán személyes tapasztalatot. Ha akarom, egy egész életet élhetek vele közösen.

Jézus és én

Csak egyféleképp tudom igazán megismerni Jézust: ha ugyanazt az életet élem, mint Ő. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a célom, mint neki – bűntől szabad életet élni. Átváltozni egy olyan emberből, aki rosszul reagál és rosszakat gondol, olyanná, aki minden helyzetben jósággal van telve. A cél nem kevesebb, mint az isteni természet.

Akkor megoszthatom tapasztalataimat Jézussal: „Jézus, tudom, hogy gyenge vagyok! Gyakran, ha valami jót tettem, megkísért, hogy mondjak valamit azért, hogy dicsőséget kapjak érte. Bár eldöntöttem, hogy csak Istennek élek, még mindig kísért, hogy az emberek előtt éljek!” Ekkor Jézus így válaszol: „Kedves barátom, pontosan tudom, hogyan érzel! Én is átéltem ezt, engem is kísértett a büszkeség és a dicsőség keresése. De az Istentől jövő erővel minden gondolatot le lehet győzni. Ezért ne add fel! Neked is sikerülni fog!”

Jézus nem csak úgy tesz, mintha megértené, amin megyünk mi keresztül. Ő tudja. Ő átélte. Pontosan tudja, mibe kerül feladni a saját akaratunkat ebben az adott pillanatban. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.” Zsid. 4:15. Ha én ugyanezt teszem, akkor teljesen egyedülálló kapcsolatba kerülök Jézussal.

„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához.” Fil. 3:10.

A közöttünk lévő kapcsolat egyre erősebbé és erősebbé válik, ha az Ő példáját követve ugyanúgy halálba adom a bűnt. Ezeken a harcokon keresztül megismerem Jézust. Amikor minden nehéznek és bonyolultnak érződik, megerősíthetem magam olyan gondolatokkal, hogy Jézus is pont ilyen helyzetben volt, és tudta, „aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.” 1 Pét. 4:1. Ha ezen az úton járok, egyre inkább olyan leszek, mint Jézus. És boldog is leszek!

Szükségem van Isten segítségére és vezetésére, hogy Jézus élete szerint élhessek

Mikor Jézust megkísértette a bűn – például amikor észrevette, hogy tisztátalan gondolatokat szeretne gondolni – sohasem adta meg magát. Mégis szüksége volt valami többre ahhoz, hogy megtagadja ezeket a gondolatokat – hogy megtagadja saját akaratát ezekben a helyzetekben. Szüksége volt Isten vezetésére. Függött Isten hangjától és engedelmeskednie kellett az Ő szavának, hogy az előre vezető utat megtalálhassa (Ján. 5:30, Zsid. 5:7-9). Isten maga volt Jézus tanácsadója egész élete során, és megmutatta neki az utat a helyzeteken keresztül, hogy mindig győztesen kerüljön ki a harcból.

Jézus az örökkévaló Szellem által önmagát áldozta fel (Zsid. 9:14). Ezáltal a Szellem által tudott ellenállni a bűnnek minden kísértésben. Pünkösd napján, körülbelül kétezer évvel ezelőtt elküldte a földre a Segítőt, a Szent Szellemet, hogy vezessen és megerősítsen minket. Ha úgy akarok élni, mint Jézus, szükségem van a Szent Szellemre. De hogyan kaphatom a Szent Szellemet az életembe?

A válasz egyszerű: imádkoznom kell, hogy megkapjam Őt. Egész szívemből meg kell térnem, és egész szívemből arra kell vágynom, hogy Jézust kövessem, és neki éljek. Isten mindenkinek adja a Szent Szellemet, aki engedelmeskedik neki (Ap.csel. 5:32). Isten boldogan nekem adja Őt! Semmit sem akar jobban, mint hogy én legyőzzem a bűnt. Ezáltal a Szellem által a szenvedésre való hajlandóságom megerősíttetik, hogy bármit megadjak azért, hogy Jézushoz méltó legyek (Ap.csel. 1:8, Zak. 13:1).

Olvashatok is Jézusról. Imádkozhatok Hozzá. Gondolkodhatok Róla. De csak egyféleképp lehet igazán megismerni Őt – ha engedelmes vagyok és úgy élek, mint Ő.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.