Minden idők legnagyszerűbb ajándéka

Minden idők legnagyszerűbb ajándéka

Munkába menet láttam egy plakátot, mely elgondolkodtatott az első, Betlehemi karácsonyon.

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” – Ézsaiás 9:5.

Munkába menet láttam egy plakátot, amin ez állt: „Az első karácsony egészen szerény volt, nem baj, ha a tiéd is az.” Elgondolkodtam az első karácsonyon, a Betlehemin, amikor Jézus született. Valóban nagyon szerény volt – állatok és pásztorok üdvözölték és fogadták a babát ezen a világon. Biztos vagyok benne, hogy érezték, hogy egészen különleges este volt. Ám nem gondolnám, hogy megértették azt, hogy ennek a kisgyermeknek a születése lesz minden idők legnagyszerűbb ajándéka.

Ézsaiás megprófétálta Jézus születését és sokan vártak a megjelenésére. Arra számítottak, hogy mikor eljön, megalapít egy hatalmas királyságot, hogy felszabadítsa őket elnyomóik alól és elhozza a virágzás korát. Így amikor egy szerény istállóban született meg, átnéztek rajta.

Jézus életének nagy része valószínűleg hasonlóan telt – egyszerű ácsmunkát végzett Józseffel, segített édesanyjának, felnőtt a családjában. Mégis, mialatt felnövekedett, Jézus megtanulta mindenben szolgálni a többieket. Soha nem kereste a nagyságot és tiszteletet. Mindenkor Isten akaratát tette, sohasem a sajátját. Élete ellentétes volt mindennel, amiről mi emberek azt gondoljuk, hogy „nagy”. Szelíd volt és alázatos szívű és pontosan amiatt, hogy megalázta magát és szolgált, lett a mi Megváltónk és minden más is, amiről Ézsaiás prófétált – Csodálatos Tanácsos, Békesség Fejedelme… (Máté 11:29; Filippi 2:7-8.)

Egész élete során senki sem értette meg igazán, hogy milyen csodálatos ajándék volt Jézus. Még a legjobb barátai is vitatkoztak azon, hogy ki fog mellette ülni, amikor eljő a Királysága. (Máté 20:20-23.) Csak miután keresztre feszíttetett és megkapták a Szent Szellemet, értették meg azt a rendkívüli áldozatot, melyet Jézus hozott meg az egész emberiségért. Nem csak ezt, hanem azt is, hogy követni tudják Őt az Ő lábnyomaiban és mások szolgáivá lehetnek ők is! Akkor megértették, hogy az Ő Királysága nem e földről való és hogy Ő és Atyja valami sokkal nagyobbat terveltek ki, mint amit elképzeltek. (János 18:36.)

Jézus nagyszerű ajándéka az volt, hogy megszabadított minket bűneinkből éselkészítette az utat, hogy mi is legyőzhessük a bűnt testünkben. Azt is megtanulhatjuk, hogy minden önöst keresztre szegezzünk és másokat szolgáljunk úgy, ahogyan Jézus tette.

Nagyon hálás vagyok azért, hegy ebben az évben – habár a karácsony nem lesz ugyanolyan, mint korábban – lehetséges megemlékezni minden idők legnagyszerűbb ajándékáról! Nem csak megemlékezni Róla, hanem követni Őt az alázat útján. Akkor én is szolgálhatom a körülöttem lévőket. Minden lehetőségem megvan áldani és Hozzá irányítani őket.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.