Mindvégig hálás

Mindvégig hálás

Egy ragyogó példa a Jézust követő élet végére.

4 perc ·

Mellettem ül. Valamikor telve volt energiával, szívesen beszélgetett, de most inkább hallgat.

A test erőtlen, az elme pedig gyenge. Valamikor kenyérkereső volt, autót vezetett, megszerelte az elromlott dolgokat, de most a legegyszerűbb feladatokhoz is segítségre van szüksége. Egyszer-egyszer mesél történeteket a gyerekkoráról, a háborús időkről Európában. De a gondolkodása egyre lassul. Ez a demencia eredménye.

Ennek ellenére telve van hálával. Az arcáról sugárzik az öröm. Ezeket a szavakat használja a leggyakrabban: „Köszönöm!” és „Olyan hálás vagyok!” Hát nem furcsa? Hogy lehet egy ember, aki elvesztette a függetlenségét, és legtöbbször csak egy széken ül egész nap, ennyire hálás?

Valami új

Mi a titka ennek az életnek, ennek a ragyogásnak? Mikor fiatal volt, hallotta, hogy követheti Jézus nyomdokait, aki nem követett el bűnt. „Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját.” 1 Péter 2,21-22.

Ez az elképesztő és erőteljes igevers egy teljesen új világot nyitott számára. Ezelőtt is keresztény volt, de úgy élte az életét, hogy olyan dolgokat tett, amikről tudta, hogy rossz, és csak bűnbocsánatért fordult Jézushoz. Most megtanulta azt, hogy valójában kövesse Jézust: hogy lépésről lépésre megtagadja a bűnt, amikor megkísértetik. Ahelyett, hogy mindig bűnbocsánatért jönne a kereszthez, felveheti a keresztjét, és győzelmes életre juthat. Egy életre, ahol Isten erejével és segítségével többet nem kell vétkeznie!

Ez egy harc volt; időbe telt, de ő kitartott. Ahogy múlt az idő, egyre boldogabb lett. A körülötte lévők látták ennek eredményét. Korábban sokszor mérges volt a gyermekeire, de most kedves és szelíd lett feléjük. Nem panaszkodott többet, és boldog ember lett. Elvetette a büszkeséget, csökönyösséget, önzőséget és minden más bűnt, amit a Szellem megmutatott. Ennek ára volt: fel kellett adnia saját akaratát és véleményét, ami Isten akaratával ellentétes volt. Ez nem jött természetesen, és nem volt egyszerű. Harc volt, ami tökéletes hűséget követelt minden nap minden pillanatában. Vajon megérte?

A hűséges élet eredménye

Sugárzó arca megadja a választ. Ha megkérdik, hogy érzi magát, a válasz mindig: „Remekül!” Ez nem felszínes válasz: tényleg így érti. Minden nap jó nap. Semmi sem maradt meg a panaszkodásból, keserűségből vagy elégedetlenségből. Ez annak a munkának köszönhető, ami a belső emberében ment végbe élete során. Telve van nyugalommal és békével, ami a hűséges élet eredménye.

Mikor rá gondolok, ez a vers jut eszembe az 1 Péter 3,10-11-ből: „Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet.”

„Isten dolgozott bennem”, mondja nagy mosollyal. Milyen csodálatos dolog így tölteni utolsó éveit a földön! Örömmel várva az örök jutalmat, amit azért kap, mert Isten szolgájaként élte életét.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.