Mit jelent hinni Istenben?

Mit jelent hinni Istenben?

Istenben hinni azt jelenti, hisszük, hogy Ő létezik és az Ő Igéje igaz. Természetesen ez hatással van a mindennapi életünkre is…

3 perc ·

Istenben hinni azt jelenti, hogy az Ő Igéje szerint élünk

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsidók 11:6.

Ha hiszed ezt, akkor nyugalmad lesz. Hinni nem azt jelenti, hogy érzed vagy érted, hogy így van. Hinni azt jelenti, hogy életedet Isten Igéjére építed; Isten Igéjének megfelelően viselkedsz és azzal számolsz, hogy Isten maga mondta, ezért Ő irányít mindent és meg fog jutalmazni téged.

Istenben hinni azt jelenti, hogy csak az Ő tetszését keressük

„Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát Szellemből…” Efézus 6:5-6.

Istenben hinni azt jelenti, hogy életedet ehhez az Igéhez igazítod. Aki másoknak akar tetszeni, annak sosem lesz nyugalma, de ha te hiszed, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik Őt keresik, nyugalmat kapsz. „Tudván, hogy kiki ami jót cselekszik, azt veendi az Úrtól…” Efézus 6:8. Más szóval amit az emberek tesznek, semmit sem jelent nekünk, akik hiszünk. Ami jót teszünk, azt visszakapjuk az Úrtól. Ennek elégnek kell lennie számunkra, akik hiszünk Istenben.

Istenben hinni azt jelenti, hogy az Ő arca előtt élünk az elrejtettségben

“Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.” Máté 10:26.

„Mert mi hívők, bemegyünk a nyugalomba…” Zsidók 4:3. Ha valóban hiszel Istenben, ha valóban hiszed, hogy Ő létezik, és hiszed, hogy semmilyen rejtett dolog nincs, ami ki ne derülne, akkor meg leszel őrizve minden gonosztól, amelyre megkísértetsz. Akkor nem lesz nehéz a jót tenni az elrejtettségben.

Élj Isten arca előtt! Ne követelj és ne várj el semmit az emberektől! Ha így teszel, annak csak csalódás és veszekedés lesz a vége. Élj Istennek és “semmi felől ne aggódj, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal hálaadással tárd fel kívánságaid Isten előtt”! Filippi 4:6.

Ez Isten Igéje. Ha van hited, akkor Isten Igéjéhez igazítod magadat azáltal, hogy hiszed, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.

Ha valaki kiesik a szeretetből és hibát talál egy társában, az azért van, mert nem hisz. Ami a legtöbb embert illeti, ahogy a gonoszság megsokasodik, a szeretetük meghidegül (Máté 24:12). Elvész a hitük arra nézve, hogy Isten megjutalmazza az Őt keresőket. Többé már nem hisznek abban, hogy minden a javára szolgál annak, aki Istent keresi, vagy hogy mindenki visszakapja a jót, amit tett. Csak azok őriztetnek meg a szeretetben, akik meg vannak gyökerezve a hitben.

Nem állhatsz készen Jézus eljövetelekor anélkül, hogy meg lennél őrizve a szeretetben. A szenvedések pillanatnyiak és könnyűek mindazok számára, akik hisznek. Számukra a szenvedések igen-igen nagy örök dicsőséget munkálnak (2 Korinthus 4:17).

Akkor készen állunk.

Ez egy szerkesztett változata annak a cikknek, amelyet a BCC „Skjulte Skatter” („Elrejtett Kincsek”) c. folyóirata adott ki norvég nyelven 1963 decemberében ezzel a címmel: „Hidd, hogy Isten létezik”.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.