Mit jelent kegyelmet kapni?

Mit jelent kegyelmet kapni?

Mi a cél Jézus kegyelmi ajándékával? Azért kapom a kegyelmet, hogy elfedezze bűneimet, vagy ez valami egészen más?

Sok minden elhangzott a kegyelemről, de mit is jelent kegyelmet kapni?

A kegyelem megbocsátást jelent:

Először is a kegyelem megbocsátást jelent. A kegyelem rendkívüli ajándék, amelyet akkor nyerünk el, amikor megbánjuk bűneinket, és elfogadjuk Jézust mint Megváltónkat. A megbocsátás ajándéka nélkül örökre elvesznénk. Azáltal, hogy egy tiszta és feddhetetlen életet élt itt a földön, és egyszer sem vétkezett, pedig kísértve volt, Jézus fizetni tudott bűneinkért egyszer s mindenkorra (Ef. 1:7).

„Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje.” Ap.csel. 3:19-20.

Az emberek az ószövetségben is kaphattak bűnbocsánatot állatok áldozása által, de nem kaphattak segítséget arra, hogy többé ne vétkezzenek. Örök körforgás volt: bűn, bűnbocsánat, bűn, bűnbocsánat. Ez az újszövetség jobb reménysége – a felüdülés ideje! Mivel Jézus győzedelmes volt minden kísértésben, egy új utat nyitott nekünk, először azáltal, hogy megbocsátja régi bűneinket és így tiszta lappal indulhatunk, másodszor pedig azáltal, hogy megtanít minket győzni a kísértésben, amiként Ő is győzött (Zsid. 10:20).

A kegyelem segítséget jelent:

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Zsid. 4:16.

Az alkalmas idő az a pillanat, amikor látjuk, hogy kísértve vagyunk a bűnre. Mielőtt elesnénk a bűnben, van egy életbevágó lehetőségünk arra, hogy a kegyelem trónjához járuljunk (imában), és segítséget kérjünk Megváltónktól (aki ugyanúgy megtapasztalta a kísértéseket, mint mi), és a Szent Szellem által Ő kegyelmet és segítséget ad győzni – mielőtt elesnénk!

Nem számít, hogy mennyire meg vagyok most kötöztetve a bűntől, azáltal, hogy követem Krisztust, elítélem és keresztre feszítem azt a bűnt, amelyet a Szent Szellem kijelent nekem, elég kegyelmet kaphatok, hogy teljesen szabad legyek és győzelmem legyen.

A kegyelem időt jelent:

„Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja: »A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.« Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” 2 Kor. 6:1-2.

Ahogyan ezt olvassuk, és érezzük a vágyat győzni a bűn felett, továbbra is kegyelmi idő van az életünk felett. Azonban ez a kegyelmi idő nem korlátlan, és nem tudjuk, mennyi időnk van még. Ma van az üdvösség napja; ma van lehetőségünk a kegyelem trónja elé járulni, hogy segítséget kapjunk arra, hogy meg legyünk mentve (megszabaduljunk, győztesek legyünk, többé ne legyünk kívánságaink és saját önző énünk szolgái). Ne hagyd, hogy hiába legyen a mai nap!

Az alázatosok kegyelmet kapnak:

Isten kegyelmet ad az alázatosoknak (Jak. 4:6). Be kell ismernem, hogy teljesen alkalmatlan vagyok jó és tiszta lenni a saját erőmből. Be kell ismernem, hogy teljes mértékben függök Krisztus segítségétől, hogy legyőzzem a gonosz hajlamokat magamban. Ha ebben az alázatos állapotban maradok, csak akkor képes Isten kegyelmet adni.

A kegyelem azt is jelenti, hogy mindent, amit elérek szellemi fejlődésemben, még földi dolgokban is, Istentől kaptam, aki a Fiát adta, és ezért minden elismerést neki kell adnom.

A kegyelem azt jelenti, hogy lehetséges józanul, igazságosan és kegyesen élni:

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.” Tit. 2:11-14.

Tehát mit jelent kegyelmet kapni?

A kegyelem bocsánatot jelent. A kegyelem segítséget és erőt jelent arra, hogy győzzünk minden bűn felett, amelyre Isten rámutat. A kegyelem időt jelent, amely alatt saját megváltásunkon dolgozunk. Ez a kegyelem rendelkezésére áll mindannak, aki hajlandó megalázni magát, és elfogadni Jézust mint Urat azért, hogy bocsánatot kapjon; és ami még jobb, hogy a kegyelem mindennap elérhető a kegyelem trónjánál mindazok számára, akik hajlandók megalázni magukat, és segítségért, erőért kiáltanak Istenhez, hogy legyőzzék a bűnt, amely feljön bennünk. Ma van a kegyelem napja.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.