Mit jelent Szellemben járni?

Mit jelent Szellemben járni?

A Biblia azt mondja, ha Szellemben járunk, nem visszük véghez a test kívánságait. Mit jelent ez?

Pál azt írja a Galátzia 5:16-ban, „Mondom pedig, Szellem szerint járjatok és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.”A Biblia a természeti test kifejezés alatt mind annak a dolognak a lakhelyét érti egy emberben, amely ellenkezik Istennel és az Ő akaratával.
Az énünk olyan, mint egy irányító központ, mely számtalan jelt és cselekedetet közvetít. A jelek és a cselekedetek ebben az irányító központban mind akörül forognak, hogy vigyázz magadra, óvd saját egódat, dicsőséget és szívességet szerezz, illetve felemeld magadat mások kárára. Ez a test kívánsága, amelynek végtelen követelése és elvárása van. Általában irányíthatjuk testünket egy bizonyos fokig – legalábbis addig, amíg a test ösztönei nem kedveznek az énünknek.  Javarészt azonban, az emberi természetünk a test erőit elszenvedő alanya. Ezért, mikor a nemzedékeken keresztül öröklött negatív jellemzők megjelennek, gyakran halljuk a jól ismert mondatot: „Én is csak emberből vagyok.”

Azonban Pál azt írja, hogy ha a Szellemben járunk, többé már nem szükséges véghezvinni ezeket a kívánságokat. Másként gondolkodsz és viselkedsz a különböző élethelyzetekben, mint mások.

„Járj Szellemben!”

Mikor jársz, előre mész. A pontból haladsz B pont felé. Hogy Szellemben járhass, először meg kell kapjad magát a Szellemet. A Szellem, melyről mi most itt beszélünk, a Szent Szellem. A Szent Szellem egy valódi erő – éppen olyan valódi, mint amikor egy daru felemel egy szállító konténert a hajóról a mólóra. Ha megkapod ezt az erőt az életedben, egy új nap kezdődik; ez egy új nap kezdete és egy rendkívül érdekes fejezete az életednek.

A legtöbben, kik ezt a Szellemet kapták, legszívesebben megfürödnének ebben és jól éreznék magukat, mint egy játszani vágyó gyermek. De a Szent Szellem nem egy játékszer. Ez egy segítség mindazoknak, akik eredményeket akarnak elérni keresztény életükben. A Szent Szellem rendelkezik minden lehetséges jó tulajdonsággal. Erőt ad arra, hogy elhordozzuk a legnagyobb terheket és csapásokat. A Szellem vezető is. Ismeri az utat, amelyet Jézus nyitott, amíg itt volt a Földön – Az út, amely elirányít minden ártalmas és negatív dologtól és elvezet oda, hogy áldjad és jót tegyél felebarátoddal. Ez be fog tölteni téged örömmel és békével; keresztül-kasul boldog leszel és a körülötted lévők is észreveszik majd ezt.

A Szellem „emlékeztet…” és erőt ad nekünk

Mindannyian találkozunk szerencsétlenséggel. Ki nem érzett még így „ami most történik az tragikus és értelmetlen”? Elvesztetted a mobiltelefonod, pénzedet, vagy esetleg egy jó barátodat. Talán valaki megrágalmazott a munkában. Jelentkeztél egy jó állásra, de nem kaptad meg. Sok példa van. Mi történik, ha a Szellemben jársz? Jézus azt mondta, hogy a Szellem eszedbe juttatja mindazt, amelyet Ő mondott nekünk. (János 14:26) Olvashatod például Máté 6:34-ben: „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől.” Az aggodalom különbözik attól, hogy megtervezd a napodat; az aggodalom az, amely elnyom; elveszi az energiádat és az örömödet.

A Szellem szintúgy emlékeztet Péter levelében,”Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok.” 1 Péter 5:7. Amikor Szellemben jársz, ezek az igék egyenesen a szívedbe és az elmédbe jutnak. Egy erős oszloppá válsz azáltal, hogy „nemet” mondasz mind arra a gondolatra, amely feljön és aggodalmat okozna. A Szellem erőt ad erre ugyanúgy, mint egy daru, amely több tonnányi árut felemel a hajóból a mólóra.

Engedelmességben való járás

Szellemben járni annyit jelent, hogy engedelmeskedünk a Szellemnek – a törvényeknek és parancsolatoknak, amelyeket a Szellem eszedbe juttat a kísértés idején. Kísértve lenni nem ugyanaz, mint vétkezni, azonban a kísértésben döntés elé kerülsz. Amikor valaki valami rosszindulatú vagy durva dolgot mond, mindannyian tudjuk, mennyi féle kísértés jön fel: torold meg vagy különféle módon igazold magad. Ha úgy teszel, hogy ezzel megszeged Isten parancsolatait, vétkezel. De mit mond a Szent Szellem? Ne győzessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha a Szellemben jársz, győzöl a kísértésben. Megoldod a helyzetet pozitívan, amely örömöt ad egy felszabadító és pusztító dominó-effektus helyett.

A Szellemben való járás gyümölcsei

A Szellemben való járás által valami hihetetlen dolog történik. A „Szellem gyümölcsei” ahogyan a Biblia nevezi, elkezdenek növekedni az életedben – béke, öröm, szeretet, hűség és jóság többek között (Galátzia 5:22). Te, aki olyan nyugtalan, aggodalmaskodó és gyakran boldogtalan voltál, egy sokkal egészségesebb jövőképet kapsz az életre nézve. Szilárddá válsz és képes leszel békét teremteni magad körül. Boldog leszel és ez egy természetes részévé válik az életednek. Többé már nem leszel irigy másokra. A szeretet megszabadítja a gondolataidat az énedből eredő végeláthatatlan követelésektől úgy, hogy helyette másokra gondolsz és mind arra, amely nekik jó lehet. A hűség a személyiséged részévé válik. Mindabban megbízható leszel, amit mondasz és teszel. Egy új személy leszel. Többé már nem lesz helyénvaló azt mondani: „Mi is csak emberek vagyunk.” Valami teljesen új születik az életedben s ezért máshogyan gondolkodsz és viselkedsz, mint ezelőtt.

Mindez győztessé tesz. Mindezek a tulajdonságok a Szellemben való járás által növekednek és az élet napos oldala felé haladsz.

Ez az az élet, melyet Jézus élt a Földön, és tanítványaként te is élhetsz. A Szellemben való járás gyakorlást igényel. Alkalmanként a dolgok kissé félresiklottnak tűnhetnek, különösen keresztény életed elején, de nem szabad elvesztened az erődet vagy azt gondolnod, mindez hiábavaló. A Szellemet „Vigasztalónak” is nevezik egy fordításban. Megvigasztal minket, több bátorságot és új erőt ad, amikor szükségünk van arra. A Szellem velünk van a mi utunkon és megadja a megfelelő táplálékot, amikor szükségben vagyunk, amikor szeretjük az igazságot.

A 2. Timóteus 1:7-ben azt írja, „Mert nem félelemnek Szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” Járj Szellemben. Akkor egy beteljesedett életed lesz. Ez nem filozófia vagy teória.

Sokan vannak napjainkban mindmáig élő emberek, akik tapasztalták mindezt és a körülöttük lévő emberek meg is erősíthetik, hogy ez igaz. Az, hogy csak egy ún. hívő vagy és egy gyülekezet, vallás vagy valamilyen vallásos csoport tagja vagy, még nem fogja megoldani a problémáidat; de a Szellemben való járás megoldja a saját belső, valamint más emberekkel való konfliktusaidat. Egy jobb élet – ennél jobb ajánlat nincsen.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.