Mit tegyek, ha elveszítettem a kapcsolatomat Jézussal?

Mit tegyek, ha elveszítettem a kapcsolatomat Jézussal?

A kapcsolatod Jézussal megfakult, és nem tudod, hogyan kerülhetne vissza minden a régi kerékvágásba?

5 perc ·

Érezted már, miután Krisztusnak adtad az életed, hogy Ő messze volt tőled? Hogy áldása az életed felől eltávolodott, és kapcsolatod vele egészen annyira kifakult, hogy úgy érezted, az élet körülményeit egyedül navigálod, az Ő vezetésétől és törődésétől megfosztva? Te, ki egykor nagyszerű bensőséges boldogságot éreztél, földöntúli örömöt, egy fekete lyukhoz hasonlóba kerültél szellemileg? Nem vagy egyedül.

A jó katona

Mikor Jézus követőjeként szerződtél, besoroztak katonának, és egy jó katona elkerülhetetlenül találkozni fog az ellenséggel a csatában. Ki az ellenségünk, ki akar kárt okozni nekünk? „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” 1.Péter 5:8 A Sátán semmit sem szeretne annál jobban, mint hogy elveszítsük kapcsolatunkat a Megmentőnkkel. Vajon mi képes legyőzni egy ilyen látszólag félelmetes ellenséget?

A Biblia világosan kifejezi: a hited. „És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” 1.János 5:4 Milyen hitem, mikor olyan gyengének és erőtlennek érzem magam? Talán úgy érezhetem, egyáltalán nincs hitem. Mindenesetre hiszem, hogy Jézus meghalt a kereszten értem, nem? Ezzel nincs probléma. Nagyon sokat segít, ha erre gondolunk; valóban átgondoljuk szeretetének mélységét egy ilyen nyomorult felé, mint én. Értem halt meg! Értem személyesen, nem csak úgy összességében, az emberekért általánosságban. Annyit vérzett és szenvedett értem ott, mint senki másért ezen a Földön. Hidd ezt!

Hajlandó volt ezt megtenni, mert hitt benne, hogy sikerülni fog megtartanom az Élet Igéjét a mindennapi életemben. Még azt is elhitte, hogy győzni fogok, ahogyan Ő győzött! Nem hiába élte az életét és nem hiába halt meg. Testvéreket akart, olyanokat, akik szintén hajlandóak lesznek felvenni a keresztjüket a mindennapi életükben, vállalni a szenvedést a természeti testben inkább, mint hogy a bűnt tegyenek a kísértés idején. (Lukács 9:23; 1. Péter 4:1-2; Róma 8:29-36) Ha valóban ez az őszinte indulatom (természetesen Isten tisztában van a valódi szándékaimmal és kívánságommal – és itt az érzelmeim nem játszanak szerepet), akkor valóban értékes vagyok az Úr számára, és Ő kétség kívül erőteljesen meg akar erősíteni, hogy azt az életet éljem, és úgy járjak, ahogyan Ő járt.

Érzések

Vedd észre, az érzéseid csak érzések, és nem feltétlen az igazság. Már ha úgymond semmit sem érzel, az is egy érzés, ezért ne támaszkodj az érzésekre; nem állíthatnak meg a cselekvésben. Nem engedheted meg az érzéseidnek, hogy megszabják az életedet. Azok ingatagok, ellentétben a hittel, amely szilárdan áll akár egy szikla! A hit cselekedet, az érzéseidtől független. Isten Szava igazság, ragaszkodj ahhoz. Jakab így mondja: „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” Jakab 4:8 Ha engedelmeskedsz neki, annak ellenére, hogy talán máshogyan érzed, megtapasztalod az igazságot ebben.

Nem érezte Jézus is, legalább egyszer az életében, hogy Isten elhagyta Őt? (Máté 27:46) Emlékezz arra is, hogy az Úr azt mondta, hogy Ő ködben lakik. (1.Királyok 8:12) Ott van veled, mikor ködös időkön mész keresztül! Menj az érzéseid ellen, vagy annak hiányával szemben. Olvasd a Bibliádat! Imádkozz, hogy nyitott szívet kapj az Ő Szava felé, és a szellemi táplálék meg fog erősíteni. Harcolj a hitedért! Nyomulj előre Jézushoz! Szeresd és szolgáld Őt Önmagáért, nem az érzéseid miatt, vagy a nyereségért. Így egészséges kapcsolatod lesz Vele.

„Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak a gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. …  És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból.” Jeremiás 29:11,13-14. Harcolj, mint Jézus Krisztus jó szolgája, aki letette az életét érted személyesen! Isten az Ő szeretetében és hűségében kétségkívül helyreállítja a hit és megváltás örömét számodra!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.