Te másik világra lettél teremtve?

Sion szimbolizálja a vándorló népek vágyát egy biztonságos haza iránt. Te vágysz a szellemi hazád felé?

Te másik világra lettél teremtve?

Sion hegye

„Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez…” Zsidók 12:22–24.

Jeruzsálemet, az izraeliták szent városát Sion hegyére építették Izraelben. A zsidók a világ minden tájáról ezt tekintik hazájuknak, ahová egy napon majd visszatérnek. Ez egész identitásukat átitatja; érzik, hogy ide tartoznak.

Így érzünk mi, szellemi izraeliták is. Nem tartjuk magunkat e világ részeseinek, csak a mennyei királyság – mennyei Jeruzsálem – lakosainak. Csak rövid ideig vagyunk itt a földön, addig, míg vissza nem térünk méltó otthonunkba, hogy a Báránnyal lehessünk örökre. (Jelenések 14:1)

Másik világra teremtve

C.S. Lewis ezt írta: „Ha olyan vágyakat látok magamban, amelyeket e világon semmi sem tud kielégíteni, az egyetlen logikus magyarázat az, hogy egy másik világra lettem teremtve.”

Gondolkodtál már azon, hogy egy másik világra lettél teremtve? Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökség van fenntartva számodra a mennyben, amely nem múlik el! (1 Péter 1:4) Érzed ezt? Látod, hogy ami elő van készítve számodra, az sokkal nagyszerűbb, mint bármi ezen a világon?

Áldott legyen Isten, aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által! (1 Péter 1:3)

Nekünk, akik új életre születtünk Krisztusban, szellemi hazánk a Sionon van. A földön idegenek és vándorok vagyunk. (Zsidók 11:13) Jézussal együtt mondjuk, hogy a mi országunk nem e világból való, mert oly sokkal messzebb látunk, ezen a földön túl! (János 18:36) Itt ezen a világon arra használjuk az időnket, hogy felkészüljünk arra a napra, amikor végre Sion hegyén állunk együtt a Báránnyal és azokkal, akik hűségesek voltak. (Jelenések 14:1)

Sion: Isten megingathatatlan lakhelye

Sion Isten lakhelye, mozdíthatatlan és megingathatatlan. Ez sosem fog változni. A Szellem, amely ott uralkodik, sohasem fog megváltozni és hóbortokhoz vagy irányzatokhoz igazodni. Isten igazsága időtlen, tökéletes és megváltozhatatlan. „Isten van benne, nem inog meg…” Zsoltárok 46:6 (Zsoltárok 132:13–14)

Kérdezhetnénk: ha Sion az otthonunk, akkor Isten miért helyezett minket a földre? Mindennek, amit Isten beenged Sionra, először meg kell próbáltatnia. Azért vagyunk a földön, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra – hogy olyan rendíthetetlenné és megingathatatlanná váljunk, amilyen Sion maga: hitben megalapozott, becsületességben és igazságban meggyökerezett, hű a szeretetben, rendíthetetlen tisztaságban, alázatban, türelemben, könyörületességben és mindenben, ami csak jó. (1 Péter 1:6–7) Addig kell megpróbáltatnunk és felrázatnunk, mígnem csupán a rendíthetetlen és mozdíthatatlan dolgok maradnak meg. (Zsidók 12:26–29)

Ha látjuk Siont, akkor állandó érdeklődésünk van abban, hogy eljussunk oda. Látásunk magasan a földön lévő dolgok fölött van. Mindent, amit teszünk, azért tesszük, hogy hazánkba eljussunk. Nem pazaroljuk az időt a test kívánságainak kielégítésére, a szemek kívánságára és az élet kérkedésére. (1 János 2:16) Tudjuk, hogy ezek nem elégíthetnek ki. (1 Péter 1:24-25)

Nagyon sok vonzó dolog van ezen a világon az emberi lélek számára. Ám ha Sionhoz tartozunk, az elsődleges számunkra, hogy Isten országát keressük. Tudjuk, hogy akkor Isten megáld minket mindazzal, amire szükségünk van a földi és szellemi élethez egyaránt. (Máté 6:33; Efézus 1:3)

Új, örök természet

Már most is polgárai lehetünk ennek a szellemi városnak, amíg itt, ebben a hitetlen és nyughatatlan világban élünk! (Filippi 2:15) Itt igazságra, örömre és békére juthatunk. (Róma 14:17) Isten Sion ura; Ő írja a törvényeket, Sion törvényeit a mi szívünkbe és elménkbe. (Jeremiás 31:33) Ezek a törvények keresztülvezetnek minket a testünkön – megmutatják a bennünk lakó bűnt, és megtanítanak legyőzni azt. A Krisztus Jézusban lévő kegyelem által nekünk, akik hozzá tartozunk, sosem kell szándékosan vétkeznünk. Amikor kísértésbe esünk, akkor győzünk felette a Szellem erejével, majd Krisztus erényei bontakoznak ki bennünk. (Róma 8:29)

Ez az új természet a miénk lesz örökké! Sion gyermekeiként hagyjuk magunkat agyag módjára formálni és alakítani a fazekas kezében. Így minden tökéletlenségünktől és szeplőnktől megszabadulunk. (Jeremiás siralmai 4:2) Ez vezet minket a békés, áldott létre ott.

Abszolút semmi tisztátalanság nem juthat be Sion kapuin át Isten szent városába. Mindenkit, aki keserűséget, gyűlöletet, gonosz beszédet, rosszindulatot, irigységet és hasonlókat próbál behozni, megállítanak a kapuknál. Sion polgáraiként szellemi harcban állunk a test kívánságaival szemben, és így közösségünk van egymással; egybe vagyunk kötve a többi polgárral Krisztus testében. Egység és testvériség van mindazok között, akiket Jézus megváltott, hogy vele együtt lakhassanak.

Szellemi zsidóként mi, akik vágyunk a szellemi hazánk felé, Jézussal együtt tehetünk bizonyságot, hogy „jön e világ fejedelme, és felettem nincs hatalma”. János 14:30

 

 

Itt olvahatsz még több inspiráló idézetet C. S. Lewistól (angol):
https://www.deseretnews.com/top/817/0/Top-100-CS-Lewis-quotes-.html

 

Érdekelhet még a vágy valami több után téma, vagy az alábbi cikkek:

 

Ingyenes e-könyvek letöltése

Az Új szövetség és a törvénytelenség titka

Az Újszövetség személyes szövetség Istennel, amelyben elkötelezzük magunkat, hogy engedelmeskedünk Isten minden akaratának. Cserébe Isten kötelezi magát, hogy mindent megad, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt megtegyük. A törvénytelenség titka az, hogy a legtöbb ember félremagyarázza a kegyelemnek ezt a részét, amit Jézus hozott nekünk, és Isten kegyelmét engedélynek használják a bűnre.