Lemondani akaratodról és gondolataidról

Lemondani akaratodról és gondolataidról

Isten mondja: „Az én gondolataim nem a te gondolataid és az én utam nem a te utad…” Ennek így is kell maradnia?

2 perc ·

Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.” – Ézsaiás 55:7-9.

Nem léphetünk az új útra, amíg el nem hagytuk a régit. A gondolatok elég gyakran lehetnek problémásak, ahogy felbukkannak búvóhelyeikről.

Sátán nem enged el olyan könnyen egy embert, ezért jön a sok vádolással. A bűnös úton, ahol sokan járnak, mély lábnyoma van az igazságtalanságnak, hazugságnak, tisztátalanságnak, kapzsiságnak, gőgnek, bátortalanságnak és minden másnak, amit a „bűn” szó takar.

Mondj le utadról: Mondj le gondolataidról

Nem mondhatsz le utadról anélkül, hogy el ne hagynád a sok gondolatod. A bűnös gondolatmenettől és a gonosz szokásoktól való szabaddá válásért harcolnod kell a hit harcát. Isten gazdagon megbocsájt, ha te mindenáron el akarod hagyni ezt a gonosz utat, a gonosz gondolatokat, és szeretnél igazán átváltozni.

Azután elvisz minket a jó útra, jó és nemes gondolatokkal, amik csak tiszták és jók. A bűn nehéz terhét cipelni az utadon szörnyű, de az evangéliumnak való engedelmeskedés felszabadít mindenféle bűntől. Egy új és élő útra lépünk az igazságosság és dicsőség szolgálatában. E szolgálat gyümölcse a megszentelődés, mely Krisztus erényeihez vezet, és melynek vége örök élet örök dicsőségben. (Róma 6:22)

Pál arra buzdít bennünket, hogy feledjük el azokat a dolgokat, amik mögöttünk vannak és arra figyeljünk, amik előttünk vannak és nekifeszülve fussunk a cél felé Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Filippi 3:14)

Ezért van remény sokak számára, hogy megosszák ezt a jutalmat.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először “Forlate sin vei og sine tanker” címmel jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában 1992 márciusában.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.