Ne korlátozd Istent!

Ne korlátozd Istent!

Igazán hiszel Isten jóságában és erejében, vagy magadból indulsz ki?

2 perc ·

Légy kis gondolatokkal magadról, de nagy gondolatokkal Istenről és mindarról, amit benned tehet, mert Ő egy igen hatalmas és jó Mester! Hatalmas dolgokat visz véghez még a leggyengébbekben is!

Ne korlátozd Istent!

Végzetes hibát követsz el, ha azt gondolod nemes dolog azt hinni, hogy Isten nem cselekedhet nagy dolgokat benned és általad. Ne téveszd össze Istent magaddal. Ahelyett, hogy magadról lennének kis gondolataid, Istenről gondolsz keveset, ez pedig nem erény.

Ha mi magunk kellene, hogy elvégezzük ezt a munkát, akkor teljesen jogosan gondolnánk így. De ennél nagyobb hibát el sem követhetnénk. Ő – a kimondhatatlanul hatalmas és jó Urunk – teszi ezt, és Ő képes erre!

„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Zsolt 37:5

„Hű az, a ki elhívott titeket és ő meg is cselekszi.” 1 Tesszalonika 5:24

Higgy az igaz Istenben

Mondhatjuk, hogy a legnehezebb dolog abban hinni, hogy Isten tényleg olyan jó, mint amilyen jó valójában. Minden gond nélkül hisszük, hogy Isten jó. Hisszük, hogy annyira jó, hogy megbocsájtja a bűneinket, de azt hinni, hogy Ő olyan kimondhatatlanul jó, hogy megengedte, hogy isteni természetének részesei lehessünk, hogy minden elképzelhető bűn felett győzhetünk, hogy használjon, és nagy dolgokat bízzon ránk, ez az igazi kihívás. Mit cselekedjünk hát? Higgyünk az Igében! Higgyünk az ígéreteknek! Mint például: Kolossé 1:28, Kolossé 1:11, Kolossé 1:22, Filippi 4:13, Filippi 4:19, Filippi 2:15, Filippi 1:6, Efézus 6:13, Efézus 1:19, Efézus 2:6-7, Efézus 3:19-20

Nézzük meg ezt az utolsó verset: „hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” Ki hiszi, hogy Isten ilyen hatalmas dolgot képes és fog is cselekedni a mi életünkben? Vagy úgy gondolod gőgös gondolatok ezek? Másképp fogalmazva: gőg volna nagy gondolatokkal lenni Isten jósága és ereje felől? Vagy, hogy kis gondolatokkal lenni Isten felől alázat?

Nem – ilyenkor kevered a dolgokat, összetéveszted Isten munkáját a saját munkáddal. Gondold át újra!

A BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) folyóirat 1951 áprilisi számában a „Legyenek kis gondolataid magadról, de nagy gondolataid Istenről és a munkáról, melyet benned végez!” címen megjelent norvég cikk alapján fordítva.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.