Nővérek Krisztusban: Határtalan lehetőségek

Nővérek Krisztusban: Határtalan lehetőségek

Mi is ünnepeljük a nőket ma és minden nap!

6 perc ·

Március 8-án az egész világ a nőkre koncentrál, és ebben az AktívKereszténység is részt vesz.

Nővérek Krisztusban

Mind ismerünk nővéreket, akik példák abban, mire juthatunk el, ha Isten kezébe tesszük az életünket. Nővéreket, akik megmutatják, hogy az Isten Igéjére épülő élet igaz örömhöz, boldogsághoz, békéhez és nyugalomhoz vezet. Gazdag és érdekes életeket; életeket, amelyek legyőzték a viszontagságokat, kiszélesítették a határokat, irányt mutattak, megbirkóztak fájdalommal és nehézségekkel, és mindig győzedelmeskedtek Krisztusban (2 Korintus 2:14). Ők a nők a Bibliában, szellemi vezetők, anyák, nővérek, nagymamák, nagynénik, barátok stb.

Mi egy olyan közösség része vagyunk, ahol buzdítjuk és erősítjük egymást, hogy saját életünkben körülményeinktől függetlenül ilyen nők legyünk. Isten kegyelmével az életünk fölött erre mindannyian képesek vagyunk.

Egyáltalán nem számít, milyen helyzetben vagy, hogy a nyilvánosság számára látható vagy-e, hogy a munkahelyeden, baráti körben vagy a családoddal vagy: keresztény nőként a lehetőségeid korlátlanok Isten számodra szóló tervén belül. A legfontosabb nem az, hogy előretoljuk saját ötleteinket annak kapcsán, amit el szeretnénk érni; hanem az, hogy megtaláljuk, mi Isten akarata, és minden energiánkat és időnket használva küzdjünk azért, hogy az Ő akarata történjen úgy a Földön, mint a mennyben életünk során (Máté 6:10).

Keresd a fentről való bölcsességet!

Sok dologért lehet harcolni, sok mindenbe bekapcsolódhatunk, és sok alkalom jöhet, amikor az igazságtalanságot le kell győzni, akár a személyes életünkben vagy magasabb szinten. Ahhoz, hogy ezt a megfelelő módon tegyük, bölcsességre van szükségünk. Ha csak odacsapunk saját értelmünkben és ítélőképességünkben bízva, nem igazságot munkálunk (Jakab 1:19-20). Amennyiben el akarunk érni valamit, a fentről való bölcsességet kell keresnünk.

„A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.” Jakab 3:17.

A nők Istentől kapott feladata személyenként eltérő. Harcolhatunk egyenjogúságért, tiszteletért és igazságért, tiltakozhatunk a munkahelyi diszkrimináció ellen, törekedhetünk arra, hogy a legjobb anyák legyünk, vagy csak járhatunk a saját utunkon. Ettől függetlenül vizsgálnunk kell magunkat és gondoskodnunk kell arról, hogy amit teszünk, a bölcsesség alázatában tegyük. Nem azért, hogy felmagasztaljuk magunkat, hanem mert hisszük, hogy ezeket a cselekedeteket akarja Isten, hogy véghezvigyük.

A bölcsesség „megtalálni az életünket és elveszíteni azt” (Máté 10:39). Más szóval megtalálni az adott helyzetben emberi reakcióinkat és indítékainkat, amelyek meg vannak kötve a testben lakó bűntől, és aztán elveszíteni őket azért, hogy Isten akarata legyen meg helyettük. Akkor elkezdjük úgy látni a helyzeteket, ahogyan Isten látja őket, nem a saját emberi értelmünkön keresztül. A szükséges bölcsességet úgy találjuk meg, hogy Istent keressük a sajátunk helyett.

„Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál; és egy bűnös sok jót veszt el.” Prédikátor 9:20.

„És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban; az Úr félelme lesz kincse.” Ézsaiás 33:6.

Kereszténység Isten Igéjére alapozva

A kereszténység, amely Isten Igéjére van alapozva, nem pedig ember teremtette ötletekre és ideológiákra, vezető a valódi egyenlőségben, és nem különböztet meg hátrányosan. A kereszténységet Krisztus tulajdonságai, a Szellem gyümölcsei jellemzik: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Galácia 5:22-23). Nem számít, ki vagy; amennyiben arra törekszel, hogy életedben ezeket az erényeket a sajátjaiddá tedd, akkor életed az igazság példája lesz. Nincs megkülönböztetés azzal kapcsolatban, hogy ki érheti ezt el az életében. És ha egy keresztény számára ezek az irányadók, akkor nem lesz diszkrimináló, gyűlölködő, sértő, büszke, és nem nyom el senkit, saját magát sem. A kereszténység önbizalmat ad (mindenre van erőm Krisztusban!), megerősít, és segít minket, hogy ne engedjük magunkat elnyomni.

Senki sem lett tökéletes ezekben az erényekben, de tudnunk kell ezt mondani Pállal együtt: „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” Filipi 3:12. Ez a célja Krisztus tanítványának.

Ha az egész világ átadná magát ennek az igaz kereszténységnek, akkor megoldódna a világ minden problémája az egyenlőtlenséggel, bántalmazással, diszkriminációval, gyűlölettel stb. kapcsolatban.

Ez egy kihívás mindenki számára! Állj ki mindazért, amit a mennyország képvisel: az igazságért, szeretetért, tiszteletért, békéért, örömért stb.! Légy fény a sötét világban, és mutasd meg, mit tud tenni Isten hatalma azokon az embereken keresztül, akik az Ő akaratát teszik!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.