A rendkívüli igazság arról, hogy mit is jelent Jézust követni

A rendkívüli igazság arról, hogy mit is jelent Jézust követni

Ismerd meg Garret-t, egy fiatal férfit, aki nem tudta összeegyeztetni a vallást azzal, amit a Bibliában olvasott.

„Úgy tűnt, hogy folyamatosan változik. Úgy tűnt, mindig van egy újabb megjelent könyv, vagy egy új pásztor nagy ötletekkel, melyeket követve jó keresztények leszünk, de nem értettem, mi is volt a lényege ennek az egésznek.

Ismerd meg Garret-t, egy fiatal férfit, aki egy szokványos keresztény családban nőtt fel. Minden vasárnap templomba ment és gyerekként keresztény iskolába járt, de nem tudta összeegyeztetni a vallást azzal, amit a Bibliában olvasott.

„A hitem alapja az volt, hogy Jézus Isten és ha hiszel Benne és abban, hogy meghalt a kereszten majd feltámadt, akkor egy ingyen jegyed van a Mennybe. A cél pedig az, hogy a lehető legjobb életet éld és próbáld meg követni a Bibliában írtakat, amennyire csak lehet.

„Fiatal koromban kezdtem olvasni a Bibliát és emlékszem, hogy az első ellentmondás, melyet megláttam aközt amit olvasunk és amit tanítottak a templomban az időben, az a 1. János 3:8-ban van írva, „Aki a bűnt cselekszi az ördögtől van.”, ettől nagyon megijedtem, mert a bűnt cselekedtem. Megkérdeztem volna a pásztorokat erről, de nekik nem lett volna erre válaszuk vagy magyarázatuk, mert nem éltek győzelmes életet.

„Számomra ez feketén-fehéren érthető volt, hogy nem szabad többet bűnt cselekednünk. Az igehirdetés az volt, hogy Jézus megbocsájtja a múlt, jelen és jövőbeli bűneidet és ezzel vége, de a Bibliában világosan azt olvastam, hogyha folytatod a bűn cselekvését, akkor az ördögtől vagy.

„Meg voltam kötve a vágyaimtól, a büszkeségemtől és attól, hogy mások mit gondolnak rólam és mit tettek velem. Nem volt bennem sem békesség sem öröm, de mindig kerestem ezeket. Gyülekezetből gyülekezetbe mentem, hogy rátaláljak arra a békességre és örömre, amit a Bibliában olvastam, de nem találtam.

Jézus életének igazi célja

„Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy a keresztények nagy része tudja, hogyan élt Jézus. Azt gondolják, hogy lejött a Földre és végigtáncolta az életet, mert Isten volt. Jézus azt mondja „Gyere, kövess Engem”, de hogy tudnám követni, ha Jézus Isten volt? Én csak egy ember vagyok; nem tudom azt tenni, amit Isten.

„Ez megfutamodásnak tűnt, hogy Jézus lejön a Földre és azt mondja ’Oh, lejövök ide teszek egy csomó csodát Istenként, de nem kell törődnöm olyan emberi tulajdonsággal, mint a kísértés.’ És akkor azt mondja nekünk, hogy ’menj és többé ne vétkezz.’ Miért kért volna olyat, amit lehetetlen lenne megtenni?”

„De hol a könyörület ebben? Az van írva, hogy Ő együtt tud érezni velünk a gyengeségeink miatt, de az a Jézus, akiben hittem gyerekkoromtól – Ő nem tudott együtt érezni velem a gyengeségeim miatt. Nem tudott együtt érezni velem abban, hogy nem tudtam legyőzni az ifjúkori kívánságokat. Nem tudott együtt érezni azzal, hogy nehéz volt iskolába mennem, mert ez a személy azt gondolta rólam, vagy az a személy pletykált rólam. Az ottani Jézusban nem találtam semmit, amit igazán követhettem volna.

Életet prédikálni, nem csak szavakat szólni

„El akartam hinni, hogy lehetséges győzelmes életet élni. Szerettem volna nagyon áldás lenni, de annyira meg voltam kötve attól, hogy mit gondolnak mások rólam. Úgy meg voltam bilincselve saját követeléseimtől másokkal szemben, hogy arra kellet rájönnöm, nem tudok segíteni senkinek, amíg meg vagyok kötve a bűntől. Az van írva, hogy a gyülekezetnek vannak apostolai, prófétái, tanítói és evangélistái, de én nem láttam ezeket az embereket, az idő alatt, amíg felnőttem. Világosan emlékszem, hogy azon gondolkodtam: ’Hol vannak az apostolok? Hol vannak a mai Pálok és a Péterek és a Jánosok?’

„ Pál azt írja: ’ És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában’ (1. Korinthus 2:4) Úgy tűnt, hogy minden csak a megnyerő szavakról szólt a gyülekezetekben ahol jártam. Hallgattam és arra gondoltam; ’Ez egy jó szó,’ de a következő nap, vasárnap után, mikor jöttek a kísértések és próbák, nem volt semmi, ami segített volna. Nem emlékeztem arra, amit a pásztor mondott.”

„ Az első alkalom, amikor hallottam valakit erővel beszélni, akkor volt, mikor a gyülekezetbe, ahova éppen jártam, jött egy ember, név szerint Jether Vinson. Mikor ő prédikált, éreztem, hogy ez volt az élete, ez volt az ő bizonyságtétele.  Ő győzelmes életet élt a bűn felett. Ez volt az ő példája. És láttam abból, ahogy élt, ahogy viselkedett, hogy ténylegesen szabad volt a bűntől és ez nagy reménységet adott nekem, hogy velem is ugyanez lehet -hogy nem kell tovább a bűnben élnem.

„ Egy kis idő után mikor olvastam, hogy ’Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában’ (Lukács 2:52) arra gondoltam ’Wow, Jézus gyarapodott? Istennek nem kell gyarapodnia. Isten az Isten. Mit adhatott volna még hozzá az istenihez?’ De Jézus gyarapodott bölcsességben és testének állapotában és ez számomra hatalmas volt. ’Gyarapodhatok bölcsességben és testem állapotában!’ Jézus Isten fia volt, de nem Istenként jött le a földre. Emberi lényként jött. Neki is Istent kellett követnie. És a gondolat, hogy követhetem ezt a Jézust a Bibliából, nagy örömöt hozott a szívembe. Oh, követhetem Jézust!

Követni Jézus lábnyomait

„ Mielőtt megtértem, mielőtt ezt az új gondolkodást kaptam, hogy igazából követhetem Jézust, azelőtt az itteni életbe vetett reményem olyan földi dolgokban volt, mint megházasodni, házat vásárolni, és egy jó állást szerezni. Nagyon csalódott és mérges lettem, ha a dolgok nem mentek a helyes irányba. Mindig úgy volt ’ha jó történik, akkor jó az élet, de ha nem, akkor rossz az élet.’

„Megtérésem után a reményem az lett, hogy olyanná válok, mint Krisztus; áldás leszek másoknak. Az van írva a Róma 8:28, ’ Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van…,’ és ezért minden helyzet, amiben vagyok, az a javamra van. Ez egy hatalmas változás volt abból, ahogyan megtérésem előtt voltam – teljesen új célja lett az életemnek.

„ Nagyon izgalmas volt számomra, mert végre reményt adott az életemnek, sokkal inkább, mint ha csak egy jegyet kaptam volna az Mennybe.

„ Hitet kaptam arra, ami a Bibliában van, elkezdtem aszerint élni és felvenni a harcot a gondolati életemben – az ifjúkori kívánságokkal, a büszkeségemmel, mások ítélésével szemben. Láttam, hogy valóban több és több békességem és örömöm lett, ahogy szabaddá váltam a bűntől. Végre szolgálhatom a többieket, anélkül, hogy a saját érzéseimre vagy követeléseimre gondolnék!

„ Igazán hiszem, hogy egy test, egy Szellem és egy keresztség létezik. Ez így van. Vagyis ezt mondja a Biblia. Ezért szerintem azok, akiknek tényleg vágya van arra, hogy Jézus lábnyomaiban járjanak, azok megtalálják; megtalálják a Közösséget.”

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.