Sára: hűségesnek ítélte azt, aki ígéretet tett neki

Sára: hűségesnek ítélte azt, aki ígéretet tett neki

Teljesen normális lett volna, hogyha Sára nem hiszi el, hogy gyermeke lehet … hiszen már majdnem 100 éves volt.

Mi lenne, ha valaki azt mondaná neked, hogy valami lehetetlen dolgot vagy hivatott tenni? Például, gyermeket szülni közel 100 évesen…

Amikor Sára először hallotta a próféciát, miszerint várandós lesz, és gyermeket fog szülni idős korában, talán megértjük, hogy az első reakciója a nevetés volt. (I. Mózes 18:10–12).

Az ígéret viszont, amit Isten Ábrahámnak tett így hangzik: „Mert megáldom őt, sőt fiút adok neked általa; megáldom őt és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.” (I. Mózes 17:16).

Pontosan így is történt. „Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten.” (I. Mózes 21:2).

A Zsidók 11:11-ben így van írva: „Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” (Angol fordítás: Hit által Sára erőt kapott a fogantatásra és gyermeket szült idős korában, mert hűségesnek ítélte azt, aki ígéretet tett neki erre.) Tehát valahol aközött, hogy hallotta a próféciáról, és ténylegesen várandós lett, Sára hitre jutott.

Bízni Istenben

Annak ellenére, hogy a természet törvényei ellene voltak, Sára erőt kapott arra, hogy legyőzze ezeket. Erősségének titka pedig az volt, hogy hűségesnek ítélte azt, aki ígéretet tett neki. Az Istenbe vetett bizalom az az erő, amely lehetővé teszi, hogy áttörjünk minden akadályon és tökéletesen véghezvigyük azt, amit Isten megígért. Keresztültör kétségen, hitetlenségen, bátortalanságon, reménytelenségen és minden más egyében, ami győzelmünk útjában áll. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” (I. Mózes 18:14).

A hit kitartásra ösztönöz! Isten nem bíz ránk feladatot anélkül, hogy megadná a kivitelezéséhez szükséges eszközöket, bölcsességet és erőt. Ez nem csak az olyan külső ígéretekre vonatkozik, mint amit például Ábrahámnak és Sárának ígért Isten, hogy fiuk fog születni. Vonatkozik arra is, hogy a hitünket megtartjuk akkor is, amikor olyan helyzetekkel nézünk szembe az életben, amelyek emberi felfogásunk szerint lehetetlennek tűnnek. Függetlenül attól, hogy a körülményeink miatt alakultak ki, vagy a bennünk lévő bűn miatt, amit akkor fedezünk fel, amikor a jót akarjuk tenni. „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?”

Önkéntelenül meglátjuk saját, emberi gyengeségünket, ahogyan Sára is, amikor nevetett. Meglátjuk, mennyire képtelenek vagyunk megállni, győzni, bízni, boldogulni a helyzeteinkben. Meglátjuk saját hibáinkat, érzéseinket, érveinket, vagy talán önzésünket. Lehet, hogy meglátjuk saját természetes türelmetlenségünket, amikor a türelemre van a legnagyobb szükségünk. Saját természetünket, csüggedésre való hajlamunkat, kívánságainkat, vagy bármi mást. Nem magunkban kell erő után kutatnunk, amikor szükségünk van rá, mert az biztos csüggedéshez és bukáshoz vezet. Az Úr számára viszont semmi sem lehetetlen!

Teljes szívünkből hinnünk kell, hogy Isten „mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk”. (Efézus 3:20) Ha hiszünk Őbenne, akkor kegyelemből megkapjuk Szellemét, erejét és hatalmát azért, hogy megszabadítson minket gyengeségeinktől, hajlamainktól, és bűneinktől. Ha hűségesnek ítéljük azt, aki ígéretet tett, akkor erőt kapunk arra, hogy legyőzzük a saját természetünket. Sára hite hatalmas példává vált számunkra, amit követhetünk.

Hiszel?

A kérdés az, hogy te hűségesnek ítéled-e azt, aki ígéretet tett arra, hogy sohasem hagy magadra és nem hagy el téged? (Józsué 1:5) Őt, aki megígérte, hogy nem leszel erődön felül kísértve, hanem elkészíti a kísértésekből való szabadulásod útját is, hogy el bírd viselni? (1 Korinthus 10:13). Elhiszed, hogy megajándékozott téged mindazzal, ami az életre és kegyességre való? (2 Péter 1:3).

Hogyha bízol Istenben, bármilyen akadály ellenére haladhatsz előre ­ a „lehetetlenség” ellenére. Az Istenben való bizalom olyannyira bátor elszántságot eredményez, amit Isten mindig győzelemmel jutalmaz. A mi dolgunk, hogy elébe menjünk, keressük azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy győzelmünk lehessen életünk minden helyzetében. Az a mi dolgunk, hogy megmutassuk neki, hogy elhisszük, hogyha kételkedés nélkül kérünk tőle valamit, azt megkapjuk. (Jakab 1:5–8).

Érdemes megemlíteni, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy angol fordítás: „a megadott időpontban” magyar fordítás: „egy év múlva” és az is írva van, hogy Sára teherbe esett „…abban az időben, amelyet megígért neki Isten”. Hittek Isten ígéretében, mielőtt beteljesült volna és megkapták Izsákot Isten időszámítása, nem pedig sajátjuk szerint. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidók 11:1). Bíznunk kell Isten időszámításában. Hinnünk kell benne és ígéreteiben, teljesen megbízni módszereiben és időzítésében. Ez a hit. Ez a bizalom. Ez vezet Isten drága ígéreteinek beteljesüléséhez.

„Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2 Péter 1:3–4).

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.